logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Ełk

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Ełk z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Ełk

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Ełk z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Ełk

Kancelarie frankowicze Ełk – świadczymy szeroko pojętą pomoc dla frankowiczów Ełk

Jeśli jesteś posiadaczem umowy, jaką jest kredyt frankowy i spłacanie Twojego zobowiązania sprawia Ci trudność – kancelaria frankowa Ełk jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Świadczymy profesjonalną oraz specjalistyczną pomoc frankowiczom Ełk, która sprawia, ze frankowicze Ełk mogą pozbyć się swojego problemu z niewygodnym kredytem. Poza przedstawieniem Ci Twoich praw w pojedynku z bankiem – oferujemy kompleksową obsługę Twojej sprawy frankowej!

Pomoc frankowiczom Ełk

Ełk jest miastem, w którym duża część nieruchomości została sfinansowana z tytułu kredytu frankowego i choć frankowicze Ełk nie byli w trakcie zawierania umów przygotowani na konsekwencje wynikające z problemu, jaki po jakimś czasie przyniosły kredyty frankowe Ełk, to świadomość konsumentów stale wzrasta. Coraz więcej osób, jakimi są frankowicze Ełk zgłasza się po pomoc w prowadzeniu sprawy przeciwko nieuczciwym praktykom bankowym. Kredyty frankowe Ełk dziś już są okrzyknięte tymi, które można unieważnić, a odfrankowienie kredytu kancelarie Ełk może przynieść również zwrot nadpłaconych rat kredytowych, czy też sprawić, iż rata kredytu stanie się stała. Kredyty frankowe Ełk posiadają w zdecydowanej większości postanowienia umowne rażąco naruszające interes konsumenta, gdzie jedyną stroną zabezpieczoną w umowie i wzbogacającą się nie są frankowicze Ełk, a właśnie banki.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Ełk

Odfrankowanie kredytu kancelaria Ełk

Nasza kancelaria frankowa Ełk zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw, których dotyczą kredyty frankowe Ełk. Naszą główną specjalizacją jest prawo bankowe, kredyty frankowe oraz prawo konsumenckie, a korzyści jakie frankowicze Ełk mogą odnieść dzięki naszej pomocy są niepodważalne:
  • Unieważnienie kredytu frankowego w całości – w tym przypadku umowa przestaje być obowiązująca i traktowana jest tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta, bank zobowiązany jest o zwrotu nadpłaconych rat, które frankowicze Ełk zmuszeni byli przez lata uiszczać, a konsument zobowiązany jest jedynie do zwrotu pozostałej części kapitału;
  • Odfrankowanie kredytu kancelaria Ełk – z umowy kredytowej zostają usunięte klauzule niedozwolone, które dawały bankom możliwość do jednostronnego ustalania kursu franka szwajcarskiego, powodujące, iż frankowicze Ełk nie wiedzieli ile będzie wynosić ich rata oraz jaka jest dokładna wysokość ich zadłużenia

Kancelarie frankowicze Ełk

Sprawy frankowe Ełk zyskały bardzo duży rozgłos, w związku z czym – duża ilość kancelarii postanowiła prowadzić sprawy frankowe Ełk nie zawsze posiadając adekwatne doświadczenie oraz przygotowanie procesowe do tego typu spraw. Warto zauważyć, iż kancelarie frankowicze Ełk przedstawiają swoje osiągnięcia, ale nieduża część z nich ma jasne i klarowne zasady współpracy z frankowiczami. Bardzo ważnym aspektem współpracy z kancelaria kredyty frankowe Ełk jest przejrzystość umowy o świadczenie usług prawnych, ponieważ frankowicze Ełk już raz zostali oszukani przez bank, a duża część podmiotów tylko czeka by wykorzystać tych liczących na pomoc dla frankowiczów Ełk. Nasi specjaliści podczas omówienia opinii prawnej przedstawią dokładnie i szczegółowo przebieg procesu frankowego, a także dochowa szczególnej staranności w przedstawieniu warunków współpracy z naszą kancelarią frankową Ełk.

Kancelarie kredyty frankowe Ełk

Jesteśmy kancelarią frankową, która swoje sukcesy opiera na zaangażowaniu oraz zaufaniu. Dzięki temu, wielu frankowiczów już pożegnało się ze swoim kredytem. Nasze działania przynoszą efekty już od pierwszych miesięcy od podjęcia współpracy. Wiemy, jak wstrzymać płatność rat kredytu, w przypadku, gdy raty stają się zbyt obciążające. Sprawy frankowe Ełk, to nasz chleb powszedni! Skontaktuj się z nami i już dziś dowiedz się, czy Twoja umowa frankowa może być unieważniona i ile możesz odzyskać pieniędzy dzięki naszej pomocy!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 27 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF