SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wyroku sądowy unieważniający umowę kredytu we frankach szwajcarskich przynosi Frankowiczom wiele korzyści. W większości przypadków kredytobiorcom pozostaje do spłaty niewielka kwota, a zdarzają się również sytuacje kiedy to bank musi zwrócić wygrywającemu Frankowiczowi nadwyżkę z tytułu nadpłaconego kapitału. Unieważnienie umowy kredytu skutkuje tym, że kredytobiorca jest zwolniony z dalszej spłaty rat, całkowicie wolny od toksycznego kredytu, a na podstawie prawomocnego wyroku może wnioskować o wykreślenie hipoteki banku.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

W celu wykreślenia wpisu hipotecznego z księgi wieczystej należy wypełni formularz o nazwie KW-WPIS. W sekcji „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” należy umieścić żądanie wykreślenia hipoteki.  W dalszej kolejności wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej trzeba uzupełnić wymaganymi danymi, takimi jak:

  • dane osobowe,
  • adresowe i kontaktowe,
  • numer księgi wieczystej,
  • numer kwitu mazalnego,
  •  dane uczestnika postępowania, tj. banku.

Na końcu wszyscy właściciele danej nieruchomości powinni wniosek podpisać. Brak podpisu może sprawić, że złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej będzie bezskuteczne.

Jakie dokumenty złożyć do wykreślenia wpisu hipotecznego?

Wniosek o wykreślenie hipoteki  z księgi wieczystej składa się w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych właściwym dla adresu danej nieruchomości. Do wniosku o wykreślenie hipoteki należy dołączyć:

  • zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, tj. kwit mazalny. Wielu Frankowiczów zastanawia się czy po prawomocnym wyroku uznającym daną umowę kredytu za nieważną potrzebny jest kwit mazalny? W praktyce wygląda to tak, że niektóre sądy wieczystoksięgowe uznają, że wystarczający jest wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu, niektóre zaś wymagają przedłożenia listu mazalnego ze zgodą banku na wykreślenie hipoteki. Z ostrożności warto wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie kwitu mazalnego.
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki umownej. Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100,00 zł. Opłatę sądową można zapłacić bezpośrednio w kasie sądu, przelewem bankowym lub kupując elektroniczny znaczek opłaty sądowej.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Postepowanie wieczystoksięgowe dotyczące wykreślenia hipoteki, podobnie jak i czas trwania sprawy frankowej jest dość długi i zależy od wielu czynników, takich jak liczba spraw w danym sądzie oraz liczebności kadry pracowniczej. Na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytobiorca może poczekać nawet ponad rok. 

Jak wyliczyć roszczenie frankowe?

Na wysokość roszczenia frankowego ma wpływ wiele czynników, między innymi kwota kredytu, ilość transz kredytu i daty ich wypłaty, waluta kredytu (kredyt denominowany lub indeksowany), podmiot jaki udzielił kredytu, okres spłaty kredytu, oprocentowanie kredytu, daty dokonania spłat kredytu, terminowość spłaty, prowizje, ubezpieczenia określone w umowie. Przed skierowaniem sprawy do sądu Frankowicz może skorzystać z kalkulatora Frankowicza w celu wyliczenia swojego roszczenia lub powierzyć wyliczenie kancelarii frankowej. Kancelaria frankowa prócz udzielenia pomocy w wyliczeniu wartości przedmiotu sporu, wyjaśni jak wyglądają kolejne etapy sprawy, w tym rozprawa frankowa oraz pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.

 Na etapie postępowania sądowego, w celu wyliczenia dokładnego roszczenia frankowego sądy często przeprowadzają dowód z opinii biegłego, który w sposób szczegółowy obliczy kwotę należną kredytobiorcy. Wysokość roszczenia będzie w każdym przypadku inna.

 autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...