SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

I C 1743/23

MIASTO:
SĄD:
Sąd Okręgowy w Krakowie
SĘDZIA:
Krzysztof Lisek
BANK:
Bank BPH S.A.
KWOTA:
165092,22PLN/32792,54CHF

INNE WYROKI