SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozew frankowy – przedawnienie [Termin]

Data ostatniej aktualizacji:

Pozew frankowy – przedawnienie

Wielu frankowiczów myśli, że skoro umowę kredytową podpisali tyle lat temu to ich roszczenia są przedawnione. Nic bardziej mylnego! Termin przedawnienie roszczeń kredytobiorców nie może rozpocząć biegu, jeśli kredytobiorca nie wie o wadliwości swojej umowy.

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń związanych z umową kredytową we frankach?

Przedawnienie roszczeń kredytów frankowych to zagadnienie niezwykle istotne. Co do zasady roszczenia przedawniają się w terminie 6 lub 10 lat. Wskazanie dwóch różnych terminów przedawnienia ma związek z nowelizacją kodeksu cywilnego z 2018 roku. Wówczas termin przedawnienia uległ zmianie z 10 lat na 6 lat.  Niektóre z roszczeń zatem przedawniają się jeszcze na starych zasadach, niektóre już na nowych.

Zaś dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata. A zatem dla roszczeń banku o zwrot wypłaconego kapitału termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawniania w przypadku kredytu we frankach w 2024 roku?

Termin przedawnienia roszczeń frankowicza należy liczy się od chwili, gdy kredytobiorca dowiedział się, że jego umowa z bankiem jest wadliwa. Takie stanowisko zajął m.in. TSUE w wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. sygn. C-776/19. Najczęściej moment ten można powiązać ze złożeniem przez kredytobiorcę reklamacji czy wezwania banku do zapłaty. 

Warto zwrócić uwagę na wyrok TSUE z 14 grudnia 2023 r., C-28/22, w którym to Trybunał stwierdził, że niesłuszne jest stanowisko zgodnie z którym, biegu przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału wypłaconego w wykonaniu umowy kredytu, która okazała się nieważna z powodu zamieszczonych w niej nieuczciwych postanowień, rozpoczyna się z chwilą, gdy umowa stała się “trwale bezskuteczna”. Tym samym termin przedawnienia dla banku nie biegnie ani od prawomocnego wyroku sądu, ani od złożenia przez konsumenta oświadczenia w sądzie o skutkach nieważności umowy.

Czy warto czekać ze złożeniem pozwu frankowego?

Należy zauważyć, że moment kiedy kredytobiorca dowiedział się o wadliwości swojej umowy kredytu, będzie analizowany przez sąd. Może się zdarzyć, że frankowicz będzie miał trudności w wykazaniu, że wcześniej nie był świadomy, że umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone. A to ze względu na spore zainteresowanie mediów sprawami frankowiczów, w tym m.in. nagłaśnianie wyroków wydanych przez TSUE w sprawach frankowych. Sąd może zatem uznać, że frankowicz wcześniej uzyskał wiedzę o nieważności swojej umowy aniżeli z momentem złożenia reklamacji do banku. Dlatego też nie ma co czekać, tylko dobrze jest jak najszybciej podjąć działania prawne i złożyć pozew frankowy do sądu. Obecnie frankowicze wygrywają z bankami w około 97% spraw!

Złożenie pozwu frankowego do sąd przerwa biegu przedawnienia. Kancelaria frankowa pomaga nie tylko w złożeniu pozwu przeciwko bankowi, ale także reprezentuje klienta przed sądem aż do całkowitego zakończenia sprawy i rozliczenia się z bankiem.

Jakie są konsekwencje przedawnienia w przypadku pozwu frankowego?

Jeżeli nasze roszczenie jest przedawnione i zostanie to podniesione na etapie postępowania sądowego, to powództwo może zostać oddalone. Przedawnienie wpływa zatem na możliwość dochodzenia należności przed sądem, samo roszczenie jako takie nie wygasa wskutek przedawnienia. Wątpliwe jest jednak, że bank wypłaciłby dobrowolnie kredytobiorcy jakąkolwiek kwotę w przypadku przedawniania roszczenia. A zatem kwestia przedawnienia jest niezwykle istotna i warto podjąć działania do unieważnienia umowy kredytu już dziś.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy warto złożyć pozew frankowy skorzystaj z darmowego narzędzia, jakim jest kalkulator frankowicza, który wskaże Ci ile możesz zyskać wygrywając sprawę frankową. Ponadto warto skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytu i poznać rozwiązania, szanse i ryzyka związane z kredytem frankowym.

 Autor: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...