logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Bielsko Biała

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Bielsko Biała z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Bielsko Biała

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Bielsko Biała z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Bielsko Biała

Kancelarie Frankowicze Bielsko-Biała


Oferujemy pomoc frankowiczom Bielsko-Biała za pośrednictwem prowadzenia spraw frankowych. Od czasu głośnych wyroków i ugruntowanej linii orzeczniczej istnieje duża szansa na odfrankowienie kredytu kancelaria Bielsko-Biała, zwrot nienależnie pobranego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także unieważnienie kredytu frankowego.

Pomoc dla frankowiczów Bielsko-Biała


Umowy frankowe były bardzo popularne w czasie, gdy kurs franka szwajcarskiego był bardzo niski, a zdolność kredytowa frankowicze Bielsko-Biała praktycznie niewymagalna. Łatwy dostęp i sugerowanie przez pracowników banków kredyty frankowe Bielsko-Biała spowodowało, że aktualnie potrzebna jest pomoc dla frankowiczów Bielsko-Biała, ponieważ umowy te zawierały niedozwolone postanowienia. Występowanie klauzul abuzywnych powoduje, iż umowy frankowe można unieważnić lub doprowadzić do odfrankowienia kredytu. Większość umów frankowych zawiera te klauzule, niezależnie od tego, w jakim banku frankowicze Bielsko-Biała zaciągnęli kredyt. Decyzję o przeanalizowaniu swojej umowy kredytowej warto podjąć zawsze, aby mieć możliwość dochodzenia swoich roszczeń!

Unieważnienie oraz odfrankowanie kredytu kancelaria Bielsko-Biała


Skorzystaj z pomocy dla frankowiczów Bielsko-Biała, która obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy frankowej, począwszy od analizy dokumentów oraz całej sprawy, przez sporządzenie pozwu CHF, aż po walkę w sądzie oraz odzyskanie pieniędzy! Co możesz zyskać podejmując współpracę z kancelarią prowadząca kredyty frankowe Bielsko-Biała?

Doświadczenie naszej kancelarii w zakresie prowadzenia sprawy frankowe Bielsko-Biała pozwala na wygranie procesu z bankiem przy najmniejszym wysiłku ze strony Frankowicza! Specjalizujemy się tylko w sprawach z zakresu prawa bankowego oraz odszkodowawczego, a sprawy frankowe Bielsko-Biała to nasze główne zajęcie. Dzięki naszym działaniom możesz:
 • unieważnienie umowy kredytu frankowego, które jest najbardziej opłacalnym dla Frankowiczów rozwiązaniem, bank będzie zobowiązany do rozliczenia się z Frankowiczem po zakończeniu prowadzenia sprawy frankowej Bielsko-Biała, a umowa kredytowa nie będzie ważna, co oznacza pożegnanie się z toksycznym kredytem
 • odfrankowanie kredytu kancelarie Bielsko-Biała, które również jest bardzo korzystnym rozstrzygnięciem, kredyt frankowy zostaje przekształcony na złotówkowy, w którym raty są o wiele mniejsze, a nadpłaty zostają przez bank zwrócone
 • w przypadku unieważnenia umowy – wykreślenie hipoteki
 • życie bez kredytu

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 1194/21Sąd Okręgowy w Bielsku BiałejBielsko BiałaŚląskieMillenium Bank S.A.ustala, że umowa jest nieważna; zasądza od strony pozwanej 98.894,99PLN oraz 3397,86 PLN; w pozostałym zakresie oddala powództwo
I C 1684/21Sąd Okręgowy w Bielsku BiałejBielsko BiałaŚląskiemBank S.A.ustala iż umowa jest niważna, zasądza od pozwanej na rzecz powodów kwotę 30.268,26 PLN i 28.366,35 CHF, w pozostałej części oddala powództwo
I C 2018/20Sąd Okręgowy w Bielsku BiałejBielsko BiałaŚląskieSantander BP S.A.sąd oddala powództwo o załate, ustal, że umowa jest nieważna, zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Bielsko Biała

Kancelaria kredyty frankowe Bielsko-Biała


Chcąc pozwać bank i odzyskać swoje nadpłacone pieniądze, które nienależnie zostały pobrane przez bank, należy wybrać doświadczonego, profesjonalnego pełnomocnika, dla którego sprawy frankowe Bielsko-Biała nie są obce. Nasza kancelaria frankowa Bielsko-Biała świadczy profesjonalną pomoc frankowiczom Bielsko-Biała prowadząc sprawę frankową z dochowaniem szczególnej staranności.

Jak wygląda nawiązanie współpracy z naszą kancelarią frankową Bielsko-Biała?

 • analiza umowy frankowej celem określenia, czy znajdują się w niej klauzule niedozwolone;
 • wyliczenie kwot, które należne są frankowicze Bielsko-Biała
 • sporządzenie dokumentów współpracy nastawionych na potrzeby frankowicza, zabezpieczających jego interesy prawne także we współpracy z naszą kancelarią frankową
 • złożenie reklamacji z wezwaniem do zapłaty
 • sporządzenie merytorycznego pozwu CHF wraz z wnioskami dowodowymi
 • prowadzenie sprawy frankowe Bielsko-Biała w imieniu frankowicza
 • reprezentacja przed sądem oraz stawiennictwo na posiedzeniach
 • sporządzanie pism procesowych oraz bieżąca ocena sytuacji
 • doprowadzenie do fizycznego unieważnienia umowy oraz zwrotu nadpłaconych rat na konto frankowicze Bielsko-Biała


Sprawy frankowe Bielsko-Biała


Prowadzimy sprawy frankowe Bielsko-Biała oraz na terenie całej Polski. Jeśli Klient ma życzenie, aby pozew został złożony do konkretnego sądu – nasi specjaliści oceniają i biorą pod uwagę każde rozwiązanie. Jeśli dostrzegają zasadność i duże szanse na wygraną sprawę – podejmują decyzję o poprowadzeniu sprawy frankowe Bielsko-Biała w mniejszym sądzie powszechnym.

Zaufaj doświadczonej kancelarii frankowej Bielsko-Biała, której dewizą jest zadowolenie frankowicza i doprowadzenia do fizycznej wygranej!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 31 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF