SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy a interpretacja prawa bankowego w Polsce

Data ostatniej aktualizacji:

prawne aspekty umowy kredytowej,

Obecnie kredytobiorcy frankowi niezmiennie kontynuują pozywania banków w sprawach frankowych. Ponad 95% pozwów składanych przez kancelarie frankowe kończy się unieważnieniem umowy frankowej. Na taki stan rzeczy wpływ ma korzystna interpretacja przepisów prawnych dotyczących kredytów frankowych. W jej efekcie kredytobiorcy zyskują bardzo dużo – ile dokładnie można przekonać się w prosty sposób, korzystając z darmowego i łatwego w obsłudze kalkulatora frankowego.

Żeby lepiej zrozumieć co leży u podstaw sukcesu frankowiczów trzeba przybliżyć kwestie interpretacji prawa bankowego w Polsce. Jak obecnie mają się do siebie pojęcia prawo bankowe a kredyt walutowy? Interpretacja prawa bankowego a kredyt frankowy – skąd wzięła się tak korzystna linia orzecznicza sądów w Polsce?

Jakie są najnowsze wytyczne interpretacji prawa bankowego w kontekście kredytów frankowych?

Zagadnienia prawne kredytu frankowego w Polsce od kilku dobrych lat pozostają niezmienne. Powszechnie przyjętym jest, że kredyty frankowe zawierały liczne tzw. klauzule abuzywne. W ich efekcie całe umowy kredytowe powinny zostać uznane za nieważne. Potwierdza to również bogate orzecznictwo TSUE. W praktyce wystarczy w Internecie wyszukać frazę wyrok sądowy a kredyt frankowy, żeby naocznie przekonać się jak jednolita interpretacja prawa bankowego w zakresie kredytów frankowych obowiązuje od ostatnich kilku lat.

Czy sądy często zmieniają interpretację prawa bankowego w sprawach kredytów frankowych?

Jak zostało już wskazane interpretacja sądów co do spraw frankowych jest jednolita. Ostatnia istotna zmiana miała miejsce w roku 2019, kiedy to po korzystnym orzeczeniu TSUE w tzw. sprawie Dziubak (o której niżej) sądy przestały oddalać powództwa frankowiczów i zaczęły na masową skalę unieważniać umowy frankowe.

Obecnie zmiany interpretacji przepisów jeżeli występują to na mniejszą skalę i zawsze są korzystne dla kredytobiorców. Zmiany te z reguły wynikają z kolejnych orzeczeń TSUE lub uchwał wydawanych przez SN. Przykładowo ostatnimi czasy TSUE wypowiedział się jednoznacznie negatywnie o możliwości stosowania przez banki tzw. zarzutu zatrzymania. W efekcie tego orzeczenia można spodziewać się, że sądy w Polsce przestaną uwzględniać takie zarzuty.

Długoterminowa prognoza kursu franka

Jakie są konsekwencje różnic w interpretacji prawa bankowego dla kredytobiorców?

Obecnie trudno jest mówić o występowaniu istotnych różnic w interpretacji praw bankowego w zakresie spraw frankowych. Przypadki niekorzystnej interpretacji dotyczą raczej pojedynczych sędziów, z reguły orzekających w sądach I instancji. W związku z powyższym ich niekorzystne wyroki stosunkowo łatwo zmienić składając apelację do sądu II instancji.

W gorszej sytuacji są kredytobiorcy, którzy swoje sprawy wytoczyli na długo przed zmianą linii orzeczniczej. Przegrywali oni często sprawy frankowe z uwagi na dominującą ówcześnie niekorzystną linię orzeczniczą. Na szczęście dzisiaj przegrana sprawa frankowa to temat niemal niewystępujący.

Czy istnieją przypadki precedensowe dotyczące interpretacji prawa bankowego w kwestiach kredytów frankowych?

Analizując kwestie precedensów, które spowodowały, że interpretacja przepisów prawnych dotyczących kredytów frankowych w Polsce uległa zmianie trzeba odwołać się do wyroku TSUE. Najważniejszym wyrokiem mającym wpływ na zagadnienia prawne kredytu frankowego był z wyrok TSUE w sprawie Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA (Sprawa C-260/18).

Najbardziej znany wyrok TSUE w sprawie frankowej o sygn. C-260/18 z dnia 3 października 2019 r. – tzw. wyrok w sprawie Dziubak raz na zawsze wpłynął na to jak wygląda obecnie interpretacja przepisów prawnych dotyczących kredytów frankowych. To właśnie to orzeczenie wpłynęło na to, że obecnie pozwy frankowe w ponad 95% spraw kończą się wygraną frankowiczów.

Omawiając kwestie precedensowe warto wspomnieć również o pytaniach prawnych WSA w Warszawie  (w sprawie o sygn. VI SA/Wa). Pytania dotyczą precedensowych skarg złożonych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. W wyniku tej decyzji kredytobiorcy frankowi z Getin Noble Bank zostali w praktyce pozbawienie możliwości skutecznego odzyskania pieniędzy w wypadku wygrania sprawy frankowej przeciwko temu bankowi. Na orzeczenie TSUE w tej sprawie wciąż oczekujemy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...