SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Franki na złotówki

Data ostatniej aktualizacji:

Franki na złotówki

Wielu Frankowiczów zastanawia się, jak będzie kształtował się kurs franka? Czy kurs franka będzie rósł? Czy może zacznie spadać? Prognozy nie są optymistyczne. Według ekonomistów frank szwajcarski nadal będzie się umacniał. Stabilizacja wysokości kursu franka szwajcarskiego oznacza dla kredytobiorców brak dalszego wzrostu rat kredytu oraz jego salda w złotych polskich. Jednak wciąż raty w większości przypadków są dwukrotnie wyższe niż w momencie zawierania umowy.

Czy przewalutować kredyt we frankach?

Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złotówki. W celu określenia dokładnej kwoty kredytu oraz poszczególnych rat w przypadku przewalutowania można skorzystać z kalkulatora Frankowicza. Kalkulator pozwoli porównać czy rozwiązanie to jest korzystne dla Frankowicza. 

W celu przewalutowania kredytu należy złożyć wniosek do banku. Nowe warunki spłaty zobowiązania zamieszczane zostają w aneksie do umowy kredytu. Przewalutowanie kredytu frankowego jest jednoznaczne z uznaniem długu, a w konsekwencji uniemożliwieniem złożenia pozwu przeciwko bankowi w przyszłości. Dodatkowo podkreślenia wymaga okoliczność, że  przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich w 2023 roku wiąże się z ryzkiem oparcia kredytu o wskaźnik WIBOR, który obecnie również jest na wysokim poziomie.

Przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki następuje po kursie franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. Obecnie działanie takie jest niekorzystne dla kredytobiorcy, a to z powodu wysokiego kursu franka szwajcarskiego. Przewalutowanie kredytu wiąże się również z innymi dodatkowymi kosztami, takimi jak: prowizja za przewalutowanie w wysokości 0,5% – 1,5% salda zadłużenia, opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu. 

Ugoda z bankiem – kredyt we frankach

Bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich na kredyt w złotych polskich. Główna idea ugód frankowych to bowiem przeliczenie hipoteki i potraktowanie jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych Frankowicz może odnieść się do propozycji ugodowej banku lub przedstawić swoją propozycję. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Zaletą zawarcia ugody z bankiem jest szybsze uwolnienie się od ryzyka kursowego. Wskazać jednak należy, że ugody są finansowo mniej korzystne dla Frankowiczów niż wyrok stwierdzający unieważnienie umowy kredytu.

Kredyt we frankach – ile do spłaty po przewalutowaniu?

Mimo, że kredytobiorcy masowo składają pozwy do sądów i wygrywają znaczną większość postępowań przeciwko bankom, istnieje jeszcze spora liczba Frankowiczów, którzy nic nie zrobili ze swoimi zobowiązaniami we frankach szwajcarskich. 

Wysoki kurs franka szwajcarskiego powinien zachęcić osoby posiadające umowy kredytowe we frankach szwajcarskich do podjęcia działań prawnych przeciwko bankom oraz skontaktowania się z kancelarią frankową, która pomoże w skierowaniu sprawy do sądu, odpowie na wszelkie pytania, np. ile trwa sprawa frankowa oraz wyjaśni jak wyglądają kolejne etapy sprawy, w tym rozprawa frankowa i przesłuchanie kredytobiorcy na rozprawie frankowej – pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej. Uwzględnienie powództwa o stwierdzenie nieważności umowy z bankiem, prowadzi do wygaśnięcia obowiązku zapłaty rat i w tym zakresie w praktyce wywołuje skutek analogiczny z wcześniejszą spłatą kredytu we frankach np. z powodu jego nadpłaty.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Co po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego? Warunki i konsekwencje

Co po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego? Warunki i konsekwencje
Unieważnieniu kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i kredytów denominowanych. Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota...

Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?

Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest najdalej idącym roszczeniem, z którym wystąpić może kredytobiorca frankowy. Obecnie sądy dość przychylnie rozpoznają sprawy...

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?
Dla wielu zastanawiających się nad pozwaniem banku Frankowiczów interesujące jest to, co po unieważnieniu kredytu się dzieje, a dokładniej –...