SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Prezydent Frankowicze

Data ostatniej aktualizacji:

Prezydent Frankowicze

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako głowa państwa podpisuje ustawy, jak również posiada prawo inicjatywy ustawodawczej. Oznacza to, że Prezydent może przygotować swój projekt ustawy, przedstawić go Marszałkowi Sejmu, a izba ma obowiązek go rozpatrzyć. Podczas kampanii wyborczej w 2015 roku Andrzej Duda obiecywał w swoim programie wyborczym pomoc Frankowiczom. Czy Frankowicze otrzymali pomoc z inicjatywy Prezydenta?

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2023 r. podpisał nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie, z którą w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

W konsekwencji powyższej regulacji Frankowicze przez 5 lat nie będą mogli pozywać banków w sądzie właściwym ze względu na adres siedziby pozwanego. Pozwy kierować będzie można wyłącznie do lokalnych sądów właściwych ze względu na adres zamieszkania kredytobiorcy.

Frankowicze stracili możliwość kierowania spraw do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, który dedykowany jest właśnie dla spraw dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego. Duża ilość prowadzonych przez XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie wynika z korzystnego orzecznictwa tego wydziału.

Wskazać jednak należy, że obecnie linia orzecznicza sądów w całej Polsce jest jednolita. Frankowicze mają bardzo duże szanse na wygranie procesu zarówno w warszawskim sądzie jak również innych sądów w całym kraju. Prawomocny wyrok można uzyskać znacznie szybciej w innych sądach niż warszawski, z uwagi na mniejsze obłożenie sędziów sprawami.

Pomoc prawna Frankowiczom

Pomimo coraz częstszych propozycji ugód ze strony banków, kredytobiorcy frankowi wolą skierować sprawę do sądu, gdzie mają prawie 100% szanse na wygrany proces. Dzięki unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich kredytobiorcy zyskują zdecydowanie więcej niż na zawarciu ugody z bankiem. W celu oszacowania ewentualnych korzyści można skorzystać z kalkulatora Frankowicza. Wystarczy uzupełnić podstawowe dane z umowy kredytu między innymi takie jak wysokość kredytu, oprocentowanie czy czas na jaki kredyt został zaciągnięty.

Decydując się na wniesienie sprawy do sądu, z uwagi na skomplikowaną materię prawa bankowego, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii frankowej.

Pierwszym krokiem, od którego zaczyna się pomoc Frankowiczom jest szczegółowa analiza umowy kredytowej oraz określenie szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo pomoc kancelarii Frankowiczowi polega na złożeniu reklamacji do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym, uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu, sporządzeniu pozwu w oparciu o pozyskane dokumenty z banku oraz prowadzeniu postępowania sądowego.

Adwokat lub radca prawny prowadzący postępowanie sądowe przed rozprawą rozmawia o mogących się pojawić pytaniach i odpowiedziach na rozprawie frankowej. Dodatkowo doświadczony prawnik udzieli informacji ile trwa sprawa frankowa w konkretnym sądzie, do którego złożone zostanie powództwo.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...