logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Grudziądz

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Grudziądz z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Grudziądz

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w mieście Grudziądz z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Grudziądz

Kancelaria frankowa Grudziądz – pomoc dla Frankowiczów Grudziądz to nasza profesja


Frankowicze Grudziądz chcący pozwać swój bank i odzyskać pieniądze mogą nawiązać współpracę z naszą kancelarią frankową, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych. Powszechnie wiadomo, iż kredyty frankowe Grudziądz, to problem wielu Frankowiczów, którzy niegdyś otrzymali od banku propozycję atrakcyjnego kredytu na dobrych warunkach. Po latach okazuje się, iż kredyty frankowe Grudziądz są toksyczne, a umowy kredytowe można unieważnić.

Pomoc frankowiczom Grudziądz


Kredyty frankowe Grudziądz oferowane niegdyś przez banki sprawił iż teraz potrzebna jest pomoc dla Frankowiczów Grudziądz z uwagi na to, że umowy te posiadają niedozwolone zapisy, które doprowadziły do tego, iż raty kredytów wzrosły niemal podwójnie w niektórych przypadkach. Każdy wzrost kursu franka jest dla kredytobiorcy niebotycznym obciążeniem finansowym. Nasza kancelaria frankowa Grudziądz doskonale wie, z jakimi problemami muszą się mierzyć frankowicze Grudziądz.

Kancelarie frankowicze Grudziądz


Sprawy frankowe Grudziądz prowadzone przez naszą kancelarię obejmują działania oscylujące wokół unieważnienie kredytu frankowego w całości, tak aby Frankowicze Grudziądz mogli fizycznie odczuć brak obciążenia finansowego wynikającego z płatności comiesięcznych rat. Nasza kancelaria frankowa Grudziądz od wielu lat z powodzeniem prowadzi swoją działalność opierającą się na walce z bankiem o sprawiedliwość, która przynosi pomoc frankowiczom Grudziądz.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Grudziądz

Co wyróżnia kancelarie frankowicze Grudziądz?

 • Rzetelność – nasza kancelaria frankowa Grudziądz jest nastawiona na rzetelną, opartą na zaufaniu pomoc frankowiczom Grudziądz
 • Profesjonalizm – naszą specjalizacją jest prawo bankowe oraz w szczególności kredyty frankowe
 • Szerokie doświadczenie – nasze doświadczenie opieramy na wiedzy oraz sukcesach naszych specjalistów w zakresie pozywania banków, które niesłusznie sporządzały umowy frankowe

 • Jak rozpocząć współpracę z kancelarie kredyty frankowe Grudziądz?


  Naszym głównym celem klarowność oraz przejrzystość współpracy, dlatego najważniejszy element, jaki frankowicze Grudziądz muszą dostarczyć przed nawiązaniem współpracy, to umowa kredytowa, która zostanie poddana wnikliwej analizie. Sprawy frankowe Grudziądz należą do bardzo skomplikowanych zagadnień prawnych i najmniejszy błąd podczas sporządzania analizy prawnej może doprowadzić do przegranej sprawy. Tuż po przeanalizowaniu umowy kredytowej wraz z aneksami przedstawimy szczegółowo wszelkie zawiłości prawne oraz realne korzyści, które Frankowicze Grzudziądz mogą uzyskać z pomocą naszej kancelarii.

  Jak wyglądają sprawy frankowe Grudziądz w procesie?

  • Zawarcie umowy współpracy, która zabezpieczenia interes prawny frankowicza, obejmując szczegółowo wszystkie działania, które wchodzą w skład usługi pomoc dla frankowiczów Grudziądz
  • Złożenie reklamacji do banku wraz z nakazem zapłaty
  • Wnioskowanie o zaświadczenia, na podstawie których sporządzony zostanie pozew o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu kancelaria Grudziądz
  • Złożenie pozwu
  • Prowadzenie sprawy przed sądem właściwym, który zostanie wybrany przez pełnomocnika, ale również frankowicze Grudziądz mają wpływ na tę decyzję
  • Uczestnictwo w rozprawach w imieniu frankowicza
  • Doprowadzenie sprawy frankowej Grudziądz do końca, tj. aż do fizycznej wypłaty środków na konto

  Korzyści płynące z unieważnienia umowy a także odfrankowanie kredytu kancaleria Grudziądz


  Jeżeli umowa kredytowa kwalifikuje się do posiadania niedozwolonych klauzul i nasza kancelaria frankowa Grudziądz nie natknie się na żadne nieprawidłowości mogące wpłynąć na powodzenie sprawy, Frankowicze Grudziądz mogą liczyć na konkretne korzyści z tytułu wygranej sprawy z bankiem.

  Pomoc frankowiczom Grudziądz – odzyskanie pieniędzy


  W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, frankowicze Grudziądz nie są związani już umową z bankiem, ponieważ unieważnienie pozwala na to, aby frankowicz mógł rozliczyć się z bankiem i odzyskać swoje niesłusznie nadpłacone raty. Bank oddaje wówczas to, co pobrał, a frankowicze Grudziądz regulują resztę kapitału pozostałą do spłaty. W zależności od rodzaju umowy oraz sytuacji frankowicza doradzamy najbardziej korzystne rozwiązanie, zatem jeśli kredyt jest już spłacony lub kredytobiorca nie chce unieważniać swojej umowy – możemy zaproponować odfrankowanie kredytu kancelarie Grudziądz. Skontaktuj się z nami, kancelaria frankowa Grudziądz jest najbardziej rzetelną odpowiedzią na Twoje potrzeby!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 31 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF