SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy posiedzenie banku szwajcarskiego?

posiedzenie SNB 2023

Szwajcarski Bank Narodowy jest niezależnym organem, co oznacza, że ​​działa autonomicznie, ale w ramach określonych celów i mandatu ustawowego. Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen, co oznacza kontrolowanie inflacji i zapewnienie, aby siła nabywcza waluty narodowej, czyli franka szwajcarskiego, pozostawała na poziomie akceptowalnym dla gospodarki i obywateli Szwajcarii.

Kiedy posiedzenie SNB 2023?

Władze Szwajcarskiego Banku Narodowego spotykają się raz na kwartał. Ostatnie posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) odbyło się 21 września 2023 roku. Następne posiedzenie kierownictwa Szwajcarskiego Banku Narodowego i decyzja o stopach procentowych zaplanowana jest na grudzień 2023 roku.

Co ze stopami w Szwajcarii?

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2023 roku Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) nie dokonał podwyżki stóp procentowych. Główna stopa procentowa pozostaje bez zmian, na poziomie 1,75%. Większość z analityków przewidywała, że główna stopa procentowa zostanie podwyższona o 25 pb do 2,00%. Wiadomość o braku podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii jest dobrą wiadomością dla frankowiczów. Wskazać jednak należy, że oprocentowanie franka szwajcarskiego i tak jest na najwyższym poziomie od jesieni 2008 roku. W konsekwencji braku zmiany stopy procentowej osłabił się kurs franka szwajcarskiego, który spadł momentalnie z 4,83 zł do 4,78 zł.

Pierwsza podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wówczas główna stopa wzrosła z -0,25 % do 0,50 %. Następnie miały miejsce jeszcze trzy podwyżki stóp procentowych.

Obniżka stóp procentowych – jaki wpływ na Frankowiczów?

Obniżka stóp procentowych to dobre wiadomości dla frankowiczów. Raty kredytów we frankach szwajcarskich powinny zmaleć. Obecnie koszty kredytu frankowe są najwyższe od jesieni 2008 roku. Z uwagi jednak, że sytuacja ta nie jest korzystna dla frankowiczów, warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu o unieważnienia wadliwej i nieuczciwej umowy oraz zawieszenie spłaty rat kredytu. Składając pozew przeciwko bankowi można jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu aż do czasu wydania prawomocnego wyroku. Jeszcze bowiem długo sytuacja frankowiczów nie będzie tak korzystna jak w latach 2006 – 2008.

Co wpływa na kurs franka szwajcarskiego?

Wpływ na kurs franka szwajcarskiego ma:

  • polityka dotycząca stóp procentowych,
  • wysoka inflacja w Szwajcarii, a w konsekwencji konieczność zatrzymania rosnących cen dóbr konsumpcyjnych w Szwajcarii i umocnienie pozycji franka szwajcarskiego na tle innych walut,
  • wysoka inflacja w państwach europejskich,
  • wojna na Ukrainie,
  • kryzys energetyczny,
  • interwencje Narodowego Banku Polski w celu osłabienia polskiego złotego, przy jednoczesnym braku uczestnictwa w procesie przewalutowania kredytów frankowych.

Jaka inflacja w Szwajcarii?

Aktualna inflacja w Szwajcarii znajduje się poniżej celu ustalonego przez Szwajcarski Bank Narodowy. Cel inflacyjny rozumiany jest przez bank jako stabilność cen ze wzrostem szwajcarskiego indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) o mniej niż 2% rocznie. Aktualna inflacja w Szwajcarii wynosi 1,6%. Powyższe okoliczności miały wpływ na brak podwyżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy.

Czy warto unieważnić kredyt frankowy?

Bez względu na to czy kapitał kredytu został już w całości spłacony czy jeszcze nie, kredyt we frankach szwajcarskich warto unieważnić. W celu uwolnienia się od kredytu we frankach szwajcarskich należy złożyć pozew o unieważnienie umowy frankowej do właściwego sądu. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu skutkuje uwolnieniem się całkowicie od zadłużenia frankowego, jak również uwolnieniem nieruchomości od obciążenia hipoteką.

W celu unieważnienia umowy kredytu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....