SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są warunki zawieszenia spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania procesu? Jak można się zabezpieczyć?

Data ostatniej aktualizacji:

zawieszenie kredytu wakacje kredytowe frankowicze

Skierowane do kredytobiorców złotówkowych wsparcie systemu wprawiło wielu zainteresowanych tematem w ogromne poruszenie. Większość osób posiadających kredyt frankowy czuła się pominięta, szczególnie ze względu na fakt, że inflacja dotyka wszystkich po równo. Oliwy do ognia dolał również fakt, że nikt nie interesował się losem frankowiczów, gdy podwyżki sukcesywnie wykańczamy ich zasoby finansowe, a to wywoływało ogromne poczucie niesprawiedliwości. Istnieje jednak pewne rozwiązanie, które jest zdecydowanie lepsze od wakacji kredytowych i jest nim zawieszenie spłat kredytu frankowego!

Zabezpieczenie przy kredycie frankowym po wyroku TSUE

W sprawach kredytów frankowych udzielenie zabezpieczenia przez sąd wiąże się ze wstrzymaniem płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego. W dniu 15 czerwca 2023 roku (sprawa o sygn. C-287/22) TSUE wypowiedział się w przedmiocie zabezpieczeń wydawanych w procesach frankowych. Trybunał wskazał, że sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy, jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. Zabezpieczenie nie może jednak być udzielane automatycznie. Kredytobiorca musi o nie zawnioskować, a sąd przy ocenie wszystkich okoliczności sprawy ocenić czy wniosek kredytobiorcy jest zasadny. Przywołany wyroku TSUE poprawił sytuację kredytobiorców chcących uzyskać zabezpieczenie w postaci wstrzymania płatności rat kredytu frankowego.

Krok po kroku – jak uzyskać zabezpieczenie?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy złożyć na piśmie do sądu rozpoznającego naszą sprawę frankową, wskazując, w jaki sposób wnosimy o udzielenie zabezpieczenia (w przypadku kredytów frankowych będzie to wstrzymanie płatności rat kredytu). Złożony wniosek dobrze jest uzasadnić, między innymi wykazać, że są podstawy do tego, aby stwierdzić, że zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna. Dlatego też w pierwszej kolejności należy skupić się na wskazaniu powodów i orzecznictwa przemawiającego za nieważnością umowy kredytu.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. W praktyce jednak wniosek nie jest rozpatrywany w ciągu 7 dni, a trwa to około miesiąca. Dzieje się tak ze względu na duże obciążenie sądów.

Sąd rozpoznając wniosek o udzielenie zabezpieczenia wydaje postanowienie. Sąd może oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia bądź go uwzględnić. Postanowienie Sądu każda ze stron może zaskarżyć do sądu drugiej instancji. Wcześniej jednak w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Zaskarżenie korzystnego dla frankowicza postanowienia przez bank nie wpływa jednak na wykonalność postanowienia. A zatem mimo zaskarżenia płatność rat kredytu będzie wstrzymana.  

Zawieszenie spłaty kredytu – kiedy można skorzystać z zabezpieczenia?

Frankowicz, który chce wstrzymać płatność rat kredytu, w pierwszej kolejności musi poddać swoją umowę kredytu analizie. Jeżeli umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, to możliwe jest stwierdzenie jej nieważności i wnioskowanie o wstrzymanie płatności rat. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia można złożyć na dowolnym etapie postępowania, zarówno w pierwszym piśmie procesowym, w toku procesu sądowego, jak i przed wszczęciem postępowania. Najczęściej jest on składany wraz z pozwem.

Wskazać należy, że nawet jeżeli sąd oddali nasz wniosku o udzielenie zabezpieczenie to można złożyć go kolejny raz. W kolejnym wniosku wskazać należy, że od wydania ostatniego postanowienia doszło do istotnej zmiany okoliczności faktycznych. Nie zawsze jednak składanie kolejnych wniosków o zabezpieczenie będzie dobrym rozwiązaniem, bowiem wydłuża ono całe postępowanie.

Zawieszenie spłaty kredytu – jakie warunki należy spełnić?

Aby sąd udzielił zabezpieczenia należy:

  • uprawdopodobnić roszczenie
  • uprawdopodobnić interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Aby wykazać powyższe niezbędny jest odpowiedni dobór argumentacji prawnej, wskazującej na wady umowy kredytu. Praktyka pokazuje, że sędziowie chętniej wstrzymują płatność rat przy kredytach, w których kredytobiorcy spłacili już zaciągnięty kapitał kredytu. Warto więc wykazać, że suma spłat kredytobiorców przekroczyła już udostępniony im kapitał. Nie jest to jednak przesłanka konieczna do uzyskania zabezpieczania.

Należy podkreślić, że to czy sąd wstrzyma nasze raty kredytu, czy też nie, nie przesądza o końcowym wynik sprawy. Zdarza się, że sądy w sprawach, w których odmawiały zabezpieczenia, uwzględniały ostatecznie powództwa frankowiczów. Dlatego też ważne jest, aby swoją sprawę powierzyć doświadczonej kancelarii prawnej, która będzie czuwać nad jej przebiegiem od początku do końca.

Jakie są korzyści płynące z zabezpieczenia?

Złożenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu z pewnością stanowi ogromną pomoc frankowiczom, którzy w tym czasie mogą podreperować swój budżet domowy. Na czas postępowania sądowego zawieszane są raty kapitałowo-odsetkowe, a bank nie ma możliwości domagania się od frankowicza ich uiszczenia. Dodać należy, że zwykle postępowanie sądowe trwa około 3 lat. Zatem jest to ogromna korzyść dla frankowicza, który może odetchnąć od comiesięcznych rat. To jeszcze nie koniec, bowiem bank nie może również przekazać do BIK-u oraz KRD informacji o braku płatności ze strony frankowicza.

Warto także mieć na uwadze końcowe korzyści finansowe, jakie będą wynikać z unieważnienia umowy kredytu. Aby wstępnie oszacować, jaka jest kwota możliwa do wyegzekwowania od banku, warto posłużyć się kalkulatorem frankowicza. Kalkulator frankowy to proste i darmowe narzędzie.

Pozew i zawieszenie spłat kredytu frankowego

Specjaliści zapowiadają, że lawina podwyżek dopiero się rozpocznie i choć należy ponieść pewnego rodzaju koszty na poczet rozpoczęcia sądowej walki z bankiem, to nie są to już tak duże sumy, jak comiesięczne raty kredytów po podwyżkach, które czekają wszystkich frankowiczów. Bezapelacyjnie zatem zawieszenie rat kredytu frankowego jest inwestycją oraz zabezpieczeniem interesu frankowiczów.

Skontaktuj się z naszą kancelarią frankową Frejowski CHF, która duży nacisk kładzie właśnie na zawieszenie spłat kredytu frankowego dla swoich klientów, aby ci już na początku swojej walki o sprawiedliwość mogli, chociaż na chwilę odetchnąć bez toksycznego kredytu frankowego. Nasza kancelaria dokonuje bezpłatnej analizy umowy kredytu frankowego oraz pomaga na każdym etapie sprawy frankowej, od zgromadzenia dokumentacji, po reprezentowanie kredytobiorcy przed sądem i wyegzekwowanie od banku należnych pieniędzy.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...