logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Tomaszów Mazowiecki

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Tomaszów Mazowiecki z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Tomaszów Mazowiecki

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Tomaszów Mazowiecki z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Tomaszów Mazowiecki

Kancelaria kredyty frankowe Tomaszów Mazowiecki – pomoc dla frankowiczów Tomaszów Mazowiecki

Jeśli jesteś w gronie, jakim są frankowicze Tomaszów Mazowiecki, zapewne borykasz się z obciążającymi Twój domowy budżet comiesięcznymi spłatami. Zapewne wiesz również, że w pewnym momencie okazało się, iż problem, który rozrósł się na kredyty frankowe Tomaszów Mazowiecki możliwy jest do rozwiązania. Oferujemy pomoc dla frankowiczów Tomaszów Mazowiecki, która obejmuje cały proces wytoczenia powództwa przeciwko bankowi, który doprowadzić może w rezultacie do unieważnienia lub odfrankowanie kredytu kancelaria Tomaszów Mazowiecki.

Pomoc frankowiczom Tomaszów Mazowiecki

Kredyty frankowe Tomaszów Mazowiecki, to bardzo duża część kredytów hipotecznych w całej Polsce, które udzielane były wręcz masowo w latach 2000-2010. Dość szybko okazało się, iż frankowicze Tomaszów Mazowiecki potrzebują pomocy w związku z stale rosnącymi ratami i powiększaniu się całej kwoty kredytu. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dana umowa kredytowa kwalifikuje się do posiadania niedozwolonych klauzul abuzywnych, które w rezultacie doprowadzić mogą do dwóch rozwiązań, jakimi są: unieważnienie oraz odfrankowienie kredytu kancelarie Tomaszów Mazowiecki. Nasza kancelaria frankowa Tomaszów Mazowiecki prowadzi sprawy frankowe przeciwko wszystkim bankom, które udzielały toksycznych kredytów frankowych. Aby rozpocząć swoją walkę z bankiem, musisz jednak wiedzieć, jak przebiegają sprawy frankowe Tomaszów Mazowiecki.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Tomaszów Mazowiecki

Kancelarie frankowicze Tomaszów Mazowiecki

Jak wygląda proces odzyskania pieniędzy od banku?
  • Wykonujemy szczegółową analizę umowy kredytowej, zgodnej ze standardami, jakich wymagają kredyty frankowe Tomaszów Mazowiecki, celem określenia szczegółowo, jakie klauzule abuzywne znajdują się w danej umowie
  • Przedstawiamy opinię prawną, którą frankowicze Tomaszów Mazowiecki mogą dokładnie omówić ze specjalistami, których zrzesza nasza kancelaria frankowa Tomaszów Mazowiecki
  • Przedstawiamy wszelkie korzyści oraz ewentualne zagrożenia związanie z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi
  • Przedstawiamy warunki współpracy przyjazne grupie kredytobiorców, jakimi są frankowicze Tomaszów Mazowiecki
  • Sporządzamy oraz wysyłamy do banku pismo reklamacyjne wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczeń niezbędnych do sporządzenia pozwu
  • Sporządzamy pozew CHF żądaniem zawierającym unieważnienie umowy lub odfrankowanie kredytu kancelarie Tomaszów Mazowiecki
  • Prowadzimy sprawę, którą zlecają nam frankowicze Tomaszów Mazowiecki przed sądem od początku, aż do końca

Kancelarie frankowicze Tomaszów Mazowiecki

Oferujemy pomoc dla frankowiczów Tomaszów Mazowiecki, która polega na tym, że umowa frankowa traci dzięki naszym działaniom swoją ważność lub też zostają z niej usunięte zapisy niedozwolone, czyli tzw. odfrankowanie kredytu kancelarie Tomaszów Mazowiecki. Przestrzegamy jednak przed nieuczciwymi kancelariami, które prowadzą sprawy frankowe Tomaszów Mazowiecki tylko z takiego powodu, iż są one teraz na czasie oraz frankowicze Tomaszów Mazowiecki masowo wybierają rozwiązanie na drodze postępowania sądowego.

Sprawy frankowe Tomaszów Mazowiecki

Pomoc frankowiczom Tomaszów Mazowiecki, jaką oferujemy frankowiczom jest nieoceniona, bowiem za główny cel stawiamy sobie przede wszystkim korzyść, jaką mogą osiągnąć frankowicze Tomaszów Mazowiecki. Najważniejsze jest dla nas, aby to Klient otrzymał należną mu sprawiedliwość, ponieważ odzyskanie pieniędzy na konto frankowicza, to także nasz sukces.

Odfrankowanie kredytu kancelarie Tomaszów Mazowiecki

Nasza kancelaria frankowa Tomaszów Mazowiecki jest kluczowym specjalistą na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie prowadzone są przez nas sprawy frankowe Tomaszów Mazowiecki. Dzięki naszemu doświadczeniu możesz unieważnić swoją umowę lub dokonać jej odfrankowanie kredytu kancelarie Tomaszów Mazowiecki. Wszystkie formalności dopełnimy za Ciebie, a Ty jedynie będziesz oczekiwać realnych wyników pracy naszych frankowych specjalistów! Oferujemy wszelkie wsparcie podczas prowadzenia całego procesu frankowego przed sądem!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 27 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF