Samodzielny pozew frankowy

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Samodzielny pozew frankowy

Spis treści:

Obecnie znaczna część spraw sądowych przeciwko bankom kończy się zwycięstwem frankowiczów. Jeżeli posiadasz kredyt we frankach i zastanawiasz się czy samodzielnie złożyć pozew frankowy to nawet pozytywne orzecznictwo w sprawach frankowych nie jest wystarczającym argumentem. Przede wszystkim składając samodzielny pozew frankowy ryzyko jest bardzo duże. Ryzyko wiąże się oczywiście z zawiłościami prawnymi, które dla zwykłego konsumenta kredytobiorcy często nie są zrozumiałe.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej – wynagrodzenie prawnika

Powierzając sprawę frankową adwokatowi czy radcy prawnemu należy liczyć się z wynagrodzeniem związanym z prowadzeniem sprawy frankowej. Koszt obsługi prawnej związanej z kredytem frankowym jest różny i ustalany jest indywidualnie dla każdej sprawy. Zazwyczaj wynagrodzenie prawnika za poprowadzenie sprawy frankowej składa się z wynagrodzenia podstawowego (wynoszącego od ok. 5.000 – 10.000 zł) oraz procentowego udziału od tego co uda się uzyskać od banku, czyli tzw. premia za sukces (od 3 – 10%).

Sprawa frankowa – koszty złożenie pozwu i sprawa sądowa

Koszty, które wiążą się z założeniem sprawy frankowej (niezwiązane z wynagrodzeniem prawnika) przedstawiają się następująco:

  • ok. 100 – 300 zł – koszt uzyskania zaświadczenia z banku dotyczącego uiszczanych przez nas płatności, uiszczany przed założeniem sprawy sądowej;
  • 1000 zł – koszt opłaty sądowej, uiszczany wraz z wniesieniem pozwu frankowego;
  • 17 zł – koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego dla adwokata czy radcy prawnego. Jeżeli jest kilku kredytobiorców koszt ten należy powiększyć każdorazowo o kolejne 17 zł.
  • ok. 2000 – 3500 zł – koszt opinii biegłego z zakresu finansów i rachunkowości. Koszt ten nie pojawia się zawsze, bowiem coraz częściej sądy uznają, że powoływanie biegłego jest zbędne. Jeżeli jednak biegły zostanie przez sąd powołany sąd wezwie nas do uiszczenia zaliczki, która zazwyczaj wynosi ok. 1000 zł. Reszta zostanie rozliczona na koniec postępowania. 
  • 1000 zł – koszt wniesienia apelacji. A więc pojawi się on jedynie w przypadku oddalenia pozwu frankowego w całości lub części i chęci zakwestionowania wydanego przez sąd wyroku.

W toku sprawy sądowej mogą pojawić się także inne koszty – nie są one jednak zbyt wysokie np. opłata od wniosku o uzasadnienie – 100 zł czy opłata od wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie na czas procesu płatności rat (opłata pojawia się gdy wniosek nie jest złożony wraz z pozwem frankowym) – 100 zł.

Koszty sprawy frankowej – przegrana i wygrana

Jeżeli wygrasz to bank będzie musiał zwrócić Ci koszty, które poniosłeś w związku ze sprawą. Jeśli zaś przegrasz Ty zostaniesz obciążony kosztami procesu. Może się także zdarzyć, że sąd częściowo uwzględni pozew frankowy a częściowo go oddali w takim wypadku możliwe jest także procentowe rozłożenie kosztów postępowania pomiędzy stronami.

Jeżeli strona zastępowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika stronie należą się także koszty zastępstwa procesowego. W przypadku przegrania sprawy będzie trzeba ponieść koszty związane z udziałem profesjonalnego pełnomocnika. Koszty te są uzależnione od wartości przedmiotu sporu. Przy wartości przedmiotu sporu od 50 000 zł do 200 000 zł ‒  koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5 400 zł, natomiast powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł koszty te wynoszą 10 800 zł. 

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF