SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak wygląda sprawa frankowa w sądzie?

Jak wygląda sprawa frankowa w sądzie?

Jak się przygotować do sprawy Frankowej?

Podczas rozprawy bank będzie próbował wykazać nieścisłości i sprzeczności w zeznaniach frankowicza, a niekiedy bank może również próbować wyprowadzić go z równowagi. Dlatego też ogromnie ważne jest, aby frankowicz został odpowiednio przygotowany do rozprawy. W tym celu przed rozprawą pełnomocnik kredytobiorcy przeprowadza bezpośrednie spotkanie bądź spotkanie on-line lub też konsultacje telefoniczne, podczas których szczegółowo omawia pytania, które mogą pojawić się na rozprawie frankowej.

Frankowicze nie muszą obawiać się rozprawy, bowiem u ich boku stać będzie pełnomocnik, który w kryzysowej sytuacji odpowiednio zareaguje na pytania ze strony pełnomocnika banku, poprzez domaganie się ich uchylenia. 

O co pytają w sądzie na rozprawie Frankowej?

Pytania na rozprawie frankowej mogą być różne w zależności od danej sprawy czy też indywidualnej sytuacji, w jakiej znajduje się frankowicz. Wiele zależy również od sędziego, który prowadzi daną sprawę, a także od pełnomocnika strony przeciwnej. Istnieją jednak pytania, które statystycznie najczęściej padają na rozprawie frankowej. Są to przede wszystkim:

 • Kiedy została zawarta umowa kredytowa i w jakim celu został zaciągnięty kredyt?
 • Czy zaciągnięty kredyt był w jakikolwiek sposób powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czy w nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt, prowadzona była działalność gospodarcza?
 • Czy nieruchomość, na jaką został zaciągnięty kredyt, była wynajmowana?
 • Dlaczego kredytobiorca podjął decyzję o kredycie we frankach szwajcarskich, nie zaś w złotówkach?
 • Czy kredytobiorca posiadał zdolność kredytową w złotówkach?
 • W jaki sposób kredytobiorca dowiedział się o możliwości zawarcia umowy o kredyt denominowany/indeksowany do waluty CHF?

Jakie pytania na sprawie Frankowej?

Należy również wspomnieć, iż pełnomocnik banku z dużym prawdopodobieństwem będzie próbować zadać podchwytliwe pytania. Oto przykłady niektórych z nich:

 • Dlaczego frankowicz zdecydował się na kredyt we franku szwajcarskim, nie zaś w złotówkach?
 • W którym momencie kredytobiorca dowiedział się o wadliwości umowy kredytowej i dlaczego zakwestionował ją dopiero teraz?
 • Czy podczas zawierania umowy kredytowej kredytobiorca podpisał oświadczenie o ryzyku kursowym? I czy rozumiał wówczas jego treść? 
 • Czy kredytobiorca, podpisując aneks na podstawie ustawy antyspreadowej, który umożliwiał spłatę kredytu w CHF, był świadomy istniejących w umowie zapisów niedozwolonych? 

Jak długo trwa sprawa Frankowa w sądzie?

Długość sprawy frankowej zależy od obłożenia danego sądu, a także od sędziego prowadzącego konkretną sprawę. Można jednak szacować, że sprawa może potrwać do 2-3 lat. Mimo iż wciąż zapadają ekspresowe wyroki w sprawach frankowych, składając sprawę do sądu przeciwko swojemu bankowi, należy uzbroić się w cierpliwość.  

Co po wygranej sprawie Frankowej?

Skutki wygranej w sprawie frankowej różnią się w zależności od osiągniętego rezultatu. Mogą one wyglądać następująco:

 • Odfrankowienie umowy – kredyt CHF zostaje zamieniony na kredyt w PLN, jednak nie zostaje obciążony wadliwym wskaźnikiem WIBOR. Oprocentowanie oraz kolejne raty zostają obniżone, zaś kredytobiorca odzyskuje od banku zwrot wszelkich nadpłaconych rat. 
 • Unieważnienie umowy – bank wraz z kredytobiorcą dokonują wzajemnego zwrotu świadczeń, co oznacza, że frankowicz oddaje do banku nominalną sumę swojego zobowiązania, zaś bank oddaje kredytobiorcy wszelkie wpłacone przez niego raty, a także wszystkie opłacone prowizje i kwoty uiszczone z tytułu ubezpieczeń.

Dlaczego Frankowicze przegrywają w sądzie?

Winy w przegranych sprawach frankowych należy w pierwszej kolejności doszukiwać się w kompetencjach wybranego pełnomocnika, a raczej ich braku. Sprawy frankowe cechują się ogromną zawiłością i z tego powodu powinno się ostrożnie podchodzić do wyboru odpowiedniej kancelarii. Nasz zespół cechuje się aż 13 -letnim doświadczeniem w prawie bankowym, co pozwala zagwarantować naszym klientom odpowiednie podejście do sprawy, a także doprowadzenie jej do pozytywnego zakończenia. 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem naszych specjalistów, a także do skorzystania z możliwości darmowej opinii prawnej w sprawie umowy kredytu frankowego. Zaufaj naszemu doświadczeniu!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....