SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ustawa antyspreadowa a kredyty frankowe

Data ostatniej aktualizacji:

Ustawa antyspreadowa a kredyty frankowe

Ustawa antyspreadowa – Co to jest ustawa antyspreadowa?

Ustawa antyspreadowa sprawiła, że banki zyskały nowe obowiązki. Między innymi banki zostały zobligowane do przedstawiania szczegółowych zasad określających sposoby i terminy, które dotyczą ustalania kursu wymiany walut. Oznacza to, że ustawa antyspredowa zobowiązała bank do wskazywania w sposób szczegółowy sposobu określania wartości, które wskazywane są w tabelach kursowych banku. To jednak nie wszystko. Ustawa antyspredowa umożliwiła frankowiczom spłacanie rat kredytu bezpośrednio w CHF.

Ustawa antyspreadowa 2011 – Kiedy weszła w życie ustawa antyspreadowa?

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw weszła w życie dnia 26 sierpnia 2011 roku. Rzeczona ustawa zyskała również inną nazwę, jaką jest ustawa antyspreadowa 2011. Tekst ustawy został przez Senat przyjęty bez poprawek. Ustawa antyspredowa wprowadziła bardzo istotne zmiany, które polegały na dodaniu do art. 69 Prawa bankowego dwóch nowych ustępów. 

Ustawa antyspredowa – Co o kredycie mówi prawo bankowe?

Ustawa antyspreadowa 2011 wpłynęła na prowadzenie zmian w art. 69 Prawa bankowego. Zgodnie z art. 69 ust. 3 Prawa bankowego umożliwiał kredytobiorcom spłacanie swojego kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Pobierany przez banki spread walutowy został zamieniony na spread walutowy, który był pobierany przez ten podmiot, od którego frankowicz kupował franki szwajcarskie. Niestety nie rozwiązało to problemów frankowiczów, bowiem te uległy jedynie niewielkiemu zmniejszeniu. Aby rzeczone zmiany, które wprowadziła ustawa antyspredowa, mogłyby być wykorzystywane przez bank, musiał on wymagać od frankowicza zawarcia aneksu do umowy frankowej. 

Inna zmiana, którą wprowadziła ustawa antyspreadowa 2011, wiąże się z       art. 69 ust 2 pkt 4a Prawa bankowego, polegała na tym, że banki zostały zobowiązane do szczegółowego wskazywania reguł „określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu”. Wprowadzenie tejże zmiany było dla banków ogromnie trudne, bowiem nie były one w stanie wskazać jednoznacznego sposobu, według którego ustalane były wartości wyrażane w tabelach kursowych. Wskutek tego banki zaczęły ową zmianę obchodzić poprzez wprowadzenia „otwartego” uszczegółowienia, dlatego też wyliczenia wartości mogły zostać w dowolny sposób interpretowane 

Ustawa antyspredowa – Czy można pozwać bank, jeśli podpisało się aneks do umowy frankowej?

Wielu frankowiczów zastanawia się, czy po podpisaniu aneksu zawierającego zmiany, które wprowadziła ustawa antyspreadowa 2011, można w dalszym ciągu pozwać bank o unieważnienie umowy frankowej. W tym miejscu warto przywołać uchwałę Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 roku (sygn. III CZP 29/17), zgodnie z którą ocena, czy dana umowa frankowa powinna być unieważniona ze względu na klauzule abuzywne, powinna być dokonywana na podstawie wersji umowy z momentu jej zawarcia. W związku z tym frankowicze, którzy podpisali aneks do swojej umowy frankowej, wciąż mogą pozwać bank i dochodzić swoich roszczeń. 

Frankowiczu! Jeśli masz wątpliwości co do zapisów zawartych w Twojej umowie, a zastanawiasz się nad pozwaniem banku, skontaktuj się ze specjalistami z naszej kancelarii! Posiadamy 13-letnie doświadczenie w prawie bankowym i bez trudu przedstawimy Ci najkorzystniejsze opcje pozbycia się toksycznego kredytu we frankach z Twojego życia!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...