SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najnowsze wiadomości w sprawie unieważnienia kredytów frankowych

Data ostatniej aktualizacji:

Unieważnienie kredytu CHF - najnowsze informacje

W dalszym ciągu przed polskimi sądami toczy się bardzo wiele spraw frankowych. Każdego dnia przybywa postępowań wszczętych na skutek powództw kierowanych przez kredytobiorców frankowych. Zdecydowana większość spraw, szacuje się, że znacznie powyżej 90% kończy się wygraną frankowiczów. Spośród tych spraw, w większości wypadków, zapadają orzeczenia w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Niezależnie wciąż pojawiają się nowe rozstrzygnięcia dotyczące spraw frankowych wydawane przez TSUE, czy Sąd Najwyższy. Większość z orzeczeń jest korzystna dla frankowiczów i powinna jeszcze bardziej umocnić ich pozycję procesową. Tylko w ostatnim miesiącu zarówno TSUE, jak i SN wydały istotne z punktu widzenia spraw frankowych orzeczenia.

Sprawdź: Kredyt frankowy kalkulator

Wyrok TSUE z dnia 21 września 2023 r. C-139/22

W dniu 21 września 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił orzeczenie w sprawie C-139/22. Orzeczenie to dotyczyło m.in. kwestii badania przez sądy abuzywności tych postanowień umownych, które zostały już wcześniej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK. TSUE stanął na stanowisku, że skoro klauzula taka znajduje się już w rejestrze UOKiK to sąd z góry może założyć, że w danej umowie również miała ona charakter abuzywny.

Drugą kwestią rozstrzygniętą przez TSUE w orzeczeniu C-139/22 jest sytuacja, w której kredytobiorca posiadał wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne np. był pracownikiem banku. W takich wypadkach banki często broniły się, że osoba taka powinna zdawać sobie sprawę z potencjalnych ryzyk, które niesie za sobą podpisanie umowy kredytu frankowego. TSUE zakwestionował takie twierdzenia i wskazał, że obowiązek informacyjny banku jest taki sam w stosunku do wszystkich konsumentów, niezależnie od ich wykształcenia, czy wykonywanego zawodu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2023 r.

Istotnym z punktu widzenia spraw frankowych orzeczeniem jest również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2023 r. W treści uchwały SN odpowiedział na nurtujące wielu pytanie, czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną, czy wprawdzie dwustronnie zobowiązującą, ale niewzajemną.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że umowa kredytu jest umową wzajemną, ale jednocześnie skierował do TSUE pytanie prawne. Na wniosek SN, TSUE będzie miał odpowiedzieć, czy przepisy europejskie nie stoją na przeszkodzie stosowaniu prawa zatrzymania w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, będącej umową wzajemną.

Czytaj również: Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej forum

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...