SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Odfrankowienie kredytu na czym polega? 

W przeciwieństwie do unieważnienia odfrankowiona umowa nie przestaje istnieć, jednak jest realizowana w znacząco zmienionym zakresie. Frankowicz w dalszym ciągu musi terminowo dokonywać płatności rat, jednak ulegają one obniżeniu. Kredytobiorca odzyska od banku nadpłatę, która powstała wskutek bezpodstawnie naliczanych rat, jednak ustanowione na rzecz banku zabezpieczenie hipoteki wciąż będzie obciążać nieruchomość frankowicza. 

kredyty frankowe

Odfrankowienie kredytu denominowanego i indeksowanego

kredyt frankowy

Jeszcze do niedawna uważało się, że odfrankowienie kredytu może mieć miejsce w przypadku kredytu indeksowanego, zaś kredyty denominowane mogą zostać unieważnione. Był to oczywiście jedynie umowny podział, jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego, które uwzględniło wyrok wydany przez TSUE w polskiej sprawie frankowej, zmieniło sytuację. Sąd uznał, że odfrankowienie kredytu denominowanego jest również możliwe

Nie każdy frankowicz wie, jak sprawdzić, czy kredyt jest indeksowany lub denominowany. W większości przypadków wystarczy jedynie sprawdzić, w jakiej walucie została w umowie określona wysokość kredytu. Kredyt indeksowany wyrażany był w złotówkach (PLN), zaś wysokość kredytu deminowanego określała waluta obca, a więc w tym przypadku franki szwajcarskie (CHF)

Odfrankowienie umowy — spread

Spreadem w kredytach frankowych nazywamy różnicę między kursem kupna a sprzedaży waluty CHF. Każdorazowo przy spłacie przez frankowicza raty kredytu indeksowanego bank pobierał tę różnicę, co stanowiło dodatkowe i bezprawne wynagrodzenie banku. Jednak pobrane kwoty z tytułu spreadu można odzyskać w postępowaniu sądowym, bowiem spread jest również częścią nadpłaty podlegającej zwrotowi w przypadku wygranej frankowicza

kancelaria frankowa
DataIlość zmian
10.10.20088
14.10.20086
22.10.20087
29.10.20087

Odfrankowienie a unieważnienie — co jest bardziej opłacalne? 

Można z pełną odpowiedzialnością uznać, iż mimo różnic zarówno odfrankowienie jak i unieważnienie są korzystnym rozwiązaniem dla frankowicza. Jednak to, co się bardziej opłaca, zależy od indywidualnej sytuacji każdego frankowicza. Wpływają na to różne czynniki takie jak na przykład ewentualne przeszłe problemy z płatnością rat, sposób, w jaki zmieniało się oprocentowanie kredytu lub to, czy kredyt został nadpłacony. Aby dowiedzieć się, czy zyskasz więcej na odfrankowieniu, czy też na unieważnieniu swojej umowy kredytowej skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub skorzystaj z naszego odfrankowanie kredytu kalkulator

(przykładowy kredyt 300 000 zł udzielony przez Mbank z 07.01.2008 r.)

W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA SAMYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH – efektem jest powstanie zupełnie nowej umowy kredytowej, przez co kredyt staje się w praktyce kredytem złotówkowym oraz oprocentowany zmienna stawką SARON, dzięki czemu Kredytobiorca przestaje być uzależniony od wysokości kursu franka szwajcarskiego i spłaca kredyt w oparciu o korzystne oprocentowanie.

  • Spadek salda kredytu o: około 201 700 ZŁ (do spłaty pozostanie jeszcze 177 338 ZŁ)
  • Zwrot z banku nadpłaconych rat: około 133 483 ZŁ
  • Spadek wysokości rat kredytu w przyszłości: około 54 %
SZACOWANA ŁĄCZNA KORZYŚĆ W PRZYPADKU WYGRANEJ: około 335 183 ZŁ
Dodatkowe korzyści w postaci odsetek ustawowych: około 54 970 ZŁ
obniżenie salda w przypadku unieważnienia klauzul abuzywnych

Odfrankowienie kredytu kancelaria Wrocław czy Warszawa?

pozew zbiorowy frankowiczów

Warszawa i Wrocław wraz z Poznaniem i Trójmiastem przodują w ilości mieszkańców, którzy spłacają kredyt we frankach. Czy mieszkańcy wymienionych miast powinni ograniczać się do wyboru kancelarii tylko z okolic swojego miejsca zamieszkania? Nie ma takiej potrzeby! Wiele doświadczonych kancelarii frankowych niezależnie od miejsca swojej działalności pełni pomoc frankowiczom na terenie całej Polski. Wybierając kancelarię, nie warto kierować się nazwą miasta! Zamiast tego warto skupić się na tym, czy umowa współpracy z daną kancelarią jest prokliencka lub, czy dana kancelaria frankowa nie ukrywa swoich wyroków. 

Odfrankowienie kredytu Warszawa

Podejmując się sprawy przeciwko bankowi w sprawie kredytu frankowego, niezbędne jest podjęcie współpracy z kancelarią, która specjalizuje się w sprawach frankowych. Zatrudnienie dobrego prawnika frankowego pozwala frankowiczowi mieć pewność, że postępowanie w jego sprawie zostanie dobrze przeprowadzone oraz nie zostanie oddalone z powodów, których frankowicz, który działał w pojedynkę, mógł nie być w stanie uniknąć. Nasza Kancelaria Frejowski CHF mieści się w Warszawie, lecz pełni kompleksowe usługi frankowiczom w całej Polsce! Nasze 13-letnie doświadczenie sprawia, że ani unieważnienie, ani odfrankowienie kredytu nie stanowi dla nas najmniejszego problemu! Skontaktuj się z nami i zawalcz o swoje pieniądze! 

Odfrankowienie kredytu PKO BP

Posiadacze kredytu frankowego PKO BP mimo ewentualnych obaw podobnie jak frankowicze z innych banków mogą walczyć o odfrankowienie kredytu. Skutki odfrankowienia kredytu PKO BP nie różnią się od skutków w przypadku odfrankowienia kredytu z innego banku. Oznacza to, że wszyscy frankowicze mogą mieć szansę na uzyskanie zwrotu nadpłaty oraz na przekształcenie swojego kredytu w kredyt złotówkowy ze stałą stopą procentową

zła wiadomość dla frankowiczów kurs franka wzrośnie

Statystyki w sprawach frankowych

Wygrane I instancji
KwartałI KWARTAŁII KWARTAŁIII KWARTAŁIV KWARTAŁ
2019497356123
202016496290589
20214107849061801
202221382500
(wartość prog.)
2500
(wartość prog.)
2500
(wartość prog.)
wykres
Wygrane II instancji (prawomocne)
RokI kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
2019261353
202046217173
2021395456394
2022500500
(wartość prog.)
500
(wartość prog.)
500
(wartość prog.)
wykres

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Odfrankowienie kredytu?

Odfrankowanie kredytu polega usunięciu z umowy frankowej klauzuli indeksacyjnej, co skutkuje zwrotem nadpłaconych przez frankowicza rat, a także zmniejszeniem się pozostałego do spłaty zadłużenia, które przestaje być zależne od kursu franka szwajcarskiego. 

Czym jest Odfrankowienie?

Za odfrankowanie uważa się uznanie przez sąd, iż kredytobiorca dokonywał spłaty kredytu w bezpodstawnie zawyżonej przez bank wartości, co skutkuje usunięciem z umowy niedozwolonych zapisów, które zwane są również klauzulami abuzywnymi. 

Jak wyliczyć Odfrankowienie kredytu?

Aby wyliczyć odfrankowienie, należy obliczyć różnicę pomiędzy faktycznie wpłaconą do banku sumą a sumą, którą frankowicz uiściłby, gdyby umowa kredytowa nie zawierała niedozwolonych zapisów. W celu poznania wyliczeń można skorzystać również z „odfrankowienie kredytu kalkulator”.

Co daje przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie pozwala uniknąć ryzyka walutowego z umowy kredytowej. Usunięcie takiego ryzyka nie gwarantuje jednak niskich rat, które mogą wzrosnąć na tyle, że przestaną być opłacalne. Aby przewalutować swój kredyt, niezbędne jest podpisanie aneksu z bankiem.

Czy warto przewalutować kredyt?

W przeciwieństwie do odfrankowienia kredytu przewalutowanie zmienia kredyt frankowy w złotówkowy, który oparty jest na niekorzystnej stawce WIBOR. Wskutek tej zmiany miesięczne raty mogą znacznie wzrosnąć mimo pozbycia się ryzyka kursowego.

Ile kosztuje przewalutowanie kredytu?

Banki najczęściej naliczają prowizję za przewalutowanie kredytu. Wynosi ona zwykle od 0,5% do 1,5% wartości salda zadłużenia. Prowizja jest pobierana co miesiąc poprzez doliczenie jej do każdej raty kredytowej.