SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile kosztuje sprawa frankowa?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile kosztuje sprawa frankowa?

„Ile kosztuje sprawa frankowa?” oraz „ile kosztuje pozew frankowy?” to pytania, jakie prawdopodobnie zadaje sobie każda osoba, która posiada zobowiązanie kredytowe we franku. Ze względu na stale rosnący kurs franka szwajcarskiego koszty sprawy frankowej mogą spędzać sen z powiek niejednemu frankowemu kredytobiorcy. W poniższym artykule zostaną wskazane poszczególne koszty sprawy frankowej, a także koszty zastępstwa procesowego w 2024 roku. Poznaj ceny sprawy o kredyt frankowy!

Ile kosztuje sprawa frankowa forum — Ile kosztuje zaświadczenie o spłacie kredytu?

Chcąc dobrze opisać to, ile kosztuje sprawa frankowa, na samym początku należy wspomnieć o opłacie za wydobycie zaświadczenia. Bowiem, aby pozew mógł zostać złożony, niezbędne jest uzyskanie od banku dokumentu poświadczającego uiszczenie wszelkich opłaconych rat przez cały okres trwania kredytu frankowego. Zaświadczenie to stanowić będzie podstawę do wykonania obliczeń dotyczących przysługującego frankowiczowi roszczenia. Ogromnym plusem zaświadczenia jest fakt, że przedłożenie tego dokumentu w sądzie uniemożliwia bankowi zakwestionowanie go, bowiem bank samodzielnie takowe zaświadczenie sporządził oraz przekazał frankowiczowi. 

Zaświadczenie o spłacie kredytu można uzyskać, składając odpowiednią dyspozycję w najbliższym oddziale banku bądź listownie za pomocą poczty polskiej. Niektóre banki umożliwiają złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia poprzez swoją stronę internetową.  Opłata za wydanie zaświadczenia to pierwszy koszt sprawy frankowej, jaki należy poczynić. Opłaty za dokument różnią się w zależności od banku, jednak średnia ich wysokość wynosi około 100-300 zł

Ile kosztuje sprawa frankowa forum —  Ile bierze adwokat za wygranie sprawy oraz ile procent biorą kancelarie Frankowe?

Analizując koszty sprawy frankowej, nie sposób pominąć kosztu dobrego prawnika, który sprawi, że cel, jakim jest unieważnienie kredytu frankowego, zostanie osiągnięty. Stawki, jakie pobierają kancelarie frankowe, są rozmaite, jednakże wiele z nich opiera swój model finansowy przede wszystkim na honorarium wstępnym wraz z premią od sukcesu. 

Honorarium wstępne to koszt sprawy frankowej, którą uiszcza się na samym początku współpracy i która nie zależy od rezultatu prowadzonej sprawy frankowej. Niektóre kancelarie, takie jak Kancelaria Frejowski CHF, oferują rozłożenie honorarium wstępnego na nieoprocentowane raty, aby każdy frankowicz niezależnie od budżetu mógł skorzystać z oferowanej przez kancelarię pomocy frankowiczom. 

Premia od sukcesu znana również jako success fee to opłata, którą należy uiścić po zakończeniu postępowania sądowego. Ten koszt sprawy frankowej jest pobierany wyłącznie w sytuacji, w której sprawa sądowa zakończy się pozytywnie dla frankowicza, a więc w momencie, kiedy na przykład kredytobiorca uzyska unieważnienie kredytu frankowego lub jego odfrankowienie. 

Ile kosztuje sprawa frankowa forum — Jakie są koszty zastępstwa procesowego 2024?

Informacja dotycząca tego, ile kosztuje pozew frankowy, nie zamyka tematu, jakim są koszty sprawy frankowej. Do kosztów należy zaliczyć również koszty zastępstwa procesowego w 2024 roku, które są wynagrodzeniem dla pełnomocnika i które regulują następujące rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów. Należy zauważyć, że koszty zastępstwa procesowego 2024 są uzależnione od WPS, czyli wartości przedmiotu sporu, ale niezależnie od ilości pełnomocników prowadzących sprawę Sąd zasądza jedynie jednokrotność stawki. Jak dokładnie prezentuje się ten koszt sprawy frankowej?

