logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Jaworzno

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Jaworznie z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Jaworzno

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Jaworznie z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Jaworzno

Kancelaria kredyty frankowe Jaworzno – nasza pomoc dla frankowiczów Jaworzno


Frankowicze Jaworzno, posiadający kredyty frankowe Jaworzno mogą liczyć na pozbycie się kredytu ze swojego życia. Nasza kancelaria frankowa Jaworzno oferuje rozległą pomoc frankowiczom Jaworzno, która w efekcie może przynieść unieważnienie umowy bądź odfrankowanie kredytu kancelaria Jaworzno!

Pomoc frankowiczom Jaworzno


Nasza kancelaria frankowa Jaworzno z powodzeniem prowadzi sprawy frankowe Jaworzno, zaś nasze działania doprowadzają do pozytywnego rozwiązania sprawy, takiego jak anulowanie umowy kredytowej bądź odfrankowanie kredytu kancelaria Jaworzno. Ty również możesz podjąć się skutecznej walki z bankiem! Jednak, zanim podejmiesz decyzję dotyczącą wejścia na drogę sądową, warto przekazać swoją umowę kredytową do szczegółowej analizy. Takie przeanalizowanie dokumentacji bankowej pozwala na oszacowanie możliwych do uzyskania korzyści oraz określenie realnych szans na wygraną. Nasza kancelaria frankowa stawia na zaufanie i dlatego też oferuje wykonanie takiej niezobowiązującej analizy nieodpłatnie!

Sprawy frankowe Jaworzno


Mimo, że kancelarie frankowicze Jaworzno przebijają się w swoich ofertach, z jakimi zapoznać się mogą szukający pomocy frankowicze Jaworzno, o tyle niestety nie każdy pełnomocnik w odpowiedni sposób poprowadzi taki skomplikowany proces, jakim są sprawy frankowe Jaworzno. Wszystkim, posiadającym kredyty frankowe Jaworzno rekomendujemy pomoc dla frankowiczów Jaworzno jaką oferuje nasza kancelaria frankowa Jaworzno, ponieważ:
 • nasz zespół doskonale zna wszelkie zawiłości spraw frankowych
 • posiadamy niezastąpioną wiedzę dotyczącą mechanizmów działania banków
 • wszyscy frankowicze Jaworzno mogą liczyć na to, że zaproponujemy im tylko i wyłącznie najlepsze oraz najbardziej korzystne rozwiązanie ich sprawy
 • najważniejszym dla nas jest dbanie o interes naszego klienta oraz postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Jaworzno

Kredyty frankowe Jaworzno


Nasza kancelaria frankowa Jaworzno prowadzi sprawy frankowe Jaworzno dla frankowiczów, którzy spłacili już swoje zobowiązanie oraz dla tych, którzy wciąż walczą ze spłatą toksycznego kredytu. Nasze działania doprowadzają do realnych korzyści, jakimi są:
 • Unieważnienie umowy kredytowej – między klientem a bankiem dochodzi do rozliczenia, stwierdzane jest zakończenie stosunku prawnego, zaś wszystkie raty kredytu podlegają zwrotowi
 • Odfrankowanie kredytu kancelaria Jaworzno – kredyt ulega przewalutowaniu z CHF na PLN, stając się kredytem złotówkowym, a wszystkie nadpłacone raty zostają zwrócone przez bank frankowiczowi
 • Unieważnienie umowy oraz odfrankowienie kredytu Jaworzno – na samym początku nasza kancelaria frankowa Jaworzno wnosi o anulowanie umowy kredytowej, lecz na wypadek, gdyby sąd nie był przychylny takiemu rozwiązaniu – walczymy również o odfrankowanie kredytu kancelaria Jaworzno


 • Kancelarie frankowicze Jaworzno


  Aby zyskać pewność, że umowa kredytowa we franku zawiera niedozwolone zapisy, a tym samym pozwala na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi, niezbędne jest dokonanie analizy dokumentacji kredytowej. Jest to pierwszy krok, który powinien zostać wykonany, gdy decyzja o walce zapadnie. Frankowicze Jaworzno mogą w tej sytuacji liczyć na pomoc frankowiczom, jaką oferuje nasza kancelaria frankowa Jaworzno. Nasze początkowe działania obejmują:
  • Przeprowadzenie nieodpłatnej i szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz przygotujemy precyzyjną kalkulację kwot, jakich dochodzić mogą frankowicze Jaworzno
  • Przedstawimy klarowne warunki współpracy oraz korzyści, jakie płyną ze współpracy z naszym zespołem
  • Dostosujemy warunki współpracy do wymagań nawet najbardziej wymagających klientów, dając tym samym gwarancję na to, że umowa będzie wykonywana zgodnie z literą prawa oraz z należytą starannością

  Nasza kancelaria frankowa Jaworzno jest obietnicą rzetelnej pomocy frankowiczom Jaworzno, którzy zostali oszukani przez bank. Miej kontrolę i czynny udział w swojej drodze do wygranej! Zaufaj specjalistom! Zaufaj naszej kancelarii frankowej Jaworzno!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 29 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF