SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawa Dziubak

Data ostatniej aktualizacji:

Sprawa Dziubak

Czym jest Sprawa Dziubak?

Jest to jedna z najgłośniejszych spraw frankowych, a to za sprawą wypowiedzenia się przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w tej sprawie. W wyroku z 3 października 2018 r. (sygn. C-260/18) dotyczącego Państwa Dziubak TSUE uznał między innymi, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego typu umów. A sądy nie mogą samodzielnie uzupełniać luk, jakie powstają w umowie kredytu po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej. Orzeczenie to jest jednym z wielu korzystnych orzeczeń wydanych przez TSUE, jednak ze względu na to, że zostało wydane w polskiej sprawie wzbudziło ono duże zainteresowanie.

Sprawdź również: kalkulator frankowicza


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...