logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Przemyśl

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Przemyśl z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Przemyśl

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Przemyśl z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Przemyśl

Kancelaria frankowa Przemyśl – unieważnij z nami umowę lub dokonaj odfrankowanie kredytu kancelaria Przemyśl


Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią, która zajmuje się świadczeniem usługi, jaką pomoc Frankowiczom Przemyśl i z myślą o obciążających zobowiązaniach, jakimi są kredyty frankowe Przemyśl prowadzimy swoją działalność z powodzeniem na ternie całej Polski, ale i też Przemyśla. W związku z ogromnym zainteresowaniem kwestią, którą są sprawy frankowe Przemyśl uczulamy, iż nie każda kancelaria frankowa Przemyśl oferuje profesjonalna pomoc dla Frankowiczów Przemyśl. Warto poszukać kancelarii frankowej Przemyśl, która jest znana z pomocy Frankowiczom Przemyśl. Kancelaria frankowa zdecydowanie ułatwi prowadzenie procesu sądowego z bankiem.

Kancelaria kredyty frankowe Przemyśl


Jedną z najważniejszych kwestii, jaką muszą przemyśleć Frankowicze Przemyśl jest wybór odpowiedniego pełnomocnika, który prowadzi sprawy frankowe Przemyśl, jako główną specjalizację swojej kancelarii frankowej. Na kanwie zainteresowania kredytami frankowymi wyrosły kancelarie, które chcąc zarobić na tym, co jest na czasie – zaczęły prowadzić sprawy frankowe Przemyśl, niekoniecznie posiadając doświadczenie w tej materii. Nasza kancelaria frankowa Przemyśl na pierwszy miejscu stawia przede wszystkim profesjonalizm i doświadczenie, ponieważ sprawę frankową można do sądu złożyć tylko raz, dlatego ta jedna szansa nie może zostać zmarnowana przez kancelarię, która nie specjalizuje się w dziedzinie prawa bankowego.

Jak wybrać kancelarie frankowicze Przemyśl


Frankowicze Przemyśl nie zawsze mieli możliwość dochodzenia swoich roszczeń, choć kredyt frankowy od samego początku sprawiał niemałe problemy ze spłatą. Po wyroku TSUE w 2019 roku sprawy frankowe Przemyśl zyskały na popularności, ponieważ okazał się on być bardzo korzystny na rzecz kredytobiorców. Wiemy, iż to wydarzenie znacząco wpłynęło na ilość kancelarii oferujących prowadzenie spraw frankowych i i pomoc dla Frankowiczów Przemyśl. Warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy tak ważnym wyborze.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Przemyśl

Ważne kwestie przy wyborze pełnomocnika oferującego pomoc frankowiczom Przemyśl

  • Kancelaria frankowa Przemyśl powinna oferować głównie prowadzenie spraw frankowych, co oznacza, że jedyna specjalizacją takiej kancelarii powinny być właśnie sprawy frankowe
  • Weryfikacja, czy kancelaria jest kancelarią radców prawnych, czy też prowadzona jest przez adwokatów
  • Przejrzystość oraz klarowność idei przyświecających kancelarii, tj. możliwość zweryfikowania efektów pracy
  • Jasne zasady wynagrodzenia za prowadzenie sprawy frankowej, co Frankowicze Przemyśl powinni postawić na pierwszym miejscu, z uwagi na fakt, iż wiele kancelarii ukrywa dodatkowe koszty
  • Umowa współpracy jest sporządzona w sposób zrozumiały dla Frankowiczów Przemyśl, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z przeszłości, gdy umowa z bankiem posiadała niedozwolone zapisy

Co oferuje nasza kancelaria kredyty frankowe Przemyśl


Nasza kancelaria frankowa Przemyśl to jedna z wielu kancelarii frankowych Przemyśl. Prowadzi sprawy przeciwko bankom o unieważnienie lub odfrankowanie kredyty kancelarie Przemyśl. Niezależnie od rodzaju kredytu – indeksowany, czy też denominowany oceniamy indywidualnie, jakie konkretne oraz liczalne korzyści mogą z nami uzyskać Frankowicze Przemyśl.

Niedozwolone klauzule w umowie – odfrankowanie kredyty kancelarie Przemyśl


Potwierdzono już wieloma wyrokami w pierwszej oraz drugiej instancji, iż klauzule abuzywne naruszają interes konsumentów, a stosowanie ich w umowach kredytowych powinno być zabronione. Ich obecność w umowach obejmujących kredyty frankowe Przemyśl ma za zadanie uzyskanie dla banku tylko większej korzyści materialnej. Frankowicze Przemyśl podpisując umowę na kredyty frankowe Przemyśl nie byli świadomi tego, jakie mogą ponieść konsekwencje, ale również nie wymaga się od konsumentów, aby znali prawo, a taki obowiązek musi spełnić instytucja finansowa.

Kancelarie kredyty frankowe Przemyśl


Dzięki naszemu doświadczeniu Frankowicze Przemyśl mają szansę na dwa rozwiązania prowadzące do zredukowania swojego toksycznego zobowiązania. Pozbyć się problemu z kredytem można pośrednictwem złożonego pozwu o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu kancelarie Przemyśl. Profesjonalny oraz merytorycznie sporządzony pozew jest gwarancją wygranej sprawy, ponieważ wszystko, co decyduje o pozytywnym rozstrzygnięciu, to wnioski dowodowe oraz ich umiejętne opisanie. Jeśli interesuje Państwa proces

Orzecznictwo, jeśli chodzi o sprawy frankowe Przemyśl i kredyty we frankach kancelaria Przemyśl, jest bardzo pozytywne i to na rzecz Frankowiczów, dlatego zachęcamy Państwa serdecznie do kontaktu z naszą kancelarią oraz analizy swojej sytuacji oraz umowy kredytowej. Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej to gwarancja sukcesu. Jeśli chcecie się zapoznać z historiami pomocy Frankowiczom Przemyśl to zachęcamy do lektury forum Frankowiczów Banku Millenium. Strona internetowa z forum Frankowiczów Banku Millenium może zaciekawić kredytobiorców, którzy przygotowują się do skorzystania z kancelarii frankowej Przemyśl.

Nasza kancelaria frankowa obsługuje klientów na terenie całego województwa podkarpackiego. Klienci z innych miast również mogą skorzystać z oferty:

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 31 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF