SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi wynagrodzenie kancelarii w sprawach frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Wynagrodzenie kancelarii w sprawach frankowych

Z uwagi na znaczną liczbę kredytów udzielonych we franku szwajcarskim, rosnącą inflację oraz kurs franka szwajcarskiego, jak również korzystne wyroki orzekane w sprawach frankowych w dalszym ciągu wiele osób decyduje się skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii i złożyć pozew do sądu. Kredytobiorcy zastanawiają się niejednokrotnie jak wyliczane jest wynagrodzenie kancelarii w sprawach frankowych, a w konsekwencji jaki będzie koszt obsługi prawnej ich sprawy.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej?

Kwestia kosztów prowadzenia sprawy frankowej jest dość złożona i zależna od kilku czynników, przede wszystkim praktyki danej kancelarii frankowej w zakresie wynagrodzenia za obsługę sprawy frankowej.

Wynagrodzenie za sprawę frankową zawsze ustalane jest indywidualnie z klientem. Z reguły kancelarie frankowe uzyskują kilku składnikowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej. Na koszt obsługi frankowiczów składają się przede wszystkim ryczałtowe wynagrodzenie za przyjęcie i prowadzenie sprawy frankowej oraz uzgodniona z klientem kwota za stawiennictwo na rozprawie.

Poza powyższymi składnikami, kancelarie frankowe pobierają również tzw. koszty zastępstwa procesowego, a więc koszty, które opłaca bank w przypadku przegrania sprawy, jak również tzw. wynagrodzenie success fee. Wynagrodzenie success fee w sprawie frankowej to tzw. premia od sukcesu. Jest to określony w umowie obsługi prawnej procent od uzyskanej dla klienta frankowego kwoty, który przypada kancelarii frankowej jako dodatkowy element wynagrodzenia.

Opisane wyżej składniki wynagrodzenia w sprawie frankowej stanowią najczęściej stosowany na rynku kancelarii frankowych model wynagrodzenia. Każdorazowo jednak kwestie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy frankowej stanowią przedmiot negocjacji kancelarii frankowej i klienta, stąd też warunki te mogą się różnić w zależności od ustaleń dla konkretnej sprawy.

Ile kosztuje pozew w sprawie frankowej?

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy frankowej nie jest jednak jedynym wydatkiem, jaki ponieść musi kredytobiorca frankowy, który chce złożyć pozew przeciwko bankowi. Odpowiadając sobie na pytanie ile kosztuje pozew w sprawie frankowej, kredytobiorca musi wziąć pod uwagę również tzw. koszty procesu, w szczególności koszty wydania zaświadczenia przez bank oraz opłaty od pozwu.

Zaświadczenie z banku o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy jest dokumentem, na podstawie którego będzie można ocenić wartość potencjalnego roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego. Zaświadczenie to stanowi więc istotny załącznik do pozwu, może być wydane jedynie przez bank udzielający kredytu, a jego koszt wynosi ok. 100,00 – 300,00 zł. Nieco większy wydatek stanowi opłata od pozwu, która w sprawach frankowych z roszczeniem powyżej 20 000,00 zł jest stała i wynosi 1 000,00 zł.

Dodatkowo w toku postępowania sądowego mogą pojawić się inne wydatki wpływające na ostateczny koszt pozwu frankowego. Z reguły w sprawach frankowych powoływany jest biegły celem sporządzenia opinii. W wypadku powołania biegłego trzeba liczyć się z kosztem wniesienia zaliczki na biegłego, której wysokość jest zróżnicowana i z reguły waha się w przedziale między kilkaset, a 1 000,00 – 3 000,00 zł. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że w przypadku wygrania sprawy frankowej, bank zwraca kredytobiorcy wszystkie koszty procesu, co w istotny sposób obniża ostateczny koszt pozwu w sprawie frankowej.

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego?

Od kilku lat obserwujemy w orzecznictwie trwały trend wydawania wyroków uwzględniających roszczenia kredytobiorców frankowych. Znaczna liczba wnoszonych powództw kończy się więc odzyskaniem pieniędzy z kredytu przez frankowiczów. Według szacunków Votum Robin Lawyers tylko w pierwszym półroczu 2022 r. zapadło co najmniej 4 000 wyroków w sprawach frankowych.

Zgodnie z dostępnymi danymi wygraniem sprawy frankowej, w całości lub w części zakończyło się ok. 90-95% spraw. Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej.

Autor: Radca Prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....