logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Piotrków Trybunalski

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Piotrków Trybunalski z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Piotrków Trybunalski

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Piotrków Trybunalski z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Piotrków Trybunalski

Kancelarie frankowicze Piotrków-Trybunalski – gwarantujemy pomoc dla frankowiczów Piotrków-Trybunalski


Każdy posiadacz kredytu w walucie CHF, może liczyć na wszechstronną i kompleksową pomoc frankowiczom Piotrków-Trybunalski, jaką oferuje nasza kancelaria frankowa Piotrków-Trybunalski. Nasz doświadczony zespół ekspertów w dziedzinie prawa bankowego jest odpowiedzią na Twoje wszelkie potrzeby!

Pomoc frankowiczom Piotrków-Trybunalski


Frankowicze Piotrków-Trybunalski, którzy zdecydują się nam zaufać, mogą liczyć na kompleksową obsługę i działania, które mogą zagwarantować unieważnienie kredytu frankowego bądź odfrankowanie kredytu kancelaria Piotrków-Trybunalski. Już teraz sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć rozpoczynając starcie z bankiem! Aby poznać, jakie masz szanse na wygraną i jakich kwot możesz dochodzić na drodze sądowej, przekaż swoją umowę do analizy już dziś! Nasza kancelaria frankowa Piotrków-Trybunalski w mgnieniu oka dokonają szczegółowej opinii Twoich dokumentów kredytowych. Nasi specjaliści bez problemu odnajdują niedozwolone zapisy, które niemal wszystkie kredyty frankowe Piotrków-Trybunalski posiadają!

Sprawy frankowe Piotrków-Trybunalski

Frankowicze Piotrków-Trybunalski powinni wiedzieć, że nie każda kancelaria frankowa Piotrków-Trybunalski prowadząca, jest odpowiednim pełnomocnikiem, który potrafi doprowadzić sprawę do wygranej. Dlatego też polecamy pomoc dla frankowiczów Piotrków-Trybunalski, jaką oferuje nasza doświadczona kancelaria: nasz zespół z powodzeniem zwalcza kredyty frankowe Piotrków-Trybunalski
  • specjaliści, z których składa się nasza kancelaria frankowa Piotrków-Trybunalski w małym palcu mają wiedzę na temat mechanizmów działania banku oraz wszelkie zawiłości, które towarzyszą sprawom frankowym
  • zawsze gwarantujemy wybór najbardziej korzystnego rozwiązania dla naszego klienta
  • naszym celem zawsze jest jak najlepszy interes klienta

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 1420/20Sąd Okręgowy w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków TrybunalskiŁódzkiePKO BP S.A.Zasądza od pozwanego kwotę 42.603,40 PLN oraz 49.202,37CHF; ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego jest nieważna w calości; oraz kwotę 11834 PLN tytułem zwortu kosztów zastępstwa procesowego.
I C 873/21Sąd Okręgowy w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków TrybunalskiŁódzkieSantander BP S.A.sąs ustala, że umowa jest w calości nieważna; zasądza od pozwanego kwotę 366.231,55PLN oraz kwotę 17.950,10PLN; oddala powództwo w pozostałęj części; zasądza od pozwanego kwotę 11.817,00 PLN tytułem kosztó procesu
I C 590/20Sąd Okręgowy w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków TrybunalskiŁódzkieMillenium Bank S.A.zasądza kwotę od pozwanego 69 052,57 PLN oraz kwotę 42 176,69 CHF; oddala powództwo w pozostałej części, zarządza od pozwanego kwotę 11 834 PLN tytułem zwrótów kosztów procesu
I C 731/21Sąd Okręgowy w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków TrybunalskiŁódzkiePKO BP S.A.sąd zasądza od pozwanej kwotę 386.435,64PLN i ponosi koszty procesowe
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Piotrków Trybunalski

Nieważność umowy kredytowej oraz odfrankowanie kredytu kancelaria Piotrków-Trybunalski


Frankowicze Piotrków-Trybunalski mogą być pewni, że nasze działania prowadzą do realnych korzyści, takich jak:
  • Unieważnienie umowy kredytowej – wszystkie wpłacone raty kredytu CHF podlegają zwrotowi. Stosunek prawny między stronami ustaje oraz dochodzi do rozliczenia między bankiem a klientem
  • Odfrankowanie kredytu Piotrków-Trybunalski – kredyt zamienia się z frankowego na złotówkowy, zaś wszystkie nadpłacone raty są przez bank zwracane frankowiczowi
  • Nieważność umowy wraz z odfrankowaniem kredytu – wnosząc o unieważnienie umowy, wnosimy również o odfrankowienie kredytu, na wypadek, gdyby sąd nie przychylił się do naszego żądania anulowania umowy

Kancelaria kredyty frankowe Piotrków-Trybunalski – frankowicze Piotrków-Trybunalski

Aby frankowicze Piotrków-Trybunalski mogli liczyć na wygraną z bankiem bądź też dogadanie się za pośrednictwem ugody – powinni przekazać swoje dokumenty kredytowe do analizy specjalistom, dla których sprawy frankowe Piotrków-Trybunalski nie stanowią żadnego problemu. Nawiązując współpracę z naszą kancelarią możesz liczyć na:
  • szczegółową oraz bezpłatną analizę swojej dokumentacji kredytowej oraz dokładne wyliczenie kwot, jakich możesz spodziewać się otrzymać od banku
  • przedstawienie warunków oraz wszelkich korzyści współpracy, jaką oferuje nasza kancelaria frankowa Piotrków-Trybunalski
  • dopasowanie umowy współpracy do swoich wymagań oraz potrzeb


Kilka lat temu bank przedstawił Ci wadliwą umowę kredytową, która przysporzyła Ci ogrom problemów, ale nadszedł czas, aby zawalczyć o swoje pieniądze! Oferowana przez nas pomoc frankowiczom Piotrków-Trybunalski to szansa na pożegnanie się z uciążliwym i toksycznym kredytem! Wraz z nami stworzysz dopasowaną do swoich potrzeb umowę współpracy, a także będziesz mieć wpływ nad każdym podejmowanym w Twojej sprawie działaniem! Umów się na rozmowę z jednym z naszych specjalistów już dziś i pokonaj bank!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 31 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF