logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Dąbrowa Górnicza

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Dąbrowie Górniczej z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Dąbrowa Górnicza

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Dąbrowie Górniczej z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Frankowa Dąbrowa Górnicza – pomoc dla Frankowiczów Dąbrowa Górnicza

Kredytobiorcy, których kredyty frankowe Dąbrowa Górnicza mocno obciążają domowe budżety są w dobrej sytuacji, ponieważ orzecznictwo sądów polskich jest bardzo korzystne dla krdytobiorców, dlatego też nasza kancelaria frankowa Dąbrowa Górnicza może zaoferować dopasowaną idealnie do potrzeb pomoc dla frankowiczów Dąbrowa Górnicza.

Kancelaria kredyty frankowe Dąbrowa Górnicza

Frankowicze z Dąbrowy Górniczej mają nie tylko problemy ze spłatą swojego kredytu frankowego, ale także pozbawieni są szansy na kolejne inwestycje w postaci kolejnego kredytu. Zobowiązania kredytowe, jakie niesie za sobą kredyt frankowy jest bardzo obciążający dla konsumenta. Pomoc frankowiczom Dąbrowa Górnicza jest niezbędna, ponieważ w czasie zaciągania kredytów przez Frankowiczów nikt nie wyjaśnił przyszłym konsumentom, jak dokładnie będą wyglądały spłaty kredytu a także, jak bardzo wadliwe mechanizmy zawiera umowa, którą podpisują.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Dąbrowa Górnicza

Pomoc dla Frankowiczów Dąbrowa Górnicza

Sprawy frankowe Dąbrowa Górnicza mają ogromną szansę na pozytywne rozstrzygnięcie. Nie zawsze orzecznictwo było tak ugruntowane, jak w tej chwili. Aktualnie sądy powszechne rozpatrują sprawy zdecydowanie szybciej, ponieważ orzeczeń w tych sprawach stale przybywa. Duża część konsumentów, jaką są Frankowicze Dąbrowa Górnicza złożyła już swój pozew do sądu, przez co czas trwania procesu z uwagi na ilość pozwów trwa zdecydowanie dłużej. Nie da się jednak ukryć, iż korzyść ze złożenia pozwu jest niepodważalna. Kancelarie frankowicze Dąbrowa Górnicza oferują swoje usługi prawne mające oferować realną pomoc Frankowiczom. Jakie korzyści mogą zyskać Frankowicze Dąbrowa Górnicza, gdy zdecydują się na złożenie pozwu?

Odfrankowanie kredytu kancelaria Dąbrowa Górnicza

 • W przypadku, gdy mamy do czynienia z kredytem indeksowanym możliwe jest podważenie i wykluczenie klauzul niedozwolonych z umowy
 • Bank nie może jednostronnie ustalać kursu waluty, ponieważ Frankowicze Dąbrowa Górnicza wówczas nie mają wpływu na wysokość swojego kredytu
 • Sąd uznając klauzule niedozwolone za sprzeczne z naturą umowy kredytu indeksowanego może doprowadzić do odfrankowienie kredytu kancelaria Dąbrowa Gónicza
 • Kredyt zostaje przeliczony od nowa po kursie NBP zyskując stała wysokość raty oraz nadpłacone raty zostają zwrócone Frankowiczom

Sprawy frankowe Dąbrowa Górnicza – unieważnienie umowy kredytu

 • Klauzule niedozwolone zawarte w umowie kredytowej można unieważnić
 • Unieważnienie kredytu frankowego oznacza, iż umowa nigdy nie miała prawa istnieć i w świetle prawa staje się nieważna
 • W przypadku kredytu indeksowanego frankowicze Dąbrowa Górnicza mogą otrzymać zwrot nadpłaconych przez siebie rat kredytu

Jak uzyskać pomoc dla Frankowiczów Dąbrowa Górnicza?

Samodzielne dochodzenie sprawiedliwości z bankiem jest bardzo trudne, dlatego aby unieważnić umowę lub doprowadzić do jej odfrankowienia należy udzielić pełnomocnictwa doświadczonej kancelarii frankowej, której doświadczenie pozwoli na przeprowadzenie sprawnego i efektownego procesu frankowego. Nasza kancelaria frankowa Dąbrowa Górnicza specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych i z powodzeniem unieważnia umowy kredytowe oraz odzyskuje nienależnie pobrane pieniądze od banków. Wskazujemy dokładnie i szczegółowo kroki, jakie należy podjąć, aby sprawy frankowe Dąbrowa Górnicza przez nas prowadzone skończyły się sukcesem.

Jak pozbyć się kredytu frankowego?

 • W początkowej fazie wskazujemy, na jaką pomoc frankowiczom Dąbrowa Górnicza mogą liczyć
 • Analizujemy ze szczególną starannością wszelkie dokumenty kredytowe
 • Określamy dokładne rozstrzygnięcie sprawy frankowej wraz z przeliczeniem dokładnych korzyści oraz określeniem szans na wygraną
 • Składamy reklamację do banku oraz wydobywamy dokumenty niezbędne do sporządzenia pozwu frankowego
 • Konstruujemy strategię procesową oraz sporządzamy pozew frankowy
 • Prowadzimy sprawę frankową w sądzie

Nasza kancelaria frankowa Dąbrowa Górnicza składa również wniosek o zabezpieczenie roszczenia, dzięki czemu już w dwa miesiące możesz zawiesić spłatę swojego kredytu! Skontaktuj się z nami i przeanalizuj swoją umowę kredytową, dobierzemy odpowiednią strategię, aby pokonać Twój bank i unieważnić umowę kredytową!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 18 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF