SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

SNB – Kiedy odbędzie się posiedzenie banku szwajcarskiego?

Data ostatniej aktualizacji:

posiedzenie SNB 2023

Szwajcarski Bank Narodowy jest niezależnym organem, co oznacza, że ​​działa autonomicznie, ale w ramach określonych celów i mandatu ustawowego. Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen, co oznacza kontrolowanie inflacji i zapewnienie, aby siła nabywcza waluty narodowej, czyli franka szwajcarskiego, pozostawała na poziomie akceptowalnym dla gospodarki i obywateli Szwajcarii.

Szwajcarski bank narodowy – kiedy posiedzenie SNB w 2024 roku?

Władze Szwajcarskiego Banku Narodowego spotykają się raz na kwartał. Ostatnie posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) odbyło się 14 grudnia 2023 roku. Następne posiedzenie kierownictwa Szwajcarskiego Banku Narodowego i decyzja o stopach procentowych zaplanowana jest na marzec 2024 roku.

Co ze stopami w Szwajcarii?

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2023 roku Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) nie dokonał podwyżki stóp procentowych. Główna stopa procentowa pozostaje bez zmian, na poziomie 1,75%. Większość z analityków przewidywała, że główna stopa procentowa zostanie podwyższona o 25 pb do 2,00%. Wiadomość o braku podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii jest dobrą wiadomością dla frankowiczów. Wskazać jednak należy, że oprocentowanie franka szwajcarskiego i tak jest na najwyższym poziomie od jesieni 2008 roku. W konsekwencji braku zmiany stopy procentowej osłabił się kurs franka szwajcarskiego, który spadł momentalnie z 4,83 zł do 4,78 zł.

Pierwsza podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wówczas główna stopa wzrosła z -0,25 % do 0,50 %. Następnie miały miejsce jeszcze trzy podwyżki stóp procentowych.

Obniżka stóp procentowych – jaki wpływ na Frankowiczów?

Obniżka stóp procentowych to dobre wiadomości dla frankowiczów. Raty kredytów we frankach szwajcarskich powinny zmaleć. Obecnie koszty kredytu frankowe są najwyższe od jesieni 2008 roku. Z uwagi jednak, że sytuacja ta nie jest korzystna dla frankowiczów, warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu o unieważnienia wadliwej i nieuczciwej umowy oraz zawieszenie spłaty rat kredytu. Składając pozew przeciwko bankowi można jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu aż do czasu wydania prawomocnego wyroku. Jeszcze bowiem długo sytuacja frankowiczów nie będzie tak korzystna jak w latach 2006 – 2008.

Co wpływa na kurs franka szwajcarskiego?

Wpływ na kurs franka szwajcarskiego ma:

  • polityka dotycząca stóp procentowych,
  • wysoka inflacja w Szwajcarii, a w konsekwencji konieczność zatrzymania rosnących cen dóbr konsumpcyjnych w Szwajcarii i umocnienie pozycji franka szwajcarskiego na tle innych walut,
  • wysoka inflacja w państwach europejskich,
  • wojna na Ukrainie,
  • kryzys energetyczny,
  • interwencje Narodowego Banku Polski w celu osłabienia polskiego złotego, przy jednoczesnym braku uczestnictwa w procesie przewalutowania kredytów frankowych.

Jaka inflacja w Szwajcarii?

Aktualna inflacja w Szwajcarii znajduje się poniżej celu ustalonego przez Szwajcarski Bank Narodowy. Cel inflacyjny rozumiany jest przez bank jako stabilność cen ze wzrostem szwajcarskiego indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) o mniej niż 2% rocznie. Aktualna inflacja w Szwajcarii wynosi 1,6%. Powyższe okoliczności miały wpływ na brak podwyżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy.

Czy warto unieważnić kredyt frankowy?

Bez względu na to czy kapitał kredytu został już w całości spłacony czy jeszcze nie, kredyt we frankach szwajcarskich warto unieważnić. W celu uwolnienia się od kredytu we frankach szwajcarskich należy złożyć pozew o unieważnienie umowy frankowej do właściwego sądu. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu skutkuje uwolnieniem się całkowicie od zadłużenia frankowego, jak również uwolnieniem nieruchomości od obciążenia hipoteką.

W celu unieważnienia umowy kredytu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...