SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zyski finansowe dla Frankowiczów – O ile można pozwać bank w sprawie kredytu frankowego?

Data ostatniej aktualizacji:

O ile można pozwać bank w sprawie kredytu frankowego

Rozważając pozwanie banku w sprawie kredytu frankowego, kredytobiorca często zastanawia się nad tym, jakie może odnieść korzyści. W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, korzyści te są naprawdę spore. Jednak określenie dokładnej kwoty, jaką kredytobiorca może zyskać, zależy między innymi od tego, jaka była kwota kredytu, jak długo kredyt jest spłacany i ile dotychczas kredytobiorca spłacił. Warto skorzystać z naszego kalkulatora frankowego, aby w szybki i prosty sposób dowiedzieć się ile można zyskać.

Czytaj również: Pozew kredyt we frankach

Jakie są przykłady korzyści finansowych dla Frankowiczów po wyroku sądu?

Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Innymi słowy umowę traktujemy jakby nigdy nie była zawarta. Nie wywołuje ona skutków prawnych, zarówno teraz, jak i w przyszłości. O nieważności umowy decyduje sąd, aby umowa była uznana za nieważną należy zatem skierować pozew do właściwego sądu.

Obie strony są wobec czego zobowiązane do zwrotu tego, co wzajemnie od siebie otrzymały. Co istotne, również i hipoteka wpisana na nieruchomości, wpisana została bez podstawy prawnej i konieczne będzie jej wykreślenie. Korzyści, jakie zyskuje frankowicz, unieważniając umowę kredytu frankowego to między innymi:

  • brak spłacania kolejnych rat kredytu;
  • uwolnienie się od kredytu;
  • zwrot kredytobiorcy wszystkich rat, wpłaconej prowizji, opłat;
  • wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości;
  • wykreślenie kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Jakie świadczenia bank musi zwrócić kredytobiorcy w przypadku unieważnienia umowy?

W przypadku ustalenia nieważności umowy bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie świadczenia, jakie przez lata kredytobiorca wpłacał do banku na podstawie nieważnej umowy kredytowej. Będą to więc nie tylko raty kredytowo – odsetkowe, ale również i inne koszty np. składki ubezpieczeniowe, prowizje. Co więcej, kredytobiorca zyska także na odsetkach od zasądzonej kwoty, które powinny być liczone od momentu, gdy dłużnik popadł w zwłokę. Ze względu na długo trwające postępowania sądowe kwoty odsetek często są kwotami sporymi. W wyroku sądowym sąd wskaże, od którego dnia i od jakiej kwoty należy liczyć odsetki za opóźnienie.

Czy pierwotna kwota kapitału kredytu jest jedynym elementem do zwrotu w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego?

Kredytobiorca powinien liczyć się z tym, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego będzie musiał oddać bankowi kwotę udostępnionego mu kapitału kredytu. W dużej części przypadków nie będzie to dla kredytobiorców uciążliwe, gdyż przez kilkanaście lat spłaty rat, spłacili więcej niż zaciągnęli. Należy jednak wspomnieć, że zdarza się, że banki domagają się od kredytobiorcy nie tylko zwrotu kapitału kredytu, ale również wynagrodzenia za korzystanie z niego lub występują z żądaniem dokonania waloryzacji kapitału kredytu. Istnieją jednak solidne podstawy ku temu, aby twierdzić, że takie roszczenia banków są niezasadne. Przede wszystkim dlatego, że bank nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji, która powstała w konsekwencji własnego bezprawnego działania, czyli sporządzenia nieważnej umowy kredytu zawierającej postanowienia niedozwolone. Warto przywołać w tym miejscu, chociażby wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku (sygn. C-520/21), w którym TSUE wskazał, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu udostępnionego kredytobiorcy.

Czy warto iść do sądu w sprawie frankowej?

Nadal istnieje część kredytobiorców, którzy nie zdecydowali się pozwać banku. Zwykle kieruje nimi albo niewiedza co do tego, że ich umowa zawiera postanowienia niedozwolone, albo strach przed podjęciem walki w sądzie. Oczywiście strach ten nie jest uzasadniony, w szczególności jeżeli wybierzemy kancelarie, która specjalizuje się w temacie kredytów frankowych i zna temat od podszewki. Doświadczona kancelaria frankowa zna taktyki banków i zawiłości spraw frankowych, co jest niezwykle istotne w procesie sądowym.

Biorąc pod uwagę statystyki pozytywnych wyroków, należy stwierdzić, że przemawiają one na korzyść Frankowiczów. Frankowicze wygrywają w ponad 95 procentach spraw. Przede wszystkim wygrana sprawa frankowa i unieważnienie umowy kredytu to pozbycie się kredytu raz na zawsze. Nie podjęcie żadnych czynności to natomiast spłata wysokich rat kredytu frankowego przez kolejne lata. Warto więc podjąć działania sądowe, tym bardziej że często według banków saldo naszego kredytu mimo kilkunastoletniej spłaty wcale nie spadło.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...