SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

ZADZWOŃ
UNIEWAŻNIMY TWÓJ KREDYT CHF


22 270 65 15

KANCELARIA FRANKOWA

Renomowani eksperci od prawa bankowego - Twoje wsparcie w unieważnieniu umowy kredytowej CHF

O co wnioskujemy w pozwach frankowych?

Polega na podważeniu umowy kredytowej w związku z zastosowaniem przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Efektem czego jest stwierdzenie, że w praktyce umowa nie istnieje i nie wywołuje żadnych
skutków prawnych dla kredytobiorcy. Bank jest zobowiązany zwrócić środki wpłacone przez Frankowicza od zawarcia umowy,
wliczając w to prowizje, wszystkie uiszczone raty kapitałowo-odsetkowe, składki z tytułu ubezpieczenia kredytu oraz wszelkie
inne pobrane opłaty.

UNIEWAŻNIENIE KLAUZUL ABUZYWNYCH (ODFRANKOWIENIE)

Polega na usunięciu z umowy zawartej z bankiem klauzul
niedozwolonych, rażąco naruszających interesy konsumenta oraz zastąpienie ich klauzulami zgodnymi z prawem. Efektem takich
działań jest powstanie zupełnie nowej umowy kredytowej, przez co kredyt staje się w praktyce złotówkowy, a kredytobiorca
przestaje być uzależniony od wysokości kursu franka szwajcarskiego.

Zwrot kosztów sądowych!

W przypadku wydania korzystnego wyroku dla kredytobiorcy koszty postępowania sądowego zostaną zasądzone na poczet banku. W praktyce oznacza to, że koszty procesu powinny zostać zwrócone klientowi.

Jak prowadzimy sprawy dotyczące kredytów frankowych?

I. Analiza umowy kredytowej

II. Nawiązanie współpracy

III. Negocjacje z bankiem

IV. Droga sądowa

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Jak prowadzimy sprawy dotyczące kredytów frankowych?

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Jak prezentuje się kurs franka szwajcarskiego na przestrzeni lat?

kredyt frankowy kancelaria
RokWartość średnio-rocznie
20062,48 zł
20072,3 zł
20082,22 zł
20092,87 zł
20102,9 zł
20113,34 zł
20123,47 zł
20133,41 zł
20143,45 zł
20153,92 zł
20164 zł
20173,84 zł
20183,69 zł
20193,86 zł
20204,15 zł
20214,22 zł
20224,49 zł

Co warto wiedzieć o pozwach frankowych?

Co z przedawnieniem?

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, (dalej jako: TSUE) z dnia 10.06.2021, roszczenie Frankowicza wobec banku nie przedawnia się Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu w walucie obcej i nie ma wiedzy o jej nieuczciwych warunkach, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na ich podstawie. TSUE wskazał, że nie
spełnia wymogu przejrzystości przekazywanie, przy zawieraniu umowy konsumentowi informacji, nawet licznych, jeżeli opierają się one na założeniu że stosunek wymiany między walutą rozliczeniową, a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej
umowy. Jest tak w szczególności wówczas, gdy konsument nie został powiadomiony przez
przedsiębiorcę o kontekście gospodarczym mogącym wpłynąć na zmiany kursów wymiany walut.

Ugody frankowe czy są opłacalne?

Zawarcie ugody z bankiem zawsze pojmowane było za półśrodek w rozstrzygnięciu frankowego dylematu. Propozycje banków nie są w żaden sposób korzystne dla Frankowiczów i nie rozwiązują w sposób adekwatny problemu z płatnością rat. Z uwagi na fakt, iż po zawarciu ugody wskaźnikiem odpowiednim dla dalszej umowy kredytowej będzie WIBOR, który odpowiada za drastyczne wzrosty rat kredytu – okazać się może, iż comiesięczna rata, z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą wyniesie więcej niżeli we franku szwajcarskim.

Stopy procentowe rosną – Frankowicze zyskują

Kredytobiorcy posiadający zobowiązanie kredytowe w walucie polskiej borykają się z ogromnymi podwyżkami, Frankowicze na tym jednak zyskają. Składając pozew do sądu zarówno w przypadku unieważnienia umowy, jak i jej odfrankowienia zasądzona kwota nienależnie pobranych rat będzie wyższa z uwagi na wzrost stóp procentowych, które wpłyną na wysokość kwoty za odsetki ustawowe.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia sygn.. akt III CZP 40/22   – umowy frankowe powiązane z działalnością gospodarczą mają szanse na unieważnienie

Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w tym konkretnym zagadnieniu frankowym stanowiło pytanie dotyczące zasadności w postępowaniu banków związanym z wadliwym mechanizmem, na podstawie którego przeliczano raty oraz różnice w zobowiązaniu frankowym dla kredytobiorcy. W świetle prawa każde naruszenie dobrych obyczajów podczas trwania stosunku prawnego jest naruszeniem zasad współżycia społecznego, co w rezultacie przynosi krzywdę oraz szkodę na rzecz konsumenta. Z takim właśnie naruszeniem mamy do czynienia w sprawach kredytów frankowych, bowiem brak dostatecznej informacji o ryzyku kursowym, czy dowolność w kształtowaniu kursów do takich właśnie należy. Przedsiębiorcy również mogą zabrać głos w tej sprawie, Sąd Najwyższy określił wszystkie umowy kredytów frankowych, w których bank pozwalał sobie na dowolność w ustalaniu kursów – mogą być nieważne! Pomoc frankowiczom w sprawach tego typu świadczą wykwalifikowane i doświadczone kancelarie frankowe – jak nasza.

Zabezpieczenie roszczenia na czas postępowania jest najszybszym sposobem na zniwelowanie problemów ze spłatą frankowego zadłużenia. Celem postępowania zabezpieczającego jest w tym przypadku ochrona strony powodowej oczekującej na wyrok w odpowiedzi na złożony pozew. Pełnomocnik reprezentujący interesy Frankowicza sporządza oraz składa wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas postępowania do sądu. Udzielenie zabezpieczenia za pośrednictwem postanowienia sądu oznacza, iż podczas trwania procesu – Frankowicz zwolniony jest z obowiązku uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych.

Jaka jest główna podstawa prawna do wniesienia pozwu frankowego?

Główną klauzulą, która pozwala nam na wniesienie pozwu jest stosowanie przez bank własnych tabel kursowych, które znacząco różniły się od kursu z Narodowego Banku Polskiego. Obserwacja tego mechanizmu prowadzi do wniosku, że w interesie banku było zaniżenie kursu KUPNA franka szwajcarskiego oraz zawyżenie kursu SPRZEDAŻY.

Banki miały nieograniczoną możliwość zmiany kursów walut w ciągu jednego dnia. Zmiana kursu waluty mogła mieć znaczący wpływ na wysokość raty bądź wypłaconego kredytu. Rekordziści potrafili zmieniać tabele kursowe 8/9-krotnie w ciągu 1 dnia. Tabele były ustalane przez Zarząd banku, natomiast do dni dzisiejszego nie wiadomo na podstawie jakich kryteriów się to odbywało.

kancelaria frankowa
DataIlość zmian
10.10.20088
14.10.20086
22.10.20087
29.10.20087

KREDYT FRANKOWY WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ
SZACOWANE KORZYŚCI PRZY WYGRANEJ

(przykładowy kredyt 300 000 zł udzielony przez Mbank z 07.01.2008 r.)

W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA CAŁEJ UMOWY – efektem jest stwierdzenie, że w praktyce, umowa nie istnieje i nie wywołuje skutków prawnych. Strony takiej unieważnionej umowy, a więc Bank oraz Konsument, są wzajemnie zobowiązane do zwrotu tego, co w ramach umowy wzajemnie sobie świadczyły tj. Bank zwraca wszystkie spłaty jakie przyjął od Klienta – Konsumenta, zaś Klient Konsument zwraca na rzecz Banku wyłącznie kapitał, jaki został na jego rzecz wypłacony.

Saldo wzajemnych roszczeń ulega stosownemu potrąceniu ze zwrotem nadpłaconych rat na rzecz Klienta – konsumenta, wliczając
w to również pobrane przez bank prowizje, składki z tytułu ubezpieczenia oraz wszelkie inne pobrane opłaty.

  • Spadek salda kredytu o: około 379 038 ZŁ (pozostałe saldo kredytu do spłaty: 0 PLN)
  • Zwrot z banku nadpłaconych rat: około 24 699 ZŁ
SZACOWANA ŁĄCZNA KORZYŚĆ W PRZYPADKU WYGRANEJ: około 403 738 ZŁ
Dodatkowe korzyści w postaci odsetek ustawowych: około 66 213 ZŁ
obniżenie salda w przypadku unieważnienia umowy

W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA SAMYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH – efektem jest powstanie zupełnie nowej umowy kredytowej, przez co kredyt staje się w praktyce kredytem złotówkowym oraz oprocentowany zmienna stawką SARON, dzięki czemu Kredytobiorca przestaje być uzależniony od wysokości kursu franka szwajcarskiego i spłaca kredyt w oparciu o korzystne oprocentowanie.

  • Spadek salda kredytu o: około 201 700 ZŁ (do spłaty pozostanie jeszcze 177 338 ZŁ)
  • Zwrot z banku nadpłaconych rat: około 133 483 ZŁ
  • Spadek wysokości rat kredytu w przyszłości: około 54 %
SZACOWANA ŁĄCZNA KORZYŚĆ W PRZYPADKU WYGRANEJ: około 335 183 ZŁ
Dodatkowe korzyści w postaci odsetek ustawowych: około 54 970 ZŁ
obniżenie salda w przypadku unieważnienia klauzul abuzywnych

Statystyki w sprawach frankowych

Wygrane I instancji

KwartałI KWARTAŁII KWARTAŁIII KWARTAŁIV KWARTAŁ
2019497356123
202016496290589
20214107849061801
202221382500
(wartość prog.)
2500
(wartość prog.)
2500
(wartość prog.)
wykres

Wygrane II instancji (prawomocne)

RokI kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
2019261353
202046217173
2021395456394
2022500500
(wartość prog.)
500
(wartość prog.)
500
(wartość prog.)
wykres

KANCELARIA CHF - NASZ ZESPÓŁ

Sebastian Frejowski kancelaria chf

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

 

Mateusz Komorowski kancelaria CHF

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Wybrane opinie klientów

Pan Stanisław

“To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

KREDYTY FRANKOWE KANCELARIA

Działamy na terenie całej Polski. Obsługujemy sprawy kredytów CHF dla klientów z takich miast jak np.: Warszawa, Katowice, Białystok, Łódź, Wrocław, Poznań, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Gdynia, Częstochowa, Radom, Toruń, Sosnowiec, Rzeszów, Kielce, Gliwice, Olsztyn, ZabrzePrzemyśl,  Kędzierzyn-KoźleMielec, Chełm, Łomża, ZamośćLeszno, Pruszków, Pabianice, Głogów, Siemianowice Śląskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Inowrocław. Pomagamy również w unieważnieniu klauzuli zmiennej stopy procentowej –  pozew wibor kancelaria.