SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o wykreślenie hipoteki – jak wypełnić?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wyroku sądowy unieważniający umowę kredytu we frankach szwajcarskich przynosi Frankowiczom wiele korzyści. Warto więc czym prędzej skorzystać z pomocy kancelarii frankowej i zawalczyć o unieważnienie kredytu. W większości przypadków kredytobiorcom pozostaje do spłaty niewielka kwota, a zdarzają się również sytuacje kiedy to bank musi zwrócić wygrywającemu Frankowiczowi nadwyżkę z tytułu nadpłaconego kapitału. Unieważnienie umowy kredytu skutkuje tym, że kredytobiorca jest zwolniony z dalszej spłaty rat, całkowicie wolny od toksycznego kredytu, a na podstawie prawomocnego wyroku może wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Jak przebiega wykreślenie hipoteki umownej?

W celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej należy wypełni formularz o nazwie KW-WPIS. W sekcji „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” należy umieścić żądanie o wykreślenie banku z hipoteki.  W dalszej kolejności wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej trzeba uzupełnić wymaganymi danymi, takimi jak:

  • dane osobowe,
  • adresowe i kontaktowe,
  • numer księgi wieczystej,
  • numer kwitu mazalnego,
  •  dane uczestnika postępowania, tj. banku.

Na końcu wszyscy właściciele danej nieruchomości powinni wniosek podpisać. Brak podpisu może sprawić, że złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej będzie bezskuteczne.

Kiedy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Hipoteka zabezpiecza konkretne zobowiązanie, najczęściej jest to roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu wraz z odsetkami i innymi elementami ujętymi w umowie kredytowej. W związku z powyższym do wykreślenia hipoteki potrzebna jest spłata całej wierzytelności oraz zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki, w przypadku banku jest to tzw. kwit mazalny. Warto wspomnieć, że w sprawach o unieważnienie kredytu, po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, niektóre z sądów uznają, że jest to dokument wystarczający do wykreślenia hipoteki.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie hipoteki  z księgi wieczystej składa się w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych właściwym dla adresu danej nieruchomości. Do wniosku o wykreślenie hipoteki należy dołączyć:

  • zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, tj. kwit mazalny. Wielu Frankowiczów zastanawia się czy po prawomocnym wyroku uznającym daną umowę kredytu za nieważną potrzebny jest kwit mazalny? W praktyce wygląda to tak, że niektóre sądy wieczystoksięgowe uznają, że wystarczający jest wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu, niektóre zaś wymagają przedłożenia listu mazalnego ze zgodą banku na wykreślenie hipoteki. Z ostrożności warto wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie kwitu mazalnego.
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki umownej. Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100,00 zł. Opłatę sądową można zapłacić bezpośrednio w kasie sądu, przelewem bankowym lub kupując elektroniczny znaczek opłaty sądowej.
  • ewentualne inne załączniki np. dokument pełnomocnictwa.

Wniosek o wykreślenie z Księgi Wieczystej – jak go wypełnić?

Wykreślenie hipoteki musi być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy złożyć na formularzu KW WPIS. Wniosek o wykreślenie hipoteki z kw wzór został przedstawiony poniżej.

Należy pamiętać, że wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej musi być czytelnie wypełniony. Należy wypełnić wszystkie pola wymagane, a następnie podpisać własnoręcznie wniosek o wykreślenie hipoteki. Do wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej trzeba załączyć wszystkie załączniki, w tym dowód uiszczenia opłaty.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z KW – wypełniony wzór

Wniosek o wykreślenie z hipoteki wzór wypełniony z pewnością może pomóc w samodzielnym złożeniu wniosku do Sądu. Trzeba przy tym pamiętać, że wykreślenie hipoteki z kw wzór ma charakter jedynie poglądowy, a treść wniosku o wykreślenie hipoteki może się różnić w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Poniżej prezentujemy przykładowy kw-wpis wzór wypełnienia wykreślenia hipoteki z KW (dla SR dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie):

Źródło: https://mokotow.sr.gov.pl/wzory-formularzy-i-wnioskow,m,m2,247

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa, co do zasady, właściciel nieruchomości. Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki możliwe jest również za pomocą upoważnionego pełnomocnika właściciela nieruchomości. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem transakcji sprzedaży złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki można powierzyć notariuszowi sporządzającemu akt notarialny.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Postepowanie wieczystoksięgowe dotyczące wykreślenia hipoteki, podobnie jak i czas trwania sprawy frankowej jest dość długi i zależy od wielu czynników, takich jak liczba spraw w danym sądzie oraz liczebności kadry pracowniczej. Na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytobiorca może poczekać nawet ponad rok

Jakie korzyści przynosi wykreślenie hipoteki z KW?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim prowadzi do sytuacji, w której księga wieczysta jest wolna od obciążeń, co może mieć znaczenie np. dla przyszłych kupujących daną nieruchomość. Dodatkowo wykreślenie hipoteki powoduje, że nieruchomość może zostać przedmiotem zabezpieczenia kolejnego produktu kredytowego.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło: https://mokotow.sr.gov.pl/wzory-formularzy-i-wnioskow,m,m2,247


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...