logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Mielec

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Mielec z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Mielec

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Mielec z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Mielec

Frankowicze Mielec zapewne zastanawiają się nad tym, jakie działania mogą podjąć w związku ze wzrastającymi stale ratami kredytu frankowego. W takich sytuacjach mogłoby być nieocenione wsparcie ze strony rządu, który w przypadku sytuacji, gdzie frankowicze Mielec mierzą się z trudną sytuacją materialną – mógłby wesprzeć ich trudną sytuację. Frankowicze Mielec zdani są na siebie i zmuszeni są do składana pozwów przeciwko bankom, jeśli chcą zniwelować swoje zobowiązania kredytowe. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest pomoc dla frankowiczów Mielec, którą kierujemy do wszystkich kredytobiorców posiadających te umowy. Warto poszukać kancelarii frankowej Mielec, która jest znana z pomocy Frankowiczom Mielec. Kancelaria frankowa zdecydowanie ułatwi prowadzenie procesu sądowego z bankiem. Kancelarie frankowe Mielec mogą rózną renomę, dlatego przydatne jest czytanie opinii na temat jakim jest kredyt we frankach kancelaria Mielec.

Kancelarie frankowicze Mielec


Wobec dużej ilości pozytywnych wyroków w sprawach frankowych oraz braku wsparcia w związku z kredytowym problemem, Frankowicze Mielec mają dużą szansę na to, aby wygrać swoją sprawę przed sądem. Sprawy frankowe Mielec obejmują również wnioskowanie o zmiany w umowach takie, jak usunięcie niedozwolonych klauzul. Wszystkie ewentualne rozstrzygnięcia są zależne od oczekiwań i potrzeb, jakie mają Frankowicze Mielec.

Jeśli spłacasz kredyt w CHF i wynosi on więcej, niż obiecywano Ci podczas podpisywania umowy, to mamy dla Ciebie rozwiązanie! Skontaktuj się już dziś z kancelarią frankowicze Mielec.

Pomoc frankowiczom Mielec – Twoje korzyści

 • unieważnienie kredytu frankowego, rozliczenie z bankiem w postaci zwrotu przez bank nienależnie pobranych rat oraz uregulowanie reszty zobowiązania kredytowego
 • Domowy budżet znacznie zmniejszy się o co miesięczne raty płacone do banku
 • Zyskasz z nami wszystkie nadpłacone pieniądze przez lata, roszczenie należne od banku możesz przeznaczyć na inne cele
 • Jeśli Twój kredyt został już spłacony – również możesz wytoczyć proces bankowi, dzięki czemu otrzymasz zwrot nadpłaconej kwoty

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Mielec

Kancelaria kredyty frankowe Mielec – jak wygląda procedura działania?


Sprawy frankowe Mielec wymagają dochowania szczególnej staranności, zwłaszcza podczas pierwszej analizy prawnej umów, które podpisywali Franowicze Mielec. Nasza kancelaria frankowa Mielec przykłada wagę do klarowności współpracy, dlatego też Nasi Klienci posiadają holistyczną wiedzę z zakresu procedur, jakimi żądzą się sprawy frankowe Mielec.
 • Aby analiza umowy kredytowej była możliwa, a co za tym samym pomoc frankowiczom Mielec – analizie zostaje poddana umowa kredytowa, regulamin oraz ewentualne aneksy. Analiza obejmuje całość umowy, a także zostają wyłonione klauzule niedozwolone, na podstawie których można określić możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem
 • Jeśli analiza umowy przebiegnie pozytywnie – frankowicze Mielec udzielają pełnomocnictwa dr Sebastianowi Frejowskiemu, który występował będzie od tej pory w imieniu Klienta przed wszelkimi instancjami oraz bankiem
 • Złożona zostaje reklamacja, kredyty frankowe Mielec po zareklamowaniu dają znak w banku, iż kredytobiorca zamierza zabrać się za działania w swojej sprawie
 • Przygotowywany jest wniosek o wydanie zaświadczeń dla kredytobiorcy, który składany będzie do banku, a także kancelaria zwraca się do banku o dokumenty niezbędne do skonstruowania powództwo
 • Sporządzany zostaje pozew oraz składany jest on do sądu
 • W sądzie toczy się walka o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu kancelarie Mielec
 • Frankowicze Mielec otrzymują wówczas roszczenie na swoje konto
 • Pomoc dla frankowiczów Mielec staje się rzeczywistością – zaczyna się życie bez kredytu

Pozew zbiorowy nie jest to pomoc dla frankowiczów Mielec


Jak pokazuje doświadczenie – pozwy są rozpatrywane na korzyść frankowiczów, ale tylko w przypadku jednostkowej sprawy, ponieważ sprawy frankowe Mielec wymagają skupienia sędziego do przeanalizowania dowodów oraz przesłuchania stron postępowania. Niemożliwe jednak jest przeanalizowanie spraw frankowych w przypadku kilku osób w jednym pozwie. Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej to gwarancja sukcesu. Jeśli chcecie się zapoznać z historiami pomocy Frankowiczom Mielec to zachęcamy do lektury forum Frankowiczów Banku Millenium. Strona internetowa z forum Frankowiczów Banku Millenium może zaciekawić kredytobiorców, którzy przygotowują się do skorzystania z kancelarii frankowicze Mielec.

Dlatego też najbardziej opłacalne jest złożenie samodzielnego pozwu frankowego, do czego zachęcamy wszystkich frankowiczów z Mielca!

Podkarpackie – obszar działania

Nasza kancelaria frankowa obsługuje klientów na terenie całego województwa podkarpackiego. Klienci z innych miast mogą skorzystać z oferty innych kancelarii podobnych do kancelaria frankowicze Mielec:

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 31 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF