logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Kędzierzyn-Koźle

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Kędzierzyn-Koźle z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Kędzierzyn-Koźle

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Kędzierzyn-Koźle z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Kędzierzyn-Koźle

Kancelaria frankowa Kędzierzyn-Koźle – niesiemy pomoc dla frankowiczów Kędzierzyn-Koźle unieważniając umowy oraz usuwając klauzule niedozwolone z umów frankowych.

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu prawa bankowego oraz prowadzimy sprawy frankowe Kędzierzyn-Koźle, które w rezultacie dają realne korzyści i niosą pomoc dla Frankowiczów Kędzierzyn-Koźle. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz stale prowadzonym działaniom z zakresu tematu, jakim są kredyty frankowe Kędzierzyn-Koźle wielu kredytobiorców pożegnało się ze swoim toksycznym kredytem, który stale rośnie wraz z końcowym zobowiązaniem względem banku.

Kancelarie frankowicze Kędzierzyn-Koźle


Banki stosując w swoich umowach niedozwolone klauzule abuzywne naraziły swoim działaniem kredytobiorców na odczuwanie każdego wzrostu kursu franka szwajcarskiego, ponieważ nie byli oni świadomi faktu, iż takowe postanowienia umowne znalazły się w ich dokumentach. Frankowicze Kędzierzyn-Koźle nie zostali dostatecznie poinformowani o tym, co dokładnie zawiera się w ich umowie kredytowej oraz jakie to będzie miało dla nich konsekwencje w przyszłości. Problem wokół sytuacji, jaką są kredyty frankowe Kędzierzyn-Koźle polega na tym, że trudności konsumentów narastały z miesiąca na miesiąc, a niektórzy w efekcie tych klauzul stracili swoją płynność finansową, czy nawet nieruchomości, na które zostały zaciągnięte kredyty frankowe Kędzierzyn-Koźle. Wiele sytuacji już pokazało, że Frankowicze Kędzierzyn-Koźle zostali pozostawieni sami sobie, ponieważ rząd nie przewiduje właściwie żadnego konkretnego pakietu wsparcia dla osób dotkniętych niesprawiedliwością związaną z kredytami frankowymi.

Co mogą zrobić frankowicze Kędzierzyn-Koźle ze swoim kredytem?


Frankowicze Kędzierzyn-Koźle, którzy posiadają kredyty frankowe Kędzierzyn-Koźle mogą zgłosić się do kancelarii, która oferuje prowadzenie sprawy frankowej w postępowaniu reklamacyjnym oraz sądowym, które doprowadzić może w zależności od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy do unieważnienia lub odfrankowienie kredytu .

Unieważnienie umowy oraz odfrankowanie kredytu kancelaria Kędzierzyn-Koźle


Banki oferowały dla Frankowiczów Kędzierzyn-Koźle dwa rodzaje umów kredytowych, które umożliwiały zaciągnięcie kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego. Umowy dzielą się na dwa rodzaje, tj. kredyt indeksowany oraz denominowany. Na kanwie spraw sądowych dotyczących procesów obejmujących kredyty frankowe Kędzierzyn-Koźle, istnieje możliwość unieważnienia wybranych klauzul niedozwolonych w umowie, co możliwe jest także w przypadku kredytów spłaconych. Kredyty denominowane możliwe są do unieważnienia w całości, co oznacza, że po rozliczeniu się banku wraz z kredytobiorcą mamy sytuację, w której umowa nigdy nie miała prawa istnieć. Warto poszukać kancelarii frankowej Kędzierzyn-Koźle, która jest znana z pomocy Frankowiczom Kędzierzyn-Koźle. Kancelaria frankowa zdecydowanie ułatwi prowadzenie procesu sądowego z bankiem.

  • Odfrankowanie kredytu kancelarie Kędzierzyn-Koźle powoduje, iż umowa w dalszym ciągu obowiązuje stosunkiem prawnym bank oraz kredytobiorcę, z tą różnicą, iż Frankowicze Kędzierzyn-Koźle mają prawo domagać się zwrotu nadpłaconych niesłusznie rat kredytu, a także zmniejszenia pozostałych rat do spłaty.
  • W przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego kancelaria frankowa Kędzierzyn-Koźle dąży do sytuacji, w której umowa nie istnieje, wzajemnego rozliczenia się pomiędzy stronami, a także zakończenia jakichkolwiek roszczeń, czy zobowiązań.


Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej to gwarancja sukcesu. Jeśli chcecie się zapoznać z historiami pomocy Frankowiczom Kędzierzyn-Koźle to zachęcamy do lektury forum Frankowiczów Banku Millenium. Strona internetowa z forum Frankowiczów Banku Millenium może zaciekawić kredytobiorców, którzy przygotowują się do skorzystania z kancelarii frankowej Kędzierzyn-Koźle.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Kędzierzyn-Koźle

Sprawy frankowe Kędzierzyn-Koźle


Nasza frankowa kancelaria Kędzierzyn-Koźle stawia na pierwszym miejscu realne dobro Klientów, którzy zdecydują się na pozwanie banku. Najważniejsze dla nas jest to, aby zasady współpracy oraz cel wykonania usługi prawnej był jasny oraz klarowny. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż duża część grupy kredytobiorców, jaką są Frankowicze Kędzierzyn-Koźle już cieszy się życiem bez kredytu oraz coraz wyższych rat, dlatego też zaznaczamy, co jest ważne przy wyborze kancelarii, która świadczyć ma pomoc dla frankowiczów Kędzierzyn Koźle:
  • Posiadamy doświadczenie oraz niezliczoną ilość sukcesów w sprawach frankowych, dzięki zawężonej specjalizacji do prowadzenia spraw w zakresie prawa bankowego oraz roszczeń
  • Przedstawiamy jasne warunki współpracy, a jeśli sprawy frankowe Kędzierzyn-Koźle, które zostaną przeanalizowane indywidualnie wskażą, iż wytoczenie powództwa jest dalece ryzykowne – informujemy Klienta i nie podejmujemy się prowadzenia sprawy
  • Wynagrodzenie pobieramy dopiero, gdy frankowicze Kędzierzyn-Koźle posiadają już pieniądze na swoim koncie
  • Przeprowadzamy sprawy frankowe Kędzierzyn-Koźle z dochowaniem staranności, a Klientów informujemy o każdym najmniejszym postępie w sprawie
Nasza kancelaria frankowa obsługuje klientów na terenie całego województwa opolskiego. Klienci z innych miast mogą skorzystać z oferty: Nie zwlekaj, nawiąż współpracę z naszą kancelarią frankową już dziś – kurs franka oraz inflacja stale będą rosnąć, a Twoje raty wraz z nimi! Pomoc dla frankowiczów Kędzierzyn-Koźle czeka na Ciebie! Kancelarie frankowe Kędzierzyn-Koźle to najlepsze rozwiązanie. Kredyt we frankach kancelaria Kędzierzyn-Koźle już nie będzie problemem.

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 31 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF