logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Sosnowiec

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Sosnowcu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Sosnowiec

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Sosnowcu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Sosnowiec

Frankowicze Sosnowiec – pomoc frankowiczom Sosnowiec


Jesteśmy doświadczoną i wyspecjalizowaną w kredytach frankowych kancelarią frankową, która niesie pomoc dla frankowiczów Sosnowiec. Reprezentujemy frankowiczów na każdym etapie postępowania przeciwko bankom. Jesteśmy również kancelarią frankową, która świadczy pomoc dla frankowiczów Sosnowiec nawet w przypadku, gdy wykonywana była działalność gospodarcza.

Kancelaria frankowa Sosnowiec


Kredyty frankowe Sosnowiec są znacznym obciążeniem dla frankowiczów, którzy chcąc zaciągnąć kredyt na własną nieruchomość borykają się teraz z wysokimi spłatami kredytu i ciągle rosnącymi ratami. Pomoc frankowiczom Sosnowiec pomaga w zrozumieniu wszystkich zawiłych kwestii prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń od banku oraz dochowuje szczególnej staranności w reprezentowaniu frankowiczów Sosnowiec przed sądem. Staramy się wykonać wszelkie działania formalne bez udziału Klienta, aby ten jak najmniej odczuł walkę z bankiem.

Kancelarie frankowicze Sosnowiec


Frankowicze mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń w jeden sposób – złożenie pozwu do sądu. Skutki rozpatrzenia sprawy mogą być dwojakie – unieważnienie kredytu frankowego lub odfrankowienie kredytu Sosnowiec.

Unieważnienie i odfrankowanie kredytu Sosnowiec


Frankowicze Sosnowiec, którzy posiadają kredyty frankowe mogą zwrócić się o pomoc w unieważnieniu lub odfrankowaniu kredytu.

Jeśli posiadasz kredyt indeksowany do waluty franka szwajcarskiego, kredyt został udzielony w złotówkach, ale waloryzowany został waluty obcej, co oznacza, że bank przeliczył Twój kredy po kursie kupna CHF według swojej własnej tabeli kursów. Jeśli posiadasz taki kredyt możesz liczyć na odfrankowanie kredytu Sosnowiec.

Jeśli posiadasz kredyt denominowany z dużym powodzeniem Twoja umowa kredytowa może zostać unieważniona, co oznacza, że uznane zostanie jakoby Twoja umowa nigdy nie istniała, jednakże zanim to stanie się oficjalne – musi dojść do rozliczenia między frankowiczem a bankiem.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Sosnowiec

Kredyty frankowe Sosnowiec


Pierwszym krokiem, jaki powinien zostać wykonany przez frankowicza, który chce skorzystać z pomocy frankowiczom Sosnowiec powinna być szczegółowa analiza oraz omówienie szans na wygraną z bankiem. Ocenienie szansy kredytobiorcy na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy powoduje, że zarówno frankowicz, jak i kancelaria frankowa Sosnowiec mają pewność, że współpraca będzie mogła opierać się na zaufaniu. Oferujemy naszym klientom przygotowanie pozwu w oparciu o merytoryczne argumenty, a także przygotowanie najbardziej skutecznej strategii procesowej, która pozwoli na wygranie sprawy z bankiem! Orzecznictwo w sprawach frankowych aktualnie jest bardzo ugruntowane, co oznacza, że składając sprawę do sądu mamy dużą pewność wygranej, ponieważ sędziowie frankowi znają już orzeczenia różnych sądów i starają się na nich wzorować.

Sprawy frankowe Sosnowiec


Nasz kancelaria frankowa Sosnowiec oferuje naszym Klientom współpracę w zakresie prowadzenia sprawy frankowej następujące korzyści:
  • współpraca z doświadczoną kancelarią frankową, którą wyróżnia sumienne podejście do spraw frankowych;
  • reprezentacja przez dr Sebastiana Frejowskiego, który jest doktorem nauk prawnych i prawo bankowe jest jego specjalizacją
  • znajomość aktualnego orzecznictwa i działania sądów sprawia, że nasza kancelaria frankowa świadczy pomoc frankowiczom Sosnowiec na najwyższym poziomie
  • znajomość praktyk banków, które mają na celu odciąganie sprawy w czasie sprawia, że wiemy, jak poprowadzić sprawę tak, aby rezultaty były widoczne w szybkim tempie
  • nasza kancelaria frankowa dopasowuje profil działania do oczekiwań frankowicze Sosnowiec, tak aby uzyskać najbardziej oczekiwany efekt przez naszych klientów informujemy naszych Klientów o każdym działaniu i ewentualnych konsekwencjach
  • reprezentujemy klienta nawet, gdy ten zostanie pozwany przez bank

Pomoc dla frankowiczów Sosnowiec


Podchodzimy do naszych Klientów bardzo indywidualnie i rekomendujemy, aby wybierając kancelarię frankową, która ma nieść pomoc frankowiczom Sosnowiec, zwrócić uwagę na to, jakie są warunki rozliczenia i wynagrodzenia dla kancelarii. Dla nas najważniejszy jest rezultat, ponieważ Państwa wygrana sprawa – to również korzyść dla nas.

Skontaktuj się z nami, aby przejść przez podstawowy proces weryfikacji sprawy frankowej do dochodzenia roszczeń! Wytłumaczymy Ci wszystkie zawiłości procesu frankowego.

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 23 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF