SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Data ostatniej aktualizacji:

Czym jest rata kapitałowa odsetkowa 

Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu (część odsetkowa raty), do której zapłaty zobowiązany jest kredytobiorca. Każdorazowa zapłata pojedynczej raty kapitałowo-odsetkowej prowadzi do jednoczesnej spłaty części kapitału kredytu oraz część odsetek należnych bankowi z tytułu zawartej umowy kredytowej.  Raty kapitałowo-odsetkowe występują zarówno przy kredytach o zmiennym, jak i stałym oprocentowaniu. W tym drugim przypadku wysokość raty, w okresie objętym stałym oprocentowaniem, nie ulega zmianie.

Sprawdź również: kalkulator kredytu frankowego


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych
Kredyty denominowane i indeksowane zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku. Obecnie liczba składanych pozwów przeciwko bankom...