SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy umowa frankowa jest nieważna

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy umowa frankowa jest nieważna

Odpowiedź na pytanie „kiedy umowa frankowa jest nieważna?” jest relatywnie prosta. Bowiem umowę frankową można uznać za nieważną wówczas, gdy posiada ona niedozwolone zapisy, które zwane są klauzulami abuzywnymi, które dotyczą stosowania przez bank własnych kursów walut. O jakich klauzulach abuzywnych mowa? Czy chcąc złożyć pozew frankowy przedawnienie powinno leżeć w zainteresowaniu frankowicza? Jeśli tak to kiedy następuje przedawnienie kredytu? O tym niżej. 

Kredyt frankowy przedawnienie – czy kredyt frankowy się przedawnia?

Przedawnienie umowy kredytu frankowego to temat, który od zawsze interesował frankowiczów, ale także budził kontrowersje. Dlatego też wielu zainteresowanych zastanawiało się, czy kredyt frankowy się przedawnia.

Śpiesząc z odpowiedzią, należy zaznaczyć, że wszelkie roszczenia pieniężne według polskiego prawa cywilnego się przedawniają, a więc przedawnienie roszczeń frankowych jest obecne we frankowej rzeczywistości.

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany przedawnienie – czy rodzaj kredytu ma wpływ na przedawnienie roszczeń frankowych?

Niezależnie od tego, czy sprawa obejmuje kredyt indeksowany, czy kredyt denominowany przedawnienie wygląda tak samo w obu przypadkach. Przedawnienie roszczeń frankowych nie dotyczy tylko i wyłącznie sfery pieniężnej, bowiem głównym roszczeniem jest żądanie ustanowienia nieważności umowy, która przecież jest roszczeniem niepieniężnym.

Tutaj należy zaznaczyć, że samo w sobie roszczenie o unieważnienie kredytu frankowego się nie przedawnia

Kredyt CHF przedawnienie – Kiedy następuje przedawnienie umowy kredytu frankowego?  

Podstawą prawną, jaka ma zastosowanie przedawnienia kredytu we frankach, są przepisy mówiące o bezpodstawnym wzbogaceniu lub o świadczeniu nienależnym. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego do 8 lipca 2018 roku termin, jaki obejmował przedawnienie roszczeń frankowych, wynosił 10 lat.

Od 9 lipca 2018 roku termin ten wynosi 6 lat. Jednak termin przedawnienia roszczenia nie określa jasno, kiedy dla konkretnego frankowicza przypada owy termin przedawnienia. W przepisach prawa, jak i w orzecznictwie jest wiele koncepcji na ustalenie rozpoczęcia biegu przedawnienie, które różnią się między sobą.

Jakie klauzule abuzywne Frankowicze?

Jakie klauzule abuzywne znajdują się w umowach frankowych?

Zgodnie z art. 385 (1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. są to takie zapisy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z kredytobiorcą, a które w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kształtują jego prawa i obowiązki oraz rażąco naruszają interesy kredytobiorcy.

Jak sprawdzić, czy takie zapisy znajdują się w danej umowie frankowej? Najlepiej oddać swoją umowę do specjalistycznej analizy prawnej, która takie zapisy wykryje, a tym samym zweryfikuje, czy w związku z daną umową można dochodzić roszczeń przed sądem.

Doświadczone kancelarie, takie jak Kancelaria Frejowski CHF, oferują bezpłatne sporządzenie takowej analizy wraz z dokładnym wyliczeniem kwot, jakie można uzyskać od banku w przypadku wygranej. Przekazanie dokumentacji kredytowej do analizy nie jest w żaden sposób dla frankowicza wiążące. 

Od kiedy można liczyć przedawnienie kredytu w CHF?

Najstarsza koncepcja, z którą związany jest kredyt frankowy przedawnienie, ma swoje źródło w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu lub nienależnym świadczeniu, o czym była mowa wyżej. Należy jednak zaznaczyć, że przedawnienie umowy kredytu frankowego nie powinno być liczone według tych zasad. Dlaczego? Owe przepisy nie powinny być stosowane w przypadku umów, które zawierają klauzule abuzywne. Jak wiadomo, umowy frankowe posiadają ogrom niedozwolonych zapisów, dlatego też liczenie przedawnienia w tak opisany sposób sprawiłoby, że duża część rat, które kredytobiorca uiszczał, nie zdając sobie sprawy z wadliwości umowy, uległaby przedawnieniu. 

W świecie spraw frankowych istnieje również inna koncepcja, która głosi, że przedawnienie umowy kredytu frankowego rozpoczyna swój bieg wtedy, kiedy kredytobiorca zakwestionuje swoją umowę. Zgodnie z tą koncepcją termin przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym frankowicz złożył do sądu pozew w sprawie swojego kredytu frankowego. 

Kiedy frankowicz dowiedział się o klauzulach abuzywnych w swojej umowie?

Aktualna koncepcja, zgodnie z którą liczony jest początkowy bieg terminu przedawnienia, ma swoje źródło w prawie unijnym oraz w orzecznictwach TSUE. Koncepcja ta mówi, że termin, z którym wiąże się przedawnienie kredytu, rozpoczyna swój bieg w momencie, w którym frankowicz dowie się, że jego umowa frankowa posiada wady prawne. Co jest równoznaczne z tym, że gdy frankowy kredytobiorca uzyska wiedzę o wadach prawnych swojej umowy, to wówczas rozpoczyna się bieg przedawnienia. 

Jak można określić taki moment? Najbardziej rzetelnym momentem, w którym frankowicz mógł dowiedzieć się, czy jego umowa zawiera wady prawne, jest analiza umowy, która została wykonana przez prawnika. Wówczas dany kredytobiorca ma pewność, że może dochodzić swoich roszczeń.

Nie powinno się uważać, że moment, w którym kredytobiorca dowiedział się o klauzulach abuzywnych w swojej umowie, miał miejsce dzięki medialnym doniesieniom czy dzięki informacjom znalezionym w internecie, bowiem próżno w takich źródłach szukać autorytetu i prawdziwej miarodajności.

Nie każda umowa frankowa nadaje się do dochodzenia roszczeń przed sądem, dlatego też, aby frankowicz zyskał pewność, czy jego umowa zawiera niedozwolone zapisy, jest wykonanie indywidualnej oraz specjalistycznej oceny jego umowy

Przedawnienie roszczeń banku kredyt frankowy  – Czy bankom przedawnił się wypłacony kapitał? 

Zgodnie z polskim prawem termin przedawnienia dotyczący roszczeń banków powinien rozpocząć swój bieg w momencie, w którym bank wypłacił kapitał kredytobiorcy. W związku z tym banki nie mogłyby odzyskać swojego kapitału z uwagi na to, że przysługuje im jedynie trzyletni okres przedawnienia. 

Sprawa przedawnienia wypłaconego kapitału poruszyła Sąd Najwyższy, który odrzucił możliwość rozpoczęcia biegu przedawnienia w przypadku roszczeń banków od chwili wypłaty kapitału frankowiczowi. Zamiast tego, termin roszczeń banków rozpoczyna się w momencie, w którym umowa frankowa staje się „trwale bezskuteczna”. Czym jest ”trwała bezskuteczność”? Uznaje się, że ma ona miejsce w momencie, kiedy konsument, który został należycie poinformowany o konsekwencjach usunięcia z jego umowy kredytowej niedozwolonych zapisów, nie wyrazi zgody na rzeczone zapisy.

TSUE w polskiej sprawie frankowej C-19/20 oświadczył, że sąd ma obowiązek poinformowanie frankowicza o konsekwencjach prawnych, jakie mogą wyniknąć z powodu unieważnienia umowy frankowej. W takiej sytuacji uznać można, że wówczas przedawnienie roszczeń banku kredyt frankowy może zacząć swój bieg.

Ile kosztuje unieważnienie umowy Frankowej?

Jeśli frankowicza interesuje odfrankowienie lub unieważnienie umowy frankowej to powinien przygotować się na koszt, który reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a dokładniej art. 13a tejże ustawy.

Zgodnie z tym koszt sprawy frankowej wynosi 1000 zł, a potwierdzenie wykonania rzeczonej opłaty powinien być dołączony do pozwu jako załącznik. Frankowicz powinien również przygotować się na opłatę skarbową wynikającą z tytułu udzielonego pełnomocnictwa. 

Czym skutkuje unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy frankowej a przedawnienie idzie ze sobą w parze. Na czym jednak takie unieważnienie polega? Przede wszystkim na tym, że umowa frankowa bezpowrotnie traci moc prawną i zostaje anulowana, a przez to jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta między bankiem a kredytobiorcą.

Unieważnienie umowy zobowiązuje obie strony do zwrócenia sobie wzajemnych świadczeń, czyli tego, co od siebie dostały. W związku z tym frankowy kredytobiorca zwraca do banku kwotę, jaką od niego otrzymał w momencie zawarcia umowy, zaś bank oddaje frankowiczowi wszelkie opłacone przez niego raty. Należy również zaznaczyć, że frankowicz nie musi zwracać do banku odsetek ani prowizji. 

Pozew frankowy przedawnienie – Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu Frankowicze?

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku aż 1580 umów frankowych zostało unieważnionych. Oznacza to, że w ciągu I kwartału aż 1580 frankowiczów usłyszało wyrok świadczący o tym, że odzyskają należne im pieniądze od banku. Nie jest to oczywiście koniec, bowiem wygranych spraw frankowych ciągle przybywa. Należy również zaznaczyć, że banki po uzyskaniu prawomocnych wyroków zwracają frankowiczom pieniądze już w ciągu tygodnia lub dwóch, co pokazuje tylko, że na zwrot pieniędzy frankowicze nie będą zmuszeni długo czekać. 

Kredyty frankowe przedawnienie – nasza pomoc frankowiczom 

Nie czekaj i już dziś rozpocznij walkę o życie bez toksycznego kredytu. Skontaktuj się z zespołem naszych specjalistów i skorzystaj z bezpłatnej analizy prawnej Twojej umowy frankowej. Uwolnij się od wadliwej umowy i wysokich rat kredytu!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...