SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sytuacja Frankowiczów w sądach na początku 2024 roku

Data ostatniej aktualizacji:

Sytuacja Frankowiczów w sądach na początku 2024 roku

Rok 2024 rozpoczął się korzystnie dla frankowiczów. Dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 stycznia 2024 roku, frankowicze zyskali dodatkową przewagę nad bankami. TSUE po raz czwarty wypowiedział się przeciwko dodatkowym roszczeniom banków, tym razem bezpośrednio w sprawie waloryzacji kapitału.

Pozew frankowy – statystyki i prognozy

Łączna liczna złożonych pozwów frankowych wynosi około 250 000. Wiele spraw zostało już zakończonych. Na koniec 2023 roku w sądach toczyło się około 150 000 spraw z powództwa frankowiczów, przy czym liczba ta dotyczyła tylko spraw na biegu. W całym 2023 roku złożonych pozwów frankowych zostało około 70 000. Sądy przewidują, że w 2024 roku zainicjowanych przez frankowiczów nowych spraw będzie o 30% więcej niż w ubiegłym roku, czyli około 100 000.Aktualny odsetek wygranych kredytobiorców to aż 99%, z czego około 95% wyroków stanowi unieważnienie wadliwych umów w całości.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – kancelaria

W sytuacji, gdy umowa kredytu we frankach szwajcarskich zawiera niedozwolone klauzule przeliczeniowe, jest to podstawa do złożenia pozwu frankowego i unieważnienia umowy kredytu. Klauzule abuzywne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zapisy takie nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od momentu zawarcia umowy. Umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

W przygotowaniu i złożeniu pozwu do sądu może pomóc doświadczona we sporach sądowych kancelaria frankowa. Aby obliczyć ile kredytobiorca może zyskać kierując sprawę do sądu można sprawdzić korzystając z kalkulatora Frankowicza.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...