SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wyrok TSUE frankowicze

Data ostatniej aktualizacji:

Już 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok, który może mieć istotne znaczenia dla frankowiczów. TSUE wypowie się w co do takich kwestii jak to czy bankom przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitał (sygnatura sprawy C-520/21) oraz czy na czas trwania procesu sądowego płatność rat kredytu powinna zostać zawieszona (sygnatura sprawy C – 287/22).

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Wielu franowiczów otrzymało pozwy banku o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę. Banki wskazują, że wynagrodzenie jest im należne, bowiem udostępnili kredytobiorcy kapitał, z którego przez lata korzystał, na podstawie umowy kredytu, która okazała się nieważna.

W przedmiocie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wypowiadał się w lutym bieżącego roku Rzecznik Generalny TSUE. Jego opinia była pozytywna dla frankowiczów, bowiem jednoznacznie stwierdziła, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Przyznanie bankowi wynagrodzenia za korzystania z kapitału byłoby sprzeczne z celem Dyrektywy 93/13, bowiem konsumenci nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z związku z nielojalnym zachowaniem przedsiębiorcy (banku).

Jednak należy mieć na uwadze, że opinia Rzecznika Generalnego TSUE nie ma charakteru wiążącego dla sędziów Trybunału. Dlatego też nie wiadomo czy 15 czerwca stanowisko TSUE będzie takie samo. Biorąc pod uwagę wcześniejsze orzecznictwo TSUE istnieje na to duża szansa.

Wstrzymanie płatności rat kredytu

W dniu 15 czerwca 2023 roku TSUE ma wypowiedzieć się także w sprawie zawieszenia płatności rat kredytu na czas trwania sprawy sądowej. Sprawa rozpoznawana przez Trybunał dotyczy kredytobiorców Getin Banku, którym sąd odmówił zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat, z uwagi na to że nie spłacili jeszcze całego kapitału kredytu.

Sam wyrok będzie miał jednak znaczenie nie tylko w odniesieniu do kredytobiorców z Getin Banku, ale także do wszystkich innych frankowiczów.

Obecnie jedynie niektóre sądy wydają zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu (m.in. Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie). Dodatkowo zazwyczaj ma to miejsce w sytuacji, gdy kredytobiorca spłacił już kapitał otrzymany od banków. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia TSUE w tej kwestii wiele sądów może zacząć udzielać frankowiczów zabezpieczeń.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...