logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Płock

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Płocku z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Płock

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Płocku z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Płock

Kancelarie frankowicze Płock – oferujemy pomoc dla Frankowiczów Płock

Sprawy frankowe Płock są bardzo złożone i nierzadko prowadzone przez kancelarie, których specjalizacją nie jest prawo bankowe, a bodzćem do podjęcia się właśnie tego typu działalności jaką są sprawy frankowe Płock jest ogromna popularność tych procesów. Od 2019 roku stale widzimy, jak po wyroku TSUE ogromny postęp w orzecznictwie w sprawach frankowych. Warto wiedzieć, iż sprawy frankowe Płock prowadzone mogą być tylko raz, dlatego bardzo ważne jest to, aby wybierając kancelarię frankową podjąć dobrą decyzję i wygrać z bankiem.

Jakie kancelarie frankowicze Płock wybrać by wygrać z bankiem?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej, która poprowadzi sprawę w sądzie jest zwiększeniem szans na wygraną z bankiem i pozbycie się problemu z toksycznym kredytem w CHF. Frankowicze Płock jednak są w dobrych rękach, ponieważ nasza kancelaria frankowa Płock posiada doświadczenie w sprawach frankowych i unieważnia umowy kredytowe na terenie całej Polski. Powierzając do prowadzenia sprawy frankowe Płock należy mieć na uwadze, iż wybór pełnomocnika jest gwarancją wygranej

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 653/20Sąd Okręgowy w PłockuPłockMazowieckieRaiffeisen Bank International AGzasądza od pozwanego kwotę 84.019,40PLN orazkwotę 15.107,17CHF; oddala powództwo w pozostałym zakresie; ponosi koszty procesowe
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Płock

Pomoc Frankowiczom Płock

Najważniejszym krokiem, który trzeba wykonać jest przeanalizowanie umowy frankowej, ponieważ dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy warto wytaczać proces i wchodzić na drogę sądową z bankiem. Nieprzemyślane złożenie pozwu do sądu bez pewności, iż umowa jest możliwa do unieważnienia lub odfrankowania może spowodować jedynie problemy i dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść frankowicze Płock.

Co możesz zyskać dzięki pomocy dla Frankowiczów Płock?

Twój portfel odetchnie od comiesięcznych wysokich rat, które wymagane są od banku Zatrzymanie płatności rat za pośrednictwem wniosku o udzielenie zabezpieczenia pozwoli Ci nie płacić rat w bardzo krótkim czasie Twoja umowa kredytowa może stać się nieważna – skończy się Twój problem z kredytem frankowym Odzyskasz pobrane nienależnie raty kredytu gotówką na konto

Kancelaria kredyty frankowe Płock

Oferujemy Naszym Klientom kompleksową obsługę sprawy frankowej od wstępnej bezpłatnej analizy dokumentów kredytowych, aż do fizycznej wygranej z bankiem. Frankowicze Płock mogą liczyć na holistyczne wsparcie w kontakcie z bankiem, prowadzenie sprawy sądowej, a także wykreślenie hipoteki, gdy umowa zostanie unieważniona. To co wyróżnia Kancelarię Frejowski CHF, to wiedza oraz doświadczenie. Nasi prawnicy wyspecjalizowani są w zakresie prawa bankowego, a kredyty frankowe Płock są ich główną specjalizacją. Pomoc Frankowiczom Płock w naszej kancelarii polega również na tym, że oferujemy jasne zasady współpracy oraz wynagrodzenia. Frankowicze Płock wybierają adekwatny do ich potrzeb oraz zasobów wariant wynagrodzenia oparty na opłacie wstępnej oraz premii za sukces Dokumenty współpracy sporządzone są w jasny oraz zrozumiały sposób, jesteśmy także otwarci na naniesienie postanowień na dokument współpracy, który zabezpiecza Frankowicza według jego życzenia Rzetelnie informujemy o szansie na wygraną sprawę oraz ewentualnego ryzyka prowadzenia sprawy

Unieważnienie oraz odfrankowanie kredytu kancelaria Płock

Dzięki działaniom naszej kancelarii frankowej Frankowicze Płock mogą uzyskać dwa rozwiązania swojej sprawy frankowej w sądzie. Nasze pozwy sporządzane są w oparciu o zaświadczenia wystawione przez bank, a argumentacja zawarta w powództwie wnoszona jest adekwatnie do rodzaju oraz specyfiki sprawy tak, aby korzyść dla Klienta była jak najlepsza. Pomoc dla Frankowiczów Płock ze strony naszej kancelarii, to: unieważnienie umowy, które powoduje, iż umowa przestaje istnieć za wyrokiem sądu, wówczas Frankowicze Płock oraz bank zobligowani są do rozliczenia się wzajemnego między sobą lub do odfrankowienie kredytu. W drugim przypadku mamy do czynienia z zamianą kredytu frankowego na złotówkowy oraz zwrot nienależnie pobranych przez bank rat z uwagi na mechanizm indeksacyjny. Zachęcamy wszystkich chcących uzyskać Pomoc dla Frankowiczów Płock do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przeprowadzą kompleksową oraz profesjonalna analizę Państwa umowy kredytowej! Sprawy frankowe Płock kończą się pozytywnymi orzeczeniami, nie czekaj, aż fala pozwów zabierze Twoje miejsce w kolejce!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 18 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF