Dlaczego frank szwajcarski jest taki drogi?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
TSUE 8 września frankowicze

Spis treści:

W 2023 roku raty kredytów frankowych wciąż będą rosnąć, a to z uwagi na wzrost kursu franka szwajcarskiego oraz stóp procentowych. Szwajcarski bank narodowy podnosi stopy procentowe z uwagi na zbyt wysoką inflację. W związku z czym coraz więcej Frankowiczów zastanawia się jak uwolnić się od kredytu frankowego.

Sprawdź również: KALKULATOR KREDYTU CHF

Dlaczego frank szwajcarski drożeje?

Kurs franka szwajcarskiego przez wiele lat utrzymywał się na podobnym, niskim poziomie. Okres największej popularności kredytów frankowych to lata 2006 – 2008. W tym czasie kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na poziomie poniżej 2,00 zł.

Sytuacja uległa zmianie w dniu 15 stycznia 2015 roku, kiedy to kurs franka szwajcarskiego mocno wzrósł z kwoty 3,50 zł do kwoty 5,19 zł. Pod koniec dnia jego cena spadła do 4,31 zł. Wysoki kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się do dziś. Dla Frankowiczów oznacza to rosnące raty kredytu.

Czemu frank jest taki drogi? Na kursy walut wpływają różne wydarzenia ze świata. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował, że frank szwajcarski był droższy od euro. W obecnej sytuacji mamy do czynienia z kryzysem energetyczny, wysoką inflacją, trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, systematycznymi podwyżkami stóp procentowych przez narodowy bank szwajcarski. Te wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają na okoliczność, dlaczego frank szwajcarski drożeje.

Kiedy spadnie kurs franka szwajcarskiego?

Aktualny kurs franka szwajcarskiego cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie i obecnie wynosi ok. 4,80 zł. Dodatkowo prognozy kursu franka szwajcarskiego nie są optymistyczne, bowiem z dużym prawdopodobieństwem kurs ten nadal będzie się tylko umacniał. Małe jest więc prawdopodobieństwo, aby kurs franka szwajcarskiego spadł.

Czy frank szwajcarski stanieje? Niestety prognozy na to nie wskazują. Mało tego, jest wielce prawdopodobne, że w 2023 roku kurs franka szwajcarskiego przekroczy granicę 5,00 zł.

Co zrobić z kredytem we frankach szwajcarskich?

Wzrost kursu franka oraz małe prawdopodobieństwo zmiany tej sytuacji, podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii to okoliczności, które powinny przekonać Frankowiczów do składania roszczeń do sądu o unieważnienia wadliwej i nieuczciwej umowy oraz zawieszenie spłaty rat kredytu.

Składając pozew przeciwko bankowi można jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu aż do czasu wydania prawomocnego wyroku. Niepewna sytuacja Frankowiczów oraz stały wzrost kursu franka szwajcarskiego to okoliczności przemawiające za udzieleniem kredytobiorcom zabezpieczenia.

Sąd uwzględniając złożony wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego, wydaje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które skutkuje wstrzymaniem obowiązku spłacania rat kredytu. Co do zasady postanowienie takie jest wykonalne z chwilą jego wydania, co skutkuje tym, że z wstrzymaniem spłaty rat kredytu nie trzeba czekać do uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu.

Z analizy orzeczeń dotyczących zabezpieczenia kredytów frankowych wynika, że sędziowie częściej wydają postanowienia o zabezpieczeniu w sprawach, gdzie kredytobiorca zwrócił już bankowi cały pożyczony kapitał. Jednak nie jest to regułą. Dodatkowo można zauważyć, że większe szanse na udzielenie przez sąd zabezpieczenia dotyczą banków o złej kondycji finansowej.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia sąd może wydać długo przed wydaniem wyroku, nawet już w ciągu miesiąca od złożenia pozwu. Podkreślić należy, że zabezpieczenie roszczenia nie oznacza jeszcze wygrania sprawy.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 25 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF