Pomoc frankowiczom Puławy

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Pomoc frankowiczom Puławy

Spis treści:

Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie, jak również unieważnienie umowy kredytu jest dla frankowiczów korzystne i opłacalne. Każdy kredytobiorca musi jednak samodzielnie zdecydować, które z rozwiązań będzie dla niego korzystniejsze. Poniżej uzyskasz odpowiedź, w jaki sposób oraz od kogo taką pomoc można uzyskać.

Realizacja pomocy frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo kancelaria podejmuje następujące działania:

  • składa reklamację do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym,
  • pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu,
  • sporządza pozew w oparciu o pozyskane dokumenty z banku,
  • prowadzi postępowanie sądowe,
  • wspiera frankowiczów w pozwach za korzystanie z kapitału wnoszonych przez banki.

Odfrankowanie kredytu –  kancelaria Puławy

Odfrankowienie  kredytu to częściowe unieważnienie umowy kredytu frankowego. Z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, tj. klauzule sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm w umowie zostaje zwrócona kredytobiorcy wygrywającemu z bankiem.

Podkreślić należy, że odfrankowienie dotyczy zarówno przeszłych, jak i przyszłych rat, z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad. Dzięki temu można odzyskać nadpłacone raty, których kwota może wynosić kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo można zmniejszyć wysokość przyszłych rat. Mając na uwadze powyższe, przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy może okazać się korzystne dla frankowiczów.

Unieważnienie kredytu frankowego – kancelaria Puławy

Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z tym, że umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń, tj. bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu. Rozwiązanie to jest korzystne dla frankowicza, ponieważ musi oddać tylko kapitał rzeczywiście wypłacony przez bank – bez odsetek, opłat lub prowizji.

Dodatkowo, w przypadku unieważnienia umowy, kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości, która jest już wolna od obciążeń. Prócz tego frankowicz ponownie posiada zdolność kredytową.

Kancelaria frankowa Puławy

Osoby, które posiadają kredyty denominowane lub indeksowane do CHF (franka szwajcarskiego) decydujące się złożyć pozew przeciwko bankowi, często nie wiedzą jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kancelarii, która będzie ich reprezentować i dzięki której szanse na wygraną znacznie wzrosną. Frankowicze Puławy, po pierwsze powinni wybrać taką kancelarię, która ma doświadczenie w sprawach obejmujących kredyty frankowe Puławy. Z uwagi na duże zainteresowanie dotyczące odfrankowienia kredytu lub unieważnienia kredytu frankowego,  wiele kancelarii rozpoczęło działalność w tym zakresie, nie mając jednak w tej dziedzinie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz strategii procesowej.  

Mając na uwadze powyższe zachęcamy do skorzystania z kancelarii frankowej Puławy, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 27 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF