SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Koszt sprawy frankowej

Koszt sprawy frankowej

Ile kosztuje sprawa frankowa? Koszty sprawy frankowej.

Każdy posiadacz zobowiązania waloryzowanego do CHF zastanawia się, ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej oraz ile kosztuje pozew frankowy. Istnieją opłaty, których uiszczenie nie jest obligatoryjne, jednak niektórych opłat takich jak opłata za wydanie zaświadczenia, opłata od pozwu frankowego raz opłata skarbowa od pełnomocnictwa, niestety nie uda się uniknąć. Warto jednak pamiętać, że po prawomocnej wygranej bank zostanie zobligowany do zwrócenia frankowiczowi wszelkich kosztów, które ten poniósł w związku z prowadzeniem sprawy frankowej

Koszty sprawy frankowej – zaświadczenie z banku 

Pierwszym krokiem na drodze do złożenia pozwu frankowego jest uzyskanie zaświadczenia o historii spłat kredytu przez cały okres trwania umowy frankowej. Dzięki tej dokumentacji możliwe jest sporządzenie obliczeń dotyczących wysokości roszczenia, jakiego domagać się może od banku frankowy kredytobiorca. Koszt wydania historii spłaty kredytu różni się w zależności od banku i waha się średnio od 100 do 300 zł. 

Opłata od pozwu frankowego jako kolejny koszt sprawy frankowej

Zgodnie z art. 13a, który można znaleźć w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od pozwu frankowego wynosi 1000 zł. Opłacenie pozwu jest warunkiem, który powinien zostać obligatoryjnie spełniony, aby pozew trafił do sądu. Dowód uiszczenia rzeczonej opłaty powinien zostać dołączony do pozwu jako załącznik. Tylko w przypadku spełnienia wszelkich formalności oraz dokonania opłaty można mieć pewność, że sąd nada bieg sprawie oraz doręczy pozew stronie pozwanej. 

Koszty sprawy frankowej – Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

Odpowiadając na pytanie, ile kosztuje pozew frankowy, należy wspomnieć o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa. Jest to opłata, która tak jak opłata od pozwu frankowego, jest obligatoryjna. Opłata ta wynika z ustanowienia pełnomocnika, którego zadaniem jest reprezentowanie frankowicza przed sądem. Zważając na zawiłości towarzyszące sprawom frankowym, zdarza się, że jednocześnie ustanawianych jest dwóch profesjonalnych pełnomocników z jednej kancelarii. Zgodnie z art. 1 §1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej kwota pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Jednakże kwota ta winna zostać pomnożona przez liczbę ustanowionych pełnomocników. Opłata od pełnomocnictwa jest uiszczana tylko raz i obejmuje cały proces sądowy aż do jego prawomocnego zakończenia. Tak jak miało to miejsce w przypadku opłaty od pozwu frankowego – dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien stanowić załącznik do pozwu. 

Frankowicze koszty procesu – koszt biegłego z zakresu ekonomii lub finansów

Ze względu na fakt, że ogromną rolę w sprawach frankowych odgrywają obliczenia, może zaistnieć sytuacja, iż Sąd dopuści dowód z opinii biegłego. Wynagrodzenia, jakie pobiera biegły za sporządzenie opinii w sprawie kredytu frankowego, wynosi około 1500-3000 zł. Zwykle po wydaniu postanowienia o opinii biegłego, sąd wzywa do uiszczenia zaliczki w określonej kwocie, jednak kwota ta podlega zwrotowi po wygranej sprawie.   

Koszty zastępstwa procesowego 2023

Koszty zastępstwa procesowego to nic innego jak wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, które regulowane jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych bądź w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów. Koszty zastępstwa procesowego 2023 zależą od WPS, czyli od wartości przedmiotu sporu. Dla wartości przedmiotu sporu od 50 000 zł do 200 000 zł w pierwszej instancji koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5 400 zł. W sytuacji, w której WPS mieści się w przedziale od 200 000 zł do 2 000 000 zł, koszt zastępstwa procesowego wynosi 10 800 zł. Jeśli chodzi o drugą instancję, zwykle koszty te wynoszą 75% kwoty zastępstwa procesowego, która została ustalona w pierwszej instancji. 

Ile trwa sprawa w sądzie franki?

Poznając odpowiedź na pytanie „ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej?”, zwykle pojawia się kolejne pytanie, które tym razem dotyczy tego, ile trwa prowadzenie sprawy frankowej. Ze względu na mnogość czynników, które mają wpływ na długość procesu, trudno jednoznacznie oszacować, kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia poszczególnej sprawy frankowej. Największy wpływ na czas rozstrzygnięcia ma obłożenie sądu oraz orzekający w danej sprawie sędzi. Na szybciej przeprowadzony proces ma jednak wpływ doświadczona kancelaria, która potrafi przygotować skuteczną i szczegółową argumentację. Specjaliści pracujący w kancelarii Frejowski CHF dokładają należytych starań, aby przedstawiona w pozwie argumentacja doprowadziła do wygranej już po przeprowadzeniu jednej rozprawy!

Co po wygranej sprawie Frankowej?

  • Odfrankowienie umowy frankowej – w przypadku wygranej skutkującej odrankowieniem umowy, kredyt w CHF zostaje zamieniony na kredyt w PLN, zaś oprocentowanie i kolejne raty ulegają obniżeniu. Frankowicze mogą wówczas uzyskać zwrot wszelkich nadpłaconych rat. 
  • Unieważnienie umowy frankowej – gdy umowa frankowa zostaje unieważniona, frankowicz zobligowany jest do zwrócenia do banku nominalnej sumy zobowiązania, zaś bank zwraca frankowiczowi wszystkie wpłacone raty oraz wszelkie opłacone prowizje i należności z tytułu ubezpieczeń.

Czy to ważne, która kancelaria ma najwięcej wygranych spraw frankowych?

Wbrew pozorom ilość wygranych spraw nie gwarantuje, iż ma się do czynienia z dobrą kancelarią frankową. Ogromne ilości wyroków posiadają zwykle duże kancelaria, które w swojej działalności stawiają na ilość, a nie jakość. W takich kancelariach próżno liczyć na indywidualne podejście do sprawy. Należy również zauważyć, że kancelaria, która obsługuje zatrważająco wiele spraw, może napotykać wiele problemów związanych z ich prowadzeniem oraz dopilnowaniem wszystkich terminów sądowych, które są kluczowe dla dobra sprawy. 

Czy opłaca się iść na ugodę z bankiem? Czy można negocjować z bankiem ugodę?

PKO BP, mBank oraz Millennium to banki, przeciwko którym toczy się najwięcej postępowań frankowych. Z tego też powodu klienci wymienionych banków mogą liczyć na otrzymanie propozycji ugodowych, które mogłyby pomóc bankom zmniejszyć ilość wytaczanych spraw. Koszty sprawy frankowej mogą zniechęcić niektórych frankowiczów do walki, a tym samym nakłonić ich do rozpatrzenia propozycji ugodowej. Czy jest to opłacalne rozwiązanie? Mimo że warunki ugód poszczególnych banków różnią się między sobą, łączy je jedna cecha – są nieopłacalne dla frankowiczów i nie przynoszą nawet połowy korzyści, jakie można osiągnąć w przypadku wygranego procesu frankowego

Czy opłaca się iść do sądu z kredytem Frankowym?

Od momentu wyroku TSUE w sprawie państwa Dziobaków, banki przegrywają znaczącą większość spraw. Mimo że aktualnie 9 na 10 spraw wygrywają frankowicze, banki w pocie czoła pracują nad sposobami, aby sytuacja uległa zmianie, dlatego warto wstąpić na drogę sądową już teraz! Choć dla niektórych koszt sprawy frankowej może wydawać się nie lada wyzwaniem, należy potraktować go jako inwestycję, która po wygranej z bankiem zwróci się z ogromnym zyskiem. 

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi specjaliści przeanalizują wszystkie sprawy frankowe bez opłat! Sporządzimy dokładne wyliczenie ewentualnych zysków oraz przedstawimy najkorzystniejsze drogi rozwiązania sprawy! 

Ile kosztuje prowadzenie sprawy Frankowiczów?

To, ile bierze adwokat za sprawę frankową, różni się w zależności od kancelarii, z którą rozpoczyna się współpracę. Większość doświadczonych i rzetelnych kancelarii frankowych bazuje na schemacie płatności honorarium wstępne wraz z prowizją od sukcesu. Nasza kancelaria frankowa ustala wysokość honorarium indywidualnie z każdym klientem, a także oferuje rozłożenie rzeczonego honorarium na wygodne i nieoprocentowane raty, co pozwala frankowiczom w dogodny sposób rozplanować swoje miesięczne wydatki.

Ile procent biorą kancelarię za sprawy Frankowe?

Jak zostało już wspomniane, kancelarie oprócz honorarium wstępnego pobierają również prowizję od sukcesu. Prowizję tą należy uiścić tylko i wyłącznie w przypadku wygranej z bankiem. Jednak jaki procent bierze adwokat za sprawę frankową, która została wygrana? Wysokość prowizji od sukcesu waha się od 5% do 30% w zależności od kancelarii. 

Ile kosztuje sprawa CHF?

Według art. 13a, który można bez problemu znaleźć w ustawie z dn. 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych, opłata za sprawę frankową wynosi 1000 zł. Jest to opłata obowiązkowa, bez uiszczenia której złożenie pozwu jest niemożliwe. Należy również pamiętać o opłacie skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. Kwotę tę należy pomnożyć przez ilość pełnomocników, którzy występują w sprawie. Podobnie jak opłata sądowa od pozwu, tak i opłata skarbowa regulowana jest ustawą. Zapis dotyczący opłaty od pełnomocnictwa znaleźć można w art. 1 §1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej kwota pełnomocnictwa. 

Która kancelaria ma najwięcej wygranych spraw frankowych?

Poszukując odpowiedniej kancelarii frankowej, frankowicze szukają zwykle informacji o tym, ile bierze adwokat za sprawę frankową oraz jaki procent bierze adwokat za sprawę frankową. Gdy informacje te zostaną znalezione, wielu frankowiczów zastanawia się, jak wybrać najlepszą kancelarię. Tutaj wielu z nich błędnie kieruje się jak największą ilością wygranych danej kancelarii. Wbrew pozorom nie jest to dobre kryterium wyboru. Największą ilością wyroków pochwalić się mogą ogromne kancelarie, które kierują się jedynie ilością, nie zaś jakością. Frankowicz, podejmując współpracę z taką kancelarią, nie może liczyć na indywidualne podejście. Ogromnym minusem takich kancelarii jest niemożność dopilnowania wszystkich terminów sądowych, których ilość często przerasta pracowników kancelarii

Ile trwa proces CHF?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to, jak długo trwa sprawa frankowa. Zależy to przede wszystkim od sądu, który zajmuje się daną sprawą. Można przyjąć, że średnio na rozwiązanie sprawy frankowej kredytobiorca będzie musiał poczekać 2-3 lata, lecz w niektórych przypadkach można liczyć na szybsze rozstrzygnięcie sporu frankowego. 

Co po wygranej sprawie Frankowej?

Zastanawiając się, jakie są dalsze następstwa wygranej sprawy sądowej, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zależy to od sposobu rozwiązania sporu. 

  • Odfrankowienie kredytu frankowego – z umowy zostaną usunięte wadliwe zapisy, zaś kredyt zostanie zmieniony na kredyt złotówkowy, jednak nie będzie on obarczony wadliwą stawką WIBOR. Raty i oprocentowanie ulegną obniżeniu, a bank zwróci frankowiczowi wszelkie nadpłacone raty.  
  • Unieważnienie umowy kredytu we frankach – umowa frankowa zostaje anulowana i traktowana tak, jakby jej podpisanie nigdy nie miało miejsca. Frankowicz zwraca do banku otrzymany od niego kapitał, zaś bank zwraca frankowiczowi wszelkie wpłacone podczas trwania umowy kwoty. 

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie nasz zespół udzieli wszelkich odpowiedzi na takie zagadnienia jak ile bierze adwokat za sprawę frankową lub jaki procent bierze adwokat za sprawę frankową. Nasi specjaliści przygotują również bezpłatną analizę dokumentów kredytowych, a także przedstawią najkorzystniejsze rozwiązania w przypadku każdego kredytu. Skorzystaj z formularza kontaktowego na naszej stronie i poczyń pierwszy krok do pozbycia się kredytu ze swojego życia!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....