logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Żory

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Żory z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Żory

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Żory z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Żory

Pomoc dla frankowiczów Żory – kredyty frankowe Żory

JNasza kancelaria frankowa Żory jest liderem wśród kancelarii świadczących pomoc frankowiczom Żory. Naszym celem jest osiąganie rozwiązań, takich jak unieważnienie umowy czy też odfrankowanie kredytu kancelaria Żory. Dzięki pozytywnemu orzecznictwu, które obejmuje sprawy frankowe Żory, liczna grupa ludzi, jaką są frankowicze Żory jest świadoma, iż korzyści płynące z pozwania banku są niepodważalne. Aby dowiedzieć się, czy umowa frankowa kwalifikuje się do dochodzenia swoich roszczeń w walce z bankiem, należy przekazać swoją dokumentację bankową do analizy, którą nasza kancelaria frankowa Żory oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatnie.

Kancelaria kredyty frankowe Żory

Frankowicze Żory, którzy zdecydują podjąć się walki z bankiem, powinni wiedzieć, w jaki sposób wybrać odpowiednią kancelarię, która będzie ich reprezentować i dzięki której szanse na wygraną znacznie wzrosną. Najważniejszym jest, aby wybierając kancelarie frankowicze Żory zwracali uwagę na to, czy kancelaria, którą są zainteresowani ma doświadczenie w sprawach obejmujących kredyty frankowe Żory. Ze względu na popularność, jaką cieszą się sprawy frankowe Żory, wiele kancelarii rozpoczęło działalność w tym zakresie, nie mając jednak w tej dziedzinie odpowiedniej wiedzy czy też doświadczenia. Nasza kancelaria frankowa Żory nie stawia na pozyskanie jak największej liczby klientów, a chce zagwarantować pomoc dla frankowiczów Żory, która będzie rzetelna, jakościowa oraz skuteczna. Nasz zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankiem, dzięki czemu prowadzone przez nas sprawy frankowe Żory mają zwiększoną szansę na odniesienie sukcesu!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Żory

Kancelarie frankowicze Żory

Frankowicze Żory korzystając z oferowanej przez nas usługi, jaką jest pomoc frankowiczom Żory, mogą liczyć na zredukowanie swojego zobowiązania wobec banku poprzez odfrankowanie kredytu kancelaria Żory lub też anulowanie umowy kredytowej. Nasza kancelaria frankowa Żory analizując umowę kredytową, może określić szansę na wygraną bądź też oszacować kwoty, jakich dochodzić można w procesie przeciwko bankowi. Podczas pierwszego etapu, jakim jest etap przedsądowy, frankowicze Żory mogą liczyć na otrzymanie propozycji ugody z bankiem, jednakże doświadczenie pokazuje, iż większość banków nie jest skora do zawarcia porozumienia, dopóki pozew frankowy nie znajdzie się już w sądzie.

Nasza pomoc frankowiczom Żory – jak to wygląda?

  • Składamy reklamację do banku, wskutek której następuje przerwanie biegu przedawnienia. Reklamacja kredytu zawiera również żądanie dotyczące zwrócenia przez bank nadpłaconych rat poza drogą sądową
  • Frankowicze Żory mogą być pewni, że nasza kancelaria frankowa Żory gwarantuje holistyczną i rzeczową pomoc dla frankowiczów Żory
  • Nasz zespół sporządza szczegółowy i wyczerpujący pozew wraz z wyliczeniem opartym na dokumentacji bankowej
  • Z ogromnym zaangażowaniem reprezentujemy swoich klientów przed sądem do momentu uzyskania jak najbardziej korzystnego wyroku
  • Wszystkie sprawy frankowe Żory prowadzimy aż do samego końca, zaś wszyscy objęci przez nas opieką frankowicze Żory mogą liczyć, na bieżące informowanie o postępach w ich sprawach.
  • Reprezentujemy klientów również w wytoczonych przez bank sprawach o korzystanie z kapitału
  • Gdy sytuacja tego wymaga, frankowicze Żory, mogą liczyć na to, że wniesiemy apelację od wyroku bądź skierujemy sprawę do Sądu Najwyższego lub do Prokuratora Generalnego
Jesteśmy profesjonalistami, którzy z ogromną skutecznością prowadzą sprawy frankowe Żory. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego i już dziś przekaż swoją umowę do szczegółowej analizy oraz umów się na rozmowę z jednym z naszych specjalistów. Weź sprawy w swoje ręce i zawalcz o swoje pieniądze! Nasza kancelaria frankowa Żory pomoże Ci pokonać bank!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 21 sierpnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF