SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co zrobić po przegranej sprawie frankowej?

Data ostatniej aktualizacji:

Przegrana sprawa frankowa

Sytuacja procesowa frankowiczów jest bardzo dobra. Wyroki w ponad 97% sprawach frankowych są korzystne dla kredytobiorców posiadających umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Mogą zdarzy się jednak sytuacje, kiedy sąd oddali powództwo frankowicza. Niewielka liczba sędziów nadal uważa, że umowy kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego są ważne i skuteczne. Na niekorzystny wyrok w sprawie frankowej może wpłynąć prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej lub zakup nieruchomości na kredyt frankowy pod wynajem. Jakie konsekwencje ma przegrana sprawa frankowa?

Czytaj również: Kto przegrywa sprawy frankowe?

Co po przegranym procesie frankowym?

Co się dzieje po przegranej sprawie frankowej? Wówczas frankowicz nie uwolni się od kredytu i nie odzyska nadpłaconych rat, a w dodatku może zostać obciążony kosztami procesowymi. W przypadku przegranej frankowicza w pierwszej instancji, nie należy się poddawać. Frankowicz ma prawo złożyć apelację w terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelację wnosi za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Apelację od wyroku wydanego przez sąd okręgowy rozpatruje sąd apelacyjny, a od wyroku sądu rejonowego – sąd okręgowy.

Jakie koszty po przegranej sprawie frankowej?

Przegrana sprawa frankowa wiąże się z obciążeniem kosztami sądowymi. Przegrana w sądzie z bankiem skutkować będzie tym, że frankowiczowi nie tylko nie zostaną zwrócone koszty, które sam poniósł by zainicjować postępowanie, lecz również zobowiązany będzie do zwrotu kosztów, które w związku z procesem poniosła strona przeciwna.

Na koszty postępowania w sprawie frankowej składa się:

 • opłata sądowa od pozwu – w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych;
 • wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii prawnejkoszt takiej opinii zależy od nakładu pracy biegłego i wynosi ok. 2 000 zł;
 • koszty zastępstwa procesowego – jeśli bank będzie reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego, to frankowicz w przypadku przegranej sprawy zostanie obciążony kosztami takiego zastępstwa, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem.

Koszty zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika są zależne od wartości przedmiotu sporu i wynoszą w przypadku roszczenia:

 • do 500 zł – 90 zł,
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł,
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł,
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł,
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł,
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 0 800 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł,
 • powyżej 5 000 000 – 25 000 zł.

Wskazane powyżej stawki są stawkami minimalnymi, co oznacza, że sąd może zasądzić wyższą kwotę zwrotu, np. dwukrotność obowiązującej stawki, jeżeli uzna, że przyznanie zwrotu w minimalnej stawce nie jest wystarczające;

 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – wynosi 17 zł;
 • wynagrodzenie prawnika – ustalane jest indywidualnie przez każdą kancelarię i wynosi zazwyczaj od kilka do kilkunastu tysięcy.

Sprawy frankowe statystyki

Jeżeli jeszcze nie podjąłeś kroków prawnych w sprawie swojego kredytu frankowego, nie trać więcej czasu.Statystyki spraw frankowych zachęcają kredytobiorców wciąż wahających się do pozwania banku w związku z kredytem frankowym. W pierwszej połowie 2023 roku frankowicze wygrali ponad 7900 spraw, tj. 97 %, w tym ok. 7600 wyroków to unieważnienia wadliwych umów frankowych w całości.

Najwięcej rozstrzygnięć sądy wydały w sprawie umów frankowych następujących banków:

Odsetek wygranych spraw frankowych po stronie kredytobiorców wynosi ok. 97%. Natomiast odsetek prawomocnych wyroków wynosi ok. 99%.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...