SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi success fee w sprawach dotyczących kredytów frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Success fee kancelaria

W sprawach frankowych kancelarie prawne stosują różne modele wynagrodzeń. Najpopularniejszym z nich jest opłata wstępna plus wynagrodzenie typu success fee, czyli wynagrodzenie, którego płatność zależy od osiągnięcia określonego rezultatu.

Success fee – opłata za sukces

Wynagrodzenie success fee w sprawie frankowej to tzw. premia od sukcesu. Jest to określony w umowie obsługi prawnej procent od uzyskanej dla klienta frankowego kwoty, który przypada kancelarii frankowej jako dodatkowy element wynagrodzenia.

Zasady wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy frankowej powinny zostać uregulowane w umowie zlecenia obsługi prawnej. W szczególności dotyczy to modelu wynagrodzenia, wysokości opłaty wstępnej i success fee oraz ewentualnych dodatkowych opłat pobieranych przez kancelarię (np. koszt transportu adwokata do sądu). Zazwyczaj w chwili zawierania umowy kwota wynagrodzenia success fee nie jest znana, określana jest najczęściej procentowo.

Niezależnie od sposobu rozliczenia, koszt adwokata w sprawie frankowej powinien być z góry znany frankowiczowi. Adwokat lub radca prawny przed podpisaniem umowy powinien szczegółowo przedstawić wszystkie koszty związane z obsługą prawną.  

Adwokat lub radca prawny nie może opierać swojego wynagrodzenia wyłącznie na success fee. Kodeksy etyki profesjonalnych pełnomocników zabraniają bowiem uzależniania honorarium tylko i wyłącznie od wyniku sprawy sądowej. 

Sucess fee – ile procent?

Ile wynosi success fee w sprawach frankowych? Najczęściej kancelarie frankowe pobierają opłatę wstępną oraz success fee na poziomie 3-6%. Niektóre kancelarie już w momencie podpisania umowy zlecenia obsługi prawnej ustalają jaką kwotę, a nie procent premii za sukces, pobiorą po wygraniu sprawy w sądzie. Dla frankowicza jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, ponieważ z góry możne oszacować łączne koszty dochodzenia roszczenia przed sądem.

Należy uważać na firmy oferujące obsługę sprawy frankowej za „zero złotych”, które najczęściej działają w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W rzeczywistości takie firmy po zakończeniu procesu pobierają olbrzymią success fee w wysokości nawet 30% od wygranej kwoty.

Firmy oferujące obsługę sprawy frankowej za „zero złotych” przede wszystkim nastawione są na jak największą liczbę spraw, które prowadzą niskim kosztem, a ryzyko porażki jest wkalkulowane w funkcjonowanie takich podmiotów. Standard usług firm oferujących obsługę sprawy frankowej za „zero złotych”, jest na nieporównywalnie niższym poziomie niż w renomowanych kancelariach frankowych. Sprawy najczęściej prowadzą studenci prawa, a nie adwokaci lub radcowie prawni.

Znacznie niższe są także szanse na wygranie sprawy. W przypadku przegranej sprawy dochodzenie od takiego podmiotu odszkodowania za ewentualne błędy lub zaniechania jest praktycznie niemożliwe, ponieważ prawnicy bez uprawnień adwokackich lub radcowskich nie muszą mieć obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Success fee kancelaria

Jakie czynniki mogą wpływać na wysokość opłaty za sukces w przypadku spraw dotyczących kredytów we frankach? Na wysokość opłaty za sukces może wpłynąć poziom skomplikowania sprawy, a w konsekwencji większy nakład pracy prawników kancelarii.

Czy kancelaria Frejowski pobiera opłatę sukcesową od klientów, którzy wygrywają sprawy frankowe? Kancelaria frankowa Frejowski pomaga frankowiczom unieważnić umowę kredytu w sądzie. Dzięki unikalnej strategii procesowej w walce z bankami kredytobiorcy zyskują dużą szanse na uzyskanie korzystnego wyroku. Dzięki kalkulatorowi frankowemu, przygotowanemu przez Kancelarię frankową Frejowski frankowicz może poznać kwotę jaką uzyska po unieważnieniu umowy kredytu.

Kancelaria frankowa Frejowski ustala wysokość honorarium indywidualnie z każdym klientem, a także oferuje rozłożenie rzeczonego honorarium na wygodne i nieoprocentowane raty, co pozwala frankowiczom w dogodny sposób rozplanować swoje miesięczne wydatki.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...