SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawy frankowe a Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Z uwagi na wysokość wartości przedmiotu sporu, większość spraw Frankowiczów w pierwszej instancji rozpatrują sądy okręgowe. Sprawy dotyczące umów frankowych rozpoznają sądy w całej Polsce. Najwięcej pozwów frankowych kierowanych jest do sądów warszawskich. Aktualna linia orzecznicza sądów powszechnych w sprawach dotyczących kredytów frankowych jest korzystna dla kredytobiorców. Banki w ponad 90% spraw przegrywają procesy sądowe z kredytobiorcami.

Pozew o unieważnienie umowy frankowej – gdzie złożyć?

Od kwietnia 2023 roku kredytobiorcy frankowi, którzy zdecydują się na skierowanie pozwu przeciwko bankowi będą musieli wybrać sąd zgodnie z właściwością miejscową okręgu, w którym mieszkają. Powyższe jest skutkiem nowelizacji procedury cywilnej zgodnie, z którą w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Przed wprowadzeniem powyżej regulacji istniała możliwość wyboru sądu. Pozew można było złożyć w sądzie właściwym dla siedziby banku lub miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Aktualnie takiego wyboru nie ma. Kredytobiorcy mieszkający w Gdańsku oraz okolicach muszą skierować sprawę do Sądu Okręgowego w Gdańsku, dla którego sądem odwoławczym jest Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sądy gdańskie a sprawy frankowe

Sąd Okręgowy w Gdańsku jest drugim najczęściej wybieranym sądem w Polsce przez kredytobiorców frankowych. Mimo dużej ilość złożonych spraw dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich, gdański sąd bardzo sprawnie wydaje wyroki w powyższych sprawach.

Na sprawniejsze rozpoznawanie spraw frankowych wpływ ma coraz większe doświadczenie gdańskich sędziów oraz uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wpływają na ujednolicenie orzecznictwa.

Odpowiedź na pytanie ile trwa sprawa frankowa zależy od kilku czynników, między innymi takich jak: obciążenia sądu, decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów, tego czy świadkowie stawiają się na rozprawy, zadawanych świadkom oraz powodom pytań i odpowiedzi na rozprawie frankowej, które mogą mieć wpływ na przeprowadzenie dodatkowych dowodów, w tym przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego oraz wielu innych.

Dodatkowo w przypadku niekorzystnego dla banku wyroku sądu pierwszej instancji, należy spodziewać się, że bank złoży apelację. Dla banku korzystne jest bowiem przedłużanie postępowania sądowego. Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd drugiej instancji trwa zazwyczaj około 1 – 1,5 roku.

W zależności od różnych czynników wielu Frankowiczów uzyskuje prawomocny wyrok po około 4 latach od złożenia pozwu. Zauważyć jednak należy, że coraz więcej spraw kończy się uprawomocnieniem orzeczenia już po 2 latach od wszczęcia postępowania.

Kalkulator kredytu frankowego

Banki stosowały w umowach kredytów frankowych niedozwolone klauzule indeksacyjne. Zadłużenia wobec banków okazały się znacznie wyższe niż informowano. Postępowania banków w tym przypadku było niezgodne z prawem.

Posiadasz umowę kredytu we frankach szwajcarskich i zastanawiasz się czy skierować sprawę do sądu? Przed wszczęciem postępowania sądowego możesz samodzielnie oraz bezpłatnie dokonać analizy swojej umowy, aby dowiedzieć się ile można odzyskać z kredytu frankowego. Skorzystaj z opcji, jakie daje kalkulator Frankowicza i sprawdź możliwości odzyskania swoich pieniędzy.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....