SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawa Dziubak

Data ostatniej aktualizacji:

Sprawa Dziubak

Czym jest Sprawa Dziubak?

Jest to jedna z najgłośniejszych spraw frankowych, a to za sprawą wypowiedzenia się przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w tej sprawie. W wyroku z 3 października 2018 r. (sygn. C-260/18) dotyczącego Państwa Dziubak TSUE uznał między innymi, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego typu umów. A sądy nie mogą samodzielnie uzupełniać luk, jakie powstają w umowie kredytu po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej. Orzeczenie to jest jednym z wielu korzystnych orzeczeń wydanych przez TSUE, jednak ze względu na to, że zostało wydane w polskiej sprawie wzbudziło ono duże zainteresowanie.

Sprawdź również: kalkulator frankowicza

Prawomocne zwycięstwo najsłynniejszych frankowiczów

Wyrok TSUE Dziubak w sprawie sygn. C-260/18 to punkt zwrotny w historii spraw frankowych w Polsce. Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie Państwa Dziubak, wydany już po orzeczeniu TSUE wytyczył nową, korzystną dla frankowiczów linię orzeczniczą.

Sądy krajowe nabrały przekonania, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu umów frankowych posiadających zapisy abuzywne. W efekcie sprawa ta znacząco wpłynęła na życie tysięcy kredytobiorców frankowych, którzy zrozumieli, że warto walczyć z nieuczciwymi postanowieniami umów kredytowych.

Co zmieniła apelacja w sprawie Dziubaków?

Sprawa Państwa Dziubaków – wyrok Sądu Apelacyjnego, tak korzystny dla frankowiczów raz na zawsze zmienił postrzeganie spraw frankowych. Nim sprawa Dziubak została prawomocnie zakończona, sądy w Polsce niechętnie przyznawały rację frankowiczom. Wiele spraw frankowych kończyło się oddaleniem powództwa, a kredytobiorcy frankowi mogli realnie obawiać się, że nigdy już nie uwolnią się od kredytu frankowego.

Sprawa Dziubaków zmieniła całkowicie ocenę spraw frankowych. Obecnie linia orzecznicza jest jednoznacznie korzystna dla kredytobiorców. Ponad 95% spraw kończy się zwycięstwem frankowiczów już w pierwszej instancji. Zdecydowana większości wyroków, to orzeczenia stwierdzające nieważność umowy frankowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...