  • W I instancji, gdy wartość przedmiotu sporu od 50 000 zł do 200 000 zł – koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5 400 zł
  • W I instancji, gdy wartość przedmiotu sporu od 200 000 zł do 2 000 000 zł – koszty zastępstwa procesowego wynoszą 10 800 zł  
  • W II instancji – koszty zastępstwa procesowego wynoszą 75% kwoty, która została ustalona w I instancji 

Sąd może zasądzić konieczność opłacenia kosztów zastępstwa procesowego od strony przegranej na rzecz strony wygrywającej wskutek stosownego wniosku pełnomocnika. Wynika z tego, że koszty zastępstwa procesowego 2024 będą wymagały od Frankowicza uiszczenia tylko i wyłącznie w przypadku przegranej

Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej forum

Nie ma jednej stawki, która obowiązywałaby prawnika w sprawie frankowej. Do każdej sprawy należy prawnik podchodzi indywidualnie. Niektóre umowy kredytów frankowych są trudniejsze niż inne. Przede wszystkim jednak koszt prawnika w sprawie frankowej powinien być z góry znany. Jeszcze przed podpisaniem umowy dobry prawnik powinien szczegółowo przedstawić wszystkie koszty związane z obsługą prawną. Dobra kancelaria powinna także poinformować Cię o kosztach w przypadku przegrania sprawy.

Koszt unieważnienia kredytu frankowego

Kredytobiorcy często rozpoczynając spór z bankiem chcą znać całkowity koszt unieważnienia kredytu frankowego. Koszt ten oprócz wynagrodzenia kancelarii prawnej składa się także z innych kosztów takich jak opłaty sądowe. Oszacowanie wszystkich kosztów unieważnienia kredytu frankowego co do złotówki nie jest możliwe, bowiem część z nich zależy od tego jakie decyzje w trakcie postępowania sądowego podejmie sąd. Jednak większość z nich możliwa jest do przewidzenia i została przedstawiona w niniejszym artykule. 

Pozew frankowy koszty forum — Ile kosztuje pozew frankowy?

Dobrze sporządzony pozew powinien spełniać szereg wymogów formalnych, o których doskonale zdają sobie sprawę profesjonalne kancelarie frankowe. Poprawne sformułowanie roszczenia, a także przytoczenie odpowiedniej argumentacji ma ogromny wpływ na finalny wynik sprawy. Aby jednak pozew trafił do sądu i został rozpatrzony, konieczne jest jego opłacenie. Frankowicze, którzy rozważają wytoczenie sprawy przeciwko bankowi, często wyszukują w internecie „pozew frankowy koszt forum”, aby poznać odpowiedź na pytanie, ile kosztuje pozew frankowy. Odpowiedzi jednak należy szukać w art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Według wspomnianej ustawy opłata za pozew wynosi 1000 zł. Warto pamiętać, że potwierdzenie dokonania wspomnianej opłaty powinno zostać dołączone do pozwu jako załącznik. 

Pozew frankowy koszty forum — Ile należy zapłacić za udzielone pełnomocnictwo?

Kolejny koszt sprawy frankowej to opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa dla prawnika, którego celem będzie reprezentacja kredytobiorcy w sądzie. Ze względu na fakt, iż sprawy frankowe są niekiedy bardzo skomplikowane i zawiłe, profesjonalne kancelarie wyznaczają dwóch pełnomocników do jednej sprawy. Według art. 1 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej koszt ten wynosi 17 zł. Kwotę tę należy pomnożyć przez liczbę wyznaczonych pełnomocników. Opłatę skarbową uiszcza się jednorazowo, co oznacza, że koszt ten obejmuje całość prowadzonej sprawy. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku opłaty od pozwu, dowód uiszczenia opłaty skarbowej również powinien stanowić załącznik do pozwu. 

Koszt sprawy frankowej – Ile kosztuje wniosek o wstrzymanie płatności rat kredytu? 

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej to nic innego jak zawieszenie obowiązku spłacania comiesięcznych rat kredytu. Dodatkowo sądowe postanowienie o zabezpieczeniu uniemożliwia bankowi wypowiedzenie umowy, a także zabrania umieszczenia wpisu frankowicza na listę BIK. Złożenie takowego wniosku w trakcie trwania sprawy wynosi 100 zł, jednak Kancelaria Frejowski CHF, aby zmniejszyć swoim klientom koszty sprawy frankowej, składa wniosek o zabezpieczenie roszczenia w pozwie. Dzięki takiemu działaniu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonania opłaty od wniosku. 

Odfrankowienie i unieważnienie umowy frankowej koszty — Co po wygranej sprawie Frankowej?

Zwykle kredytobiorcy po dowiedzeniu się, ile kosztuje pozew frankowy, wybiegając w przyszłość, zastanawiają się, jakie będą następstwa ich wygranej w sądzie. W przypadku spraw frankowych rozwiązania mogą być następujące:

  • Odfrankowienie kredytu CHFwygrana w sądzie, która skutkować będzie odfrankowieniem, prowadzi do tego, że z umowy kredytowej zostają usunięte wadliwe zapisy, zaś kredyt zostanie przekształcony z CHF na PLN. Kredyt przestaje być obarczony ryzykiem kursowym, a wszystkie kolejne raty, jak i oprocentowanie ulegają obniżeniu. Odfrankowienie kredytu skutkuje również zobligowaniem banku do zwrócenia frankowiczowi wszelkich nadpłaconych rat.
  • Unieważnienie kredytu frankowego – to rozwiązanie skutkuje anulowaniem umowy CHF i wzajemnym rozliczeniem między bankiem a frankowiczem. Instytucja bankowa zwraca kredytobiorcy wszystkie wpłacone raty, odsetki, a także wszelkie inne koszty poniesione na poczet ubezpieczeń, zaś kredytobiorca oddaje do banku kwoty, którą faktycznie uzyskał, zaciągając kredyt. 

Odfrankowienie i unieważnienie umowy frankowej koszty — Ile trwa sprawa w sądzie franki?

Jak długo czeka się na odfrankowienie lub unieważnienie kredytu frankowego, to jedno z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Długość trwania procesu zależy przede wszystkim od wyznaczonego do prowadzenia sprawy sędziego, a także od obłożenia sądu, do którego został skierowany pozew. Należy jednak zaznaczyć, że wybór rzetelnej i skutecznej kancelarii frankowej może przyśpieszyć rozpatrzenie sprawy. Wynika to z faktu, iż doświadczone w sprawach frankowych kancelarie potrafią zawrzeć w pozwie na tyle efektywną argumentację, że sprawa może zostać rozstrzygnięta już po jednej rozprawie. 

Odfrankowienie i unieważnienie kredytu frankowego — Dlaczego Frankowicze przegrywają w sądzie?

Aż 95% spraw frankowych kończy się z korzyścią dla kredytobiorcy. Jak jednak widać, nie każda sprawa frankowa kończy się sukcesem i pozbyciem się kredytu ze swojego życia. Dlaczego więc zdarza się, że frankowicze przegrywają w sądach? Najczęściej winy można upatrywać w zaangażowaniu do sprawy swojego kredytu prawnika, który nie ma doświadczenia w sprawach frankowych. Nie można zaprzeczyć, że sprawy kredytów  w CHF to sprawy niezwykle zawiłe i wymagające, dlatego też oszczędność na mniej doświadczonym prawniku może przynieść opłakane skutki. Koszty sprawy frankowej z pewnością dla niektórych frankowiczów mogą wydawać się wysokie, jednak najlepiej jest je traktować w kategorii inwestycji, która zwróci się z ogromnym zyskiem. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....