SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Opinia Rzecznika TSUE – co oznacza dla frankowiczów?

Data ostatniej aktualizacji:

Opinia Rzecznika TSUE – co oznacza dla frankowiczów?

Opinii Rzecznika TSUE nie należy utożsamiać z wyrokiem TSUE. Opinia wydana przez Rzecznika nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a stanowi niejako punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Może się zdarzyć tak, że wyrok wydany przez TSUE będzie zawierać odmienne wnioski niż poprzedzająca go opinia Rzecznika. TSUE często podziela argumenty znajdujące się w opinii, jednak nie jest ona w żaden sposób dla niego wiążąca. Dlatego też pełen optymizm powinien się pojawić po ogłoszeniu wyroku Trybunału.

Co oznacza opinia Rzecznika TSUE dla Frankowiczów?

W dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie frankowiczów zajął stanowisko Rzecznik Generalny TSUE (sygn. sprawy – C-520/21). Sprawa rozpatrywana przez Rzecznika TSUE dotyczyła głównie kwestii roszczeń banku o wynagrodzenie za korzystania z kapitału. Opinia Rzecznika jest pozytywna, co daje duże szanse na to, że również wyrok wydany przez TSUE w tej sprawie również będzie korzystny dla frankowiczów. Choć opinia Rzecznika nie wiąże Trybunału, to wskazać należy, że z reguły TSUE wydając wyrok, podziela stanowisko przedstawione w opinii. Rzecznik TSUE w niniejszej sprawie stanął na stanowisku, że w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną bankowi należy się jedynie zwrot udostępnionego kapitału. Bank nie ma prawa domagać się od kredytobiorcy jakichkolwiek innych świadczeń, w tym wynagrodzenia za korzystania z udostępnionego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Opinia Rzecznika ujmuje sprawę jasno. Przyznanie bankowi wynagrodzenia za korzystania z kapitału byłoby sprzeczne z Dyrektywą 93/13, bowiem konsumenci nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z związku z nielojalnym zachowaniem przedsiębiorcy (banku).

Opinia Rzecznika TSUE daje nadzieję również w innej kwestii. Może ona bowiem spowodować, że frankowiczom obok dotychczasowych roszczeń będzie przysługiwało wynagrodzenia za to, że banki korzystały z ich pieniędzy (które wpłacali uiszczając raty kredytu). Dotychczas to banki występowały z takimi roszczeniami. Ciekawy zatem również w tym kontekście będzie przyszły wyrok TSUE.  

Kluczowa dla Frankowiczów opinia Rzecznika TSUE

Jeśli tylko TSUE wyda wyrok tożsamy ze stanowiskiem Rzecznika Generalnego to frankowicze już całkowicie nie powinni obawiać się ustalenia nieważności umowy kredytu, jak też ewentualnych pozwów banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Ustalenie nieważności skutkuje zwrotem przez bank dotychczas wpłaconych środków przez kredytobiorcę do banku oraz zwrotem kapitału kredytu na rzecz banku. Wyrok TSUE może spowodować, że banki będą dążyć do zawierania ugód, oferując lepsze warunki niż dotychczas.

Kiedy wyrok TSUE? Co z Frankowiczami 2023?

Póki co wyrok TSUE jeszcze nie zapadł. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać. Wskazać jednak należy, że niezależnie od wyroku TSUE sądy polskie niemal jednolicie wydają wyroki unieważniające umowy kredytów frankowych. Aktualne orzecznictwo w tych sprawach nie powinno powodować obaw u frankowiczów, a raczej powinno przemawiać za szybkim podjęciem działań w kierunku unieważnienia umowy. Im szybciej kredytobiorca podejmie działania tym szybciej może uwolnić się od toksycznej umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – skutki

Przede wszystkim unieważnienie umowy kredytu oznacza, że od momentu zawarcia tej umowy ona nie obowiązywała. Zatem strony powinny zwrócić świadczenia wypłacane sobie nawzajem. Kredytobiorca powinien zwrócić zatem dokładnie taką samą kwotę, jaką otrzymał od banku w momencie zawarcia umowy kredytu. Bank natomiast zobowiązany będzie do zwrotu rat kredytowych otrzymywanych od frankowicza i kosztów okołokredytowych (jak prowizja, ubezpieczenia), Co więcej, ustalenie nieważności umowy uprawnia do wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Pozywając bank należy się liczyć z tym, że również i bank może nas pozwać o wynagrodzenia za korzystania z kapitału. Wyżej wskazana opinia Rzecznika TSUE powinna łagodzić jednak ewentualne obawy frankowiczów.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...