SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najnowsze orzeczenie TSUE – Ile mogą wynosić straty banków?

Data ostatniej aktualizacji:

Straty banku po decyzji TSUE

Od słynnego wyroku TSUE w sprawie Dziubak sytuacja banków w sporach frankowych jest nie do pozazdroszczenia. Banki przegrywają ponad 90% spraw frankowych, z których większość kończy się unieważnieniem umowy kredytu.

Sytuacja banków pogorszyła się jeszcze bardziej w dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wtedy orzeczenia w sprawach o sygn. C-520/21 oraz sygn. C-287/22. W orzeczeniach tych TSUE orzekł o dwóch istotnych dla spraw frankowych kwestiach – możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu oraz zasadności udzielania zabezpieczenia roszczeniom kredytobiorców przez sądy rozpoznające sprawy frankowe.

Rozstrzygnięcia TSUE były niekorzystne dla banków, co prowadzi do tego, że w najbliższym czasie banki będą prawdopodobnie tracić jeszcze więcej na sprawach frankowych.

Sprawdź ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej.

Orzeczenie TSUE C-139/22

Najnowszym problematycznym dla banków orzeczeniem jest wyrok TSUE C-139/22 z 21 września 2023 r. Trybunał w treści wyroku wskazał m.in., że skoro dana klauzula niedozwolona znajduje się już w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK to sąd z góry może założyć, że w danej umowie frankowej również miała ona charakter abuzywny. Powinno to znacznie przyspieszyć sprawy frankowe, jak również pozbawić banki dodatkowych argumentów procesowych za oddaleniem powództwa kredytobiorcy.

TSUE we wskazanym orzeczeniu wskazał również, że obowiązek informacyjny banku jest taki sam w stosunku do wszystkich konsumentów, niezależnie od ich wykształcenia, czy wykonywanego zawodu. Oznacza to, że nawet jeżeli kredytobiorca miał wykształcenie prawnicze, czy ekonomiczne albo pracował w banku, to nie można mu czynić z tego tytułu zarzutów w postępowaniu frankowym. Dotychczas były to często podnoszone przez banki zarzuty, które po orzeczeniu TSUE powinny stracić na znaczeniu.

Banki zwiększają rezerwy finansowe

Mając na względzie wyżej opisane kwestie nie może dziwić, że banki przygotowują się na zabezpieczenie swojego funkcjonowania w obliczu, spodziewanej przez większość ekspertów, fali niekorzystnych rozstrzygnięć.

Już z początkiem 2023 r., a więc jeszcze przed wydaniem wyroków TSUE, polskie banki znacząco zwiększyły rezerwy na ryzyka prawne w związku z kredytami we franko szwajcarskim. W drugim kwartale 2023 r. banki zawiązały dodatkowe 3 mld zł na ten cel. Po ogłoszeniu niekorzystnych dla banków orzeczeń TSUE coraz częściej słyszy się, że polskie banki jeszcze bardziej zwiększą środki zgromadzone w ramach rezerw finansowych.

Skutki przegrania sprawy frankowej przez banki

Podejmowanie takich działań przez banki nikogo nie powinno dziwić. Skutki przegranej sprawy frankowej są dla banków wyjątkowo niekorzystne. Efektem uwzględnienia powództwa o unieważnienie umowy frankowej jest zobowiązanie banku do zwrotu kredytobiorcy wszystkich środków, które otrzymał od niego w związku z umową frankową. Zaliczyć do nich można przede wszystkim kwoty rat (kapitałowa i odsetkowa), prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty manipulacyjne.

Przy kredytach frankowych możemy więc mówić tu o obciążeniu banku kwotą nawet kilkuset tysięcy i więcej złotych przy jednej umowie. Biorąc pod uwagę liczbę wciąż istniejących w obrocie umów frankowych oraz odsetek pozytywnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć sądowych, łatwo zauważyć o jak znacznych kwotach mówimy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...