SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak radzić sobie ze stresem związanym z kredytem frankowym?

Data ostatniej aktualizacji:

Stres a kredyt frankowy - jak sobie radzić

Tysiące Polaków wpadło w sidła problemu, jakim jest kredyt frankowy. Wiele kredytobiorców martwi się o swoją dalszą przyszłość. Coraz wyższe raty kredytu spędzają frankowiczom sen z powiek. Część frankowiczów zaprzestało regularnej spłaty rat kredytowych. Pod względem prawnym kredyt frankowy to problem, który można rozwiązać. Jak pokazują statystyki, frankowicze masowo pozywają banki i masowo wygrywają! Sądy stoją po stronie frankowiczów i uwalniają ich od kredytów frankowych.

Stres a kredyt frankowy – jak sobie radzić?

Kredytobiorcy często są załamani, nie tylko coraz wyższymi ratami, ale także świadomością, że spłacając kredyt przez kilkanaście lat według banku mają do spłaty więcej niż pożyczyli. Stres a kredyt frankowy to zatem temat niezwykle ważny. Warto wiedzieć, że problem kredytu frankowego nie jest problemem nie do rozwiązania. Życie w stresie można ograniczyć. Warto w tym celu zwrócić się o wsparcie psychologiczne dla frankowiczów, ale także o pomoc doświadczonej kancelarii prawnej.

Prawnik specjalizujący się w sprawach kredytów frankowych wyjaśni dokładnie, jakie są możliwości działania i kompleksowo zajmie się sprawą. Obecnie frankowicze wygrywają około 98% spraw sądowych. Co więcej, możliwe jest wstrzymanie płatności rat kredytu już w kilka miesięcy od wniesienia sprawy do sądu. A zatem jeżeli kredytobiorca martwi się rosnącymi ratami, to istnieje możliwość ich wstrzymania. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu o udzielenie zabezpieczenia i wstrzymanie płatność rat oraz odpowiednio go uzasadnić.

Czytaj również: Co zrobić po przegranej sprawie frankowej?

Programy wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych stresem związanym z kredytem frankowym

Dla osób, które w codziennym życiu doświadczają stresu związanego z kredytem frankowym wsparcie psychologiczne (obok wsparcia prawnego) także stanowi niezwykle ważny aspekt. Pomoc psychologa może pomóc poradzić sobie w tej trudnej sytuacji życiowej i w odzyskaniu równowagi emocjonalnej. Istnieją psycholodzy wyspecjalizowani w lękach związanych z trudną sytuacją finansową. Jeżeli żyjemy w stałym strachu o swoja przyszłość, warto udać się o pomoc do specjalisty.

W sprawie kredytu frankowego dobrze jest skorzystać z doświadczonej kancelarii frankowej. Kancelaria Frejowski CHF to zespół specjalistów w dziedzinie prawa bankowego, który od kilkanaście lat skutecznie walczy z instytucjami finansowymi o prawa i roszczenia kredytobiorców. Kancelaria frankowa pomoże skierować sprawę przeciwko bankowi do sądu (unieważnienie kredytu) w tym przygotowuje pozew frankowy i prowadzi całe postępowanie sądowe. Wysokość odzyskanej od banku kwoty frankowicz może wyliczyć za pomocą kalkulatora frankowego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...