SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są rodzaje kredytów frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Jakie są rodzaje kredytów frankowych?

Kredyt walutowy to forma finansowania, udzielana w innej walucie niż złoty polski, spłacana w złotówkach lub w walucie obcej. Wyróżnia się dwa rodzaje kredytów frankowych – indeksowany oraz denominowany.

Charakterystyka różnych rodzajów kredytów walutowych

Jakie są główne rodzaje kredytów we frankach dostępne na rynku? Główne rodzaje kredytów frankowych to kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany.

Kredyt indeksowany do waluty obcej to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota kredytu określona zostaje w złotych polskich. W konsekwencji kredytobiorca zna dokładną kwotę kredytu jaka zostanie mu przyznana.

W kredycie indeksowanym, tak jak w kredycie denominowanym spłata raty następuje w walucie własnej. Wysokość raty ustalana zostaje w oparciu o aktualny kurs waluty obcej. Oznacza to, że kwota do spłaty, tak samo jak w przypadku kredytu denominowanego,  może ulec wahaniom w zależności od kursu walutowego. W przypadku kredytu indeksowanego jedyną pewną jest wysokość przyznanego kredytu.

Kredyt denominowany do waluty obcej to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota kredytu określona zostaje w walucie obcej, ściślej mówiąc w walucie kredytu, np. we frankach szwajcarskich. Natomiast wypłata kredytu następuje w walucie własnej, czyli np. w złotych polskich. Do przeliczenia stosowany jest kurs kupna waluty obcej z dnia uruchomienia kredytu. Zazwyczaj od momentu negocjacji i ustaleń umowy kredytowej do jej podpisania mija pewien okres czasu. W tym czasie kurs waluty może wzrosnąć, ale może także zmaleć. W sytuacji wzrostu kursu kredytobiorca otrzyma kwotę wyższą niż wnioskował. Z kolei jeżeli kurs drastycznie spadnie, kredytobiorca otrzyma mniej środków niż zakładał.

Spłata raty następuje w walucie własnej. Wysokość raty ustalana zostaje w oparciu o aktualny kurs waluty obcej.

Różnice między kredytami frankowymi – indeksowanym a denominowanym to:

  • waluta kwoty kredytu wskazana w umowie – w przypadku kredytu denominowanego w umowie kredytowej kwota przyznanego kredytu wskazana jest w walucie obcej, w której zaciągany jest kredyt, a w przypadku kredytu indeksowanego kwota podana jest w złotych polskich;
  • waluta wypłaty kwoty kredytu – w przypadku kredytu denominowanego wysokość wypłaty kwoty kredytu zależna jest od kursu waluty obcej, która obowiązywać będzie w dniu uruchomienia kredytu, a w przypadku kredytu indeksowanego klient z góry zna kwotę wypłaty kredytu.

Różnice między kredytem we frankach a kredytem w innej walucie polega przede wszystkim na  walucie, w której udzielany jest kredyt.

Niebezpieczeństwa kredytów frankowych

Niebezpieczeństwem kredytów frankowych jest klauzula indeksacyjna, na podstawie której banki przeliczają saldo kredytu w dniu jego wypłaty na walutę franka szwajcarskiego – zgodnie z kursem kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów jednostronnie kształtowanej przez bank oraz każdą ratę kapitałowo-odsetkową spłacanego kredytu – zgodnie z kursem kupna franka szwajcarskiego według tabeli kursów jednostronnie kształtowanej przez bank. Klauzule indeksacyjne znajdują się zarówno w umowach kredytów denominowanych, jak i kredytów indeksowanych.

Unieważnienie a „odfrankowienie” kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z tym, że umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń, tj. bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu.

Z kolei odfrankowienie  kredytu to częściowe unieważnienie umowy kredytu frankowego. Z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, tj. klauzule sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm w umowie zostaje zwrócona kredytobiorcy wygrywającemu z bankiem.

Kredyty frankowe o stałym oprocentowaniu a kredyty o zmiennej stopie procentowej

Jakie są różnice między kredytem frankowym stałoprocentowym a kredytem zmiennoprocentowym? W czasach udzielania kredytów frankowych stosowane było głównie oprocentowanie zmienne. W Polsce wskaźnik LIBOR miał zastosowanie przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. W 2022 roku LIBOR CHF został zastąpiony wskaźnikiem SARON. W związku z czym, od dnia 1 stycznia 2022 roku w każdej umowie kredytowej frankowej, w której zastosowanie miał LIBOR CHF, zostały zastosowane odpowiednie wskaźniki, które znajdowały się w grupie SARON, na przykład dla LIBOR 3M został zastosowany SARON 3M. Stałe oprocentowanie oznacza, że nie zmienia się ono bez względu na wysokość stóp procentowych, a więc zmianie nie ulega również rata kredytu. Stałe oprocentowanie obowiązuje przez określony czas (np. 5 lat).

Który rodzaj kredytu frankowego jest najbardziej powszechny w Polsce? W czasach, gdy masowo udzielano kredytów we frankach bardziej popularny był kredyt denominowany niż kredyt indeksowany, mimo większego ryzyka.

Dzięki unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich kredytobiorcy zyskują zdecydowanie więcej niż na zawarciu ugody z bankiem. W celu oszacowania ewentualnych korzyści można skorzystać z narzędzia – kalkulator Frankowicza. Wystarczy uzupełnić podstawowe dane z umowy kredytu między innymi takie jak wysokość kredytu, oprocentowanie czy czas na jaki kredyt został zaciągnięty. Decydując się na pozew frankowy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Kancelaria frankowa opracowała unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...