SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak spłacać kredyt we frankach?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak spłacać kredyt we frankach?

Czy opłaca się spłacić kredyt we frankach?

Nie da się ukryć, że wielu frankowiczów zastanawia się, czy warto spłacić kredyt we frankach. Zdaniem wielu ekspertów z zakresu ekonomii aktualnie jednorazowa spłata kredytu frankowego nie jest opłacalna. Ma to swoje źródło w fakcie, iż aktualny kurs CHF można określić mianem najwyższego kursu franka od kilku lat. Co oznacza, że aktualnie jednorazowa spłata kredytu frankowego niesie za sobą ogromną stratę pieniędzy

Kiedy najlepiej spłacać kredyt we franku?

Najlepszym momentem, w którym miałaby nastąpić jednorazowa spłata kredytu frankowego, jest sytuacja, kiedy kurs franka znacząco spadnie. Frankowicze powinni pamiętać, że wcześniejsza spłata kredytu we frankach pko bp oraz w innych bankach, nie zamyka frankowiczowi drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem, co nie da się ukryć, jest najlepszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla frankowicza. 

Po jakim kursie spłaca się kredyt we frankach?

Comiesięczna spłata raty odbywa się po kursie CHF z dnia, w którym rzeczona rata zostaje pobrana. Jednorazowa spłata kredytu frankowego również odbywa się zgodnie z kursem z dnia spłaty.

Jednakże w przypadku, kiedy frankowicz zdecyduje się na skierowanie sprawy swojego kredytu do sądu i wskutek tego uzyska odfrankowienie kredytu we frankach, wówczas możliwa staje się spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy lub po średnim kursie NBP.

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach PKO BP

Mimo podzielonych zdań wśród frankowiczów na temat tego, czy warto spłacić kredyt we frankach, wielu kredytobiorców decyduje się na rozwiązanie, jakim jest jednorazowa spłata kredytu frankowego. Jak należy to zrobić?

Przede wszystkim należy zorientować się, jaka jest dokładna kwota potrzebna do spłaty. Wówczas kolejnym krokiem jest ustalenie wysokości kursu sprzedaży PLN-CHF, który obowiązuje w danym banku, choć ten krok pominąć mogą frankowicze, których spłata kredytu odbywa się bezpośrednio w walucie CHF.

Ostatnim krokiem jest złożenie do banku wniosku, który obejmuje wcześniejsza spłata kredytu we frankach PKO BP lub w innym banku.

Wcześniejsza spłata kredytu CHF mBank

Wcześniejsza spłata kredytu CHF mBank nie różni się od wcześniejszych spłat zobowiązania frankowego w innych bankach.

Należy jednak pamiętać, aby w przypadku, kiedy nastąpić ma jednorazowa spłata kredytu frankowego, zastrzec zwrot swojego świadczenia. Krok ten należy wykonać zarówno, kiedy planowana jest wcześniejsza spłata kredytu CHF mBank, jak i kiedy planowana jest spłata w jakimkolwiek innym banku.

Jeśli jednak zwrot świadczenia nie został zastrzeżony, wówczas możliwe jest powołanie się w sądzie na działanie pod przymusem. Należy wtedy udowodnić, że kredytobiorca spłacał kredyt w celu uniknięcia wypowiedzenia umowy przez bank lub też w celu uniknięcia wpisu do rejestru dłużników BIK.

Jak obliczyć nadpłatę kredytu we frankach?

Aby obliczyć nadpłatę kredytu we frankach, możliwe jest skorzystanie z wielu dostępnych w internecie narzędzi, takich jak na przykład kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu we frankach. Zespół naszej kancelarii przygotował specjalny i darmowy kalkulator dla wszystkich frankowiczów, którzy są zainteresowani kwotami, jakie mogą odzyskać od banku w przypadku wygranej na drodze sądowej. Kalkulator taki znajduje się na naszej stronie w zakładce „narzędzia CHF”

Czy warto przewalutować kredyt we frankach 2022?

Jedną z możliwości pozbycia się frankowego problemu jest przewalutowanie kredytu. Niestety nie będzie wówczas możliwa spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy, bowiem kredyt zostaje przeliczony na złotówki według kursu franka, który obowiązuje w dniu przewalutowania. Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie może być możliwe jedynie w momencie, kiedy kurs franka jest niski, a prognozy wskazują na zbliżający się jego wzrost. Dlatego też odpowiadając na pytanie, czy warto przewalutować kredyt we frankach 2022, można uznać, że jest to na ten moment nieopłacalne.

Należy zaznaczyć, że przewalutowanie wiąże się z opłatą z tytułu prowizji dla banku, która zwykle waha się między 0,5% a 1,5% salda zadłużenia. Kolejną opłatą, którą należy uiścić, chcąc przewalutować kredyt, jest opłata za przygotowany aneks do umowy

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu Frankowicze?

Aktualne orzecznictwo w sądzie pokazuje, że ponad 90% spraw frankowych zostaje rozstrzygniętych na korzyść frankowiczów. Oznacza to, że niepodważalną większość frankowiczów, która wkroczyła na drogę sądową, odzyskuje swoje pieniądze od banku. Największa ilość spraw kończy się unieważnieniem kredytu, co jest równoznaczne z jego anulowaniem, zaś odfrankowienie kredytu zdarza się zdecydowanie rzadziej. 

Co z kredytami Frankowymi w 2022?

Rok 2022 nie przynosi frankowiczom dobrych wiadomości. Mimo stale rosnącego kursu CHF, a także mimo rosnących stóp procentowych w Szwajcarii, frankowicze nie mogą liczyć na pomoc ze strony rządu. Należy jednak pamiętać, że istnieją sposoby, aby samodzielnie pozbyć się toksycznego kredytu. Takim sposobem oczywiście jest jednorazowa spłata kredytu frankowego, jednak korzystniejszym działaniem jest pozwanie swojego banku o unieważnienie umowy kredytu, wskutek czego umowa frankowa przestaje istnieć. 

Wszystkich zainteresowanych walką z bankiem frankowiczów, pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z naszą kancelarią. Wykonamy bezpłatną analizę dokumentów, która pozwoli wyliczyć, ile pieniędzy można odzyskać od banku w przypadku wygranej. Nie daj się frankom i zawalcz o swoje!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...