SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zarzut zatrzymania odrzucony przez TSUE

Data ostatniej aktualizacji:

Zarzut zatrzymania odrzucony przez TSUE

W dniu 8 maja 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-424/22, w którym odniósł się do kwestii zarzutu zatrzymania. Zgłaszany przez banki zarzut zatrzymania uznany został za niedopuszczalny w świetle dyrektywy 93/13/EWG, jeśli skutkiem byłoby odebranie konsumentowi możliwości uzyskania zasądzonych świadczeń.

Odpowiedź na pytanie prejudycjalne

Pod koniec stycznia 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrujący krajową sprawę frankową pomiędzy kredytobiorcami a pozwanym Santander Bankiem wystosował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Frankowicze pozywający bank chcieli rozliczyć się z Santanderem z nienależnie spełnionego świadczenia zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Santander wniósł zaś o potrącenie oraz ewentualnie, gdyby sąd nie przychylił się do tego wniosku – podniósł zarzut zatrzymania.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiadając na pytanie prejudycjalne oraz wydając postanowienie w sprawie C-424/22 wskazał, że artykuły dyrektywy 93/13/EWG, na które powołał się w pytaniu organ odsyłający, stoją na przeszkodzie wykładni przepisów krajowych, zgodnie z którą powołanie się instytucji finansowej na prawo zatrzymania uzależnia możliwość otrzymania przez konsumenta zasądzonych na jego rzecz kwot od zaoferowania przez tego konsumenta instytucji finansowej zwrotu użyczonego świadczenia lub zabezpieczenia tego zwrotu. Skutkiem wydanego postanowienia jest okoliczność, że banki stracą możliwość blokowania konsumentom dostępu do należności odsetkowych.

Pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego

Kancelaria frankowa specjalizuje się w unieważnianiu umów o kredyty frankowe. Opracowana przez specjalistów kancelarii unikalna strategia procesowa przyniosła wielu frankowiczom składających pozew frankowy zakończenie sporu z bankiem wygraną, a w konsekwencji uwolnienie się od nieuczciwego kredytu.  Zespół prawników kancelarii ocenia każdą ze spraw indywidualnie, a następnie przedstawia konkretne możliwości działania i zasady współpracy. 

Kwota, którą można odzyskać z kredytu frankowego zależy od wielu czynników, takich jak np. wysokość rat, klauzule abuzywne, data zaciągnięcia kredytu, okres kredytowania. Kalkulator frankowy wskażę przybliżoną kwotę, zaś specjaliści udzielą bezpłatnej konsultacji i obliczą dokładną kwotę, jaką można odzyskać.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...