logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Warszawa

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Warszawie z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Warszawa

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Warszawie z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Warszawa

Kredyty frankowe Warszawa


Pomoc dla frankowiczów w Warszawie jest bardzo rozwinięta, ale warto wybrać kancelarię frankową, która zaangażuje się w pełni w powierzoną do prowadzenia sprawę. O frankach wiemy praktycznie wszystko. Tą wiedzą zamierzamy się z Tobą podzielić!

Pomoc frankowiczom Warszawa zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw frankowych Warszawa.. W naszej kancelarii frankowej sprawy są prowadzone tylko przez specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych, a pomoc frankowiczom jest ich codziennością. Kancelaria kredyty frankowe Warszawa oferuje zarówno unieważnienie umowy, jak i odfrankowanie umowy, w zależności od specyfiki umowy kredytowej.

Kancelaria kredyt we frankach Warszawa Centrum


Na rynku kredytów hipotecznych niegdyś sukces osiągnęły kredyty frankowe, to znaczy takie, które były waloryzowane do kursu franka szwajcarskiego. Dzięki swoim dobrym warunkom oraz większej zdolności kredytowej, zaciągnęło go mnóstwo frankowiczów. W tamtym czasie niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że frankowicze za kilka lat po podpisaniu umowy będą potrzebować pomocy. Banki były w lepszej pozycji niż frankowicze, ale ten ten odwrócił się, ponieważ klauzule abuzywne zawarte w umowach kredytowych zostały uznane za niedozwolone przez sądy powszechne. Frankowicze Warszawa Centrum mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prowadzenia spraw kredytów frankowych, ponieważ obecność klauzul abuzywnych otwiera drogę do pozwania banku, a następnie unieważnienia lub odfrankowienie umowy.

Dla naszych klientów oferujemy możliwość spotkania się w naszej kancelarii frankowej na terenie Warszawy na ul. Plac Trzech Krzyży 3, w samym centrum Warszawy. Podczas spotkania będziecie Państwo mieli możliwość przeanalizowania swojej umowy kredytowej, a dr Sebastian Frejowski opowie Państwu o szansach na wygraną z bankiem, a także proponowanych korzyściach wynikających z unieważnienia kredytu frankowego lub jej odfrankowienia.

Dla bardziej zajętych klientów świadczymy również możliwość przeprowadzenia analizy umowy zdalnie, a dokładnie – sporządzenia analizy umowy kredytowej, a następnie omówienia jej przez telefon ze specjalistą, który podczas rozmowy dochowa wszelkiej staranności by nie odbiegała ona jakością od bezpośredniego spotkania. W tym celu wystarczy tylko przesłać umowę kredytową na adres: biuro@kancelariafrejowskichf.pl

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
XXV C 130/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieMillenium Bank S.A.zasądza aby bank zapłacił na rzecz powodów kwotę 360 037,27PLN oraz kwotę 11 3000 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
XXVIII C 5893/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieRaiffeisen Bank International AGsąd ustala od banku kqoty 69 039,19 PLN oraz 39581,21 CHF na rzecz powodów
XXVIII C 2838/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieMillenium Bank S.A.sąd zasądza, że kredyt jest nieważny, zasądza od pozwanego 161 288,80 PLN oraz 30 198,23 na rzecz powodów; oddala powództwo w pozostalym zakresie; oraz zasądza od strony pozwanej 11 881PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
XXVIII C 14139/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.Udzielić zabezpieczenia zgłoszonego w pozwie roszczenia o ustalenie, że umowaj jest nieważna; oddala wniosek w pozostałym zakresie

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Warszawa

Kancelaria frankowicze Warszawa


Jeśli umowa o kredyt frankowy jest pozytywna, a Klient zapoznany jest z szansą na wygraną oraz określonymi korzyściami po wygranej sprawie, pierwszym krokiem jest zawarcie umowy na świadczenie usług prawnych z zakresu prowadzenia sprawy frankowej oraz umocowanie pełnomocnictwa do występowania przed sądem. Kolejno, sporządzamy dokumenty, które zostają wysyłane do banku: pismo reklamacyjne oraz wniosek o wydanie zaświadczeń. Gdy bank wyda zaświadczenia – kancelaria wówczas sporządzi pozew o zapłatę opierając wszelkie wyliczenia na podstawie zaświadczeń. Pozew zostaje skierowany do sądu, a kancelaria frankowa Frejowski CHF – prowadzi sprawę w imieniu klienta, aż do fizycznego zakończenia się sprawy.

Pomoc frankowiczom Warszawa


Postępowanie nie ma określonych ram czasowych, ponieważ w dużej mierze uzależnione jest od ilości spraw w danym sądzie, czy też składu orzekającego. Sądy są bardzo obłożone sprawami frankowymi, ale nasza kancelaria frankowa działająca na terenie Warszawy stara się maksymalnie skracać proces, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Na ogół jednak od wniesienia sprawy do zakończenia się postępowania w I instancji należy liczyć od roku, nawet do 3. Może również pojawić się konieczność poprowadzenia sprawy w II instancji, prawomocne orzeczenie powinno wyklarować się do roku.

Kredyty frankowe Warszawa


Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej, a co za tym idzie pomoc frankowiczom w naszej kancelarii jest bardzo klarowne i korzystne dla klienta. Ustalamy preferencyjne oraz indywidualne warunki rozliczenia, które zależne są od wartości przedmiotu sporu. Na wynagrodzenie nie wpływa czas trwania procesu sądowego, czy ilość rozpraw. Wynagrodzenie obejmuje całość prowadzenia sprawy, aż do jej zakończenia. Większość pozywanych w sprawach frankowych banków ma swoją siedzibę w Warszawie, dlatego też wyłączamy koszty dojazdu prawnika. Umożliwiamy klientom płatność ratalną, aby współpraca mogła przynieść satysfakcję zarówno klientom, jak i naszej kancelarii frankowej.

Nie ma żadnych ukrytych kosztów, o czym świadczy nasza umowa współpracy, do której klienci mają wgląd, a którą szczegółowo omawiamy. Jedyne koszty, które pojawiają się poza wynagrodzeniem, to koszty sądowe, ale te znane są i uregulowane we wszystkich sprawach frankowych. Kancelaria otwarta jest na wszelkie sprawy związane z pomocą frankowiczom. Osoby posiadające kredyt we frankach, chcące porozmawiać o swoim problemie związanym ze spłatą zobowiązania, informujemy, iż zachęcamy do kontaktu z nami.

Frankowicze Warszawa


Kredyty frankowe wiązały się z bardzo dużą ilością dodatkowych opłat i kosztów, którymi obarczeni zostali frankowicze. Takimi kosztami było m. in. poniesienie kosztów Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego. Koszty te nie były dobrowolne, ponieważ był to jeden z warunków udzielenia kredytu w CHF, który miał pełnić zadanie zabezpieczenia. Klient uiszczał więc dodatkową składkę minimalnie przez 3 lata. Niestety, ciągłe wzrosty kursu franka doprowadziły do tego, że klienci zobligowani byli do stałego opłacania tych składek.
Jak to w sprawach frankowych – orzecznictwo już pokazało jasno, że banki nie miały żadnych podstaw do tego, aby od klienta żądać tej opłaty. Aktualna wiedza na temat tych składek pokazuje jasno, że wszystkie opłacone składki podlegają zwrotowi. Nasza kancelaria frankowa Warszawa doskonale wie, jakie kroki podjąć, aby zwrot składek wywalczyć jeszcze przed wejściem na drogę sądową.

Odfrankowanie kredytu kancelaria Warszawa


Sprawy frankowe stały się bardzo popularne oraz medialne, w związku z czym oprócz doświadczenia naszej kancelarii frankowej, obserwujemy coraz bardziej wyklarowaną linię orzecznictwa w tych sprawach oraz bardzo wyraźną przewagę frankowiczów nad nieuczciwymi bankami. Sprawa nie była tak jasna i łatwa do czasu głośnego wyroku TSUE w sprawie frankowicze Warszawa, który to odmienił na stałe losy posiadaczy kredytów frankowych w październiku 2019 roku. To właśnie wtedy bardzo jasno określono, że niedozwolone klauzule waloryzacyjne są wadliwe oraz niezgodne z prawem. Możliwościami rozwiązania sprawy, a tym samym pomocy frankowiczom zatem jest unieważnienie umowy w całości lub jej odfrankowienie. Co ważne, powszechnie sądy orzekają częściej, że to umowa jest nieważna, co oznacza również, że frankowicze Warszawa mają teraz najlepszy czas by rozpocząć walkę z bankiem, bowiem przy aktualnej linii orzecznictwa oraz powierzając swoją sprawę frankową doświadczonej kancelarii frankowych Warszawa, które za nadrzędny cel stawia sobie wygraną klienta – przewaga nad bankiem jest bardziej niż pewna.

Pomoc dla frankowiczów Warszawa:

  • wyślij umowę do analizy
  • porozmawiaj z naszym specjalistą frankowym
  • nawiąż współpracę
  • złóż pozew do sądu
  • wygraj z bankiem sprawy frankowe Warszawa


Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygrać z bankiem i rozpocząć swoją drogę do wolności, zachęcamy do obserwowania naszych działań i kontaktu kancelaria frankowa kredyty Warszawa. Wyjaśniamy od A do Z, jak zacząć i jak skończyć z pozytywnym wyrokiem!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF