SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Uzasadnienie wyroku

Data ostatniej aktualizacji:

Uzasadnienie wyroku

Czym jest uzasadnienie wyroku?

Uzasadnienie wyroku sąd sporządza na piśmie. W uzasadnieniu wyroku sąd ustala stan faktyczny sprawy, stan prawny oraz uzasadnia dlaczego orzekł w dany sposób. Sąd musi się także odnieść w uzasadnieniu do dowodów przeprowadzonych w sprawie i ocenić je pod względem przydatności i wiarygodności. Co niezwykle istotne, aby sąd uzasadnił orzeczenie należy złożyć wniosek o uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a w przypadku wydania orzeczenia na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia.  Przekroczenie tego terminu uniemożliwia późniejsze zaskarżenie wyroku. Dodatkowo wniosek o uzasadnienie należy opłacić. Opłata wynosi 100 zł i uiszczana jest na rachunek sądu, który wydał wyrok.

Sprawdź również: kalkulator frankowicza


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...