SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Inflacja a kredyt frankowy

Data ostatniej aktualizacji:

Inflacja a kredyt frankowy

Pozornie może wydawać się, że rosnąca inflacja nie ma bezpośredniego przełożenia na sytuację kredytobiorców frankowych w Polsce. Kredyty frankowe nie są bowiem zależne od stawki WIBOR, która wzrasta wraz z podnoszeniem stóp procentowych na skutek rosnącej inflacji. W rzeczywistości jednak postępująca inflacja oddziałuje na kredyty frankowe i w istotny sposób może pogarszać sytuację kredytobiorców.

Co dalej z frankowiczami?

Sytuacja prawna frankowiczów w 2024 roku jest analogiczna jak w latach poprzednich. W sądach w dalszym ciągu rozpoznawana jest znaczna ilość spraw o unieważnienie umów frankowych bądź stwierdzenie nieważności poszczególnych zapisów umów na kredyt we frankach. Przeważająca liczba spraw kończy się wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców frankowych.

Frankowicze w 2022 r. muszą natomiast mierzyć się z nowym, istotnym problemem – szalejącą na świecie inflacją. Inflacja ma przełożenie na kredyty frankowe. W związku z inflacją Szwajcarski Bank Centralny kilkakrotnie już w tym roku podniósł stopy procentowe. Obecnie (stan na grudzień 2022 r.) wysokość stóp procentowych w Szwajcarii jest najwyższa od 2008 r. Co istotne Szwajcarski Bank Centralny zapowiada, że będzie rozważał dalsze wprowadzenie podwyżek stóp procentowych w 2023 r.

Prognoza inflacji w Polsce w 2024 roku kształtuje się następująco:

Źródło: https://www.analizy.pl/puls-rynku/33088/inflacja-cpi-w-polsce-w-2024-r-wyniesie-5-2-projekcja-nbp (stan na 13 stycznia 2024 r.).

Ile wzrośnie rata kredytu we frankach

Podwyższanie stóp procentowych w Szwajcarii na skutek inflacji wpływa na kredyty frankowe zaciągnięte w Polsce.

Inflacja ma bowiem przełożenie na kredyty frankowe. Pod koniec 2023 roku inflacja w Szwajcarii spadła do najniższego od dwóch lat poziomu 1,4%, czyli osiągnięty został cel inflacyjny szwajcarskiego banku centralnego wynoszący 2%. Spadająca szybko inflacja spowodowała, że Szwajcarski Bank Centralny od czerwca 2023 roku nie zdecydował się na dalsze podwyżki stóp procentowych.

Prognozuje się, że w bieżącym roku Szwajcarski Bank Centralny zdecydują się na pierwsze obniżki stóp procentowych. Stanie się to przypuszczalnie wcześniej niż w strefie euro oraz w Polsce.

Czy opłaca się przewalutować kredyt we frankach na złotówki

Z uwagi na wpływ inflacji na kredyty frankowe, wiele osób może zadawać sobie pytanie, czy opłaca się przewalutować kredyt we frankach na złotówki. Jest to indywidualna decyzja każdego kredytobiorcy, niemniej należy pamiętać, że inflacja nie wpływa tylko na kredyty frankowe i nie skutkuje wzrostem rat wyłącznie kredytów frankowych. Analogiczne problemy spotykają również kredytobiorców kredytów wyrażonych w polskich złotych. Przewalutowanie kredytu we frankach na złotówki nie musi więc automatycznie oznaczać, że rata kredytu spadania w odczuwalny dla kredytobiorcy sposób.

Z uwagi na obecną korzystną sytuację kredytobiorców frankowych w sporach sądowych warto zastanowić się, czy nie przeciwdziałać wpływowi inflacji na kredyt frankowy poprzez pozwanie banku o unieważnienie umowy frankowej. Ewentualna wygrana w procesie sądowym przyniesie znaczne korzyści finansowe dla kredytobiorcy i w ten sposób, pośrednio, zrekompensuje negatywny wpływ inflacji na kredyty frankowe.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, numer wpisu WA-15162.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jak prezentuje się kurs franka szwajcarskiego do złotego? Aktualizacja wrzesień 2023 r.

Jak prezentuje się kurs franka szwajcarskiego do złotego? Aktualizacja wrzesień 2023 r.
Kurs franka szwajcarskiego ma istotne znaczenie dla kredytobiorców, którzy wciąż spłacają zobowiązania z umowy kredytu frankowego. Na przestrzeni lat kurs...

Usunięcie WIBOR

Usunięcie WIBOR
Wskaźnik WIBOR ma istotne znaczenie przy wyliczaniu oprocentowania kredytów (a w efekcie rat kredytowych) o zmiennej stopie procentowej. Z uwagi...

Prognoza dla kursu franka szwajcarskiego – Czy frank będzie spadał?

Prognoza dla kursu franka szwajcarskiego – Czy frank będzie spadał?
Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe bacznie obserwują notowania franka szwajcarskiego, licząc na jego spadek, a w konsekwencji również spadek rat kredytowych